Byggenæringen er splittet og fragmentert og later til å trives med det

En av våre største næringer klarer ikke engang å enes om et navn. Byggenæringen, Bygge- og anleggsnæringen eller Bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen.

Byggenæringen er splittet og fragmentert og later til å trives med det
Byggenæringen, her representert med rehabiliteringsarbeidene i Prinsens gate 26, evner ikke tale med én stemme overfor myndighetene. Næringen er delt i minst 26 forskjellige og til dels konkurrerende bransjeorganisasjoner. Foto: Joachim Seehusen

Norsk byggenæring omsetter for godt over 1000 milliarder kroner hvert år, kanskje opp mot 1500. Den består av opp mot 100.000 selskaper som sysselsetter mer enn 350.000 personer. Det er nærmere en fjerdedel av alle sysselsatte i norsk næringsliv.