DOKTORGRADER

Bygg- og anleggsprosjekter i utviklingsland

Det er blant funnene i en doktorgradsavhandling ved NTNU.

Vurdering av offentlige bygg- og anleggsprosjekter i utviklingsland er temaet i doktoravhandlingen til MSc Wubishet Jekale Mengesha (37) fra Etiopia ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. Han kommer med gode råd for å lykkes bedre.

Han tar utgangspunkt i offentlige bygg- og anleggsprosjekter i Etiopia. Formålet er å avdekke hvilke forhold som påvirker prestasjonsnivået til prosjekter i utviklingsland. Disse funnene danner så grunnlaget for å identifisere og definere mulige forbedringstiltak.

De viktigste faktorene som forklarer lavt prestasjonsnivå, er politikk og retningslinjer, kapasitet, holdninger og force majeure. Inngrep for å forbedre situasjonen, krever koordinering mellom strategiske valg, involverte parter og prestasjonskriterier.

Avhandlingen bygger på antagelsen om at mangelfull fysisk infrastruktur er den viktigste begrensende faktoren for økonomisk, politisk og sosial utvikling og vekst i land som Etiopia. Hovedtyngden av infrastrukturutviklingen skjer gjennom bygg- og anleggsprosjekter. Derfor var det naturlig å studere hva som bidrar til lavt prestasjonsnivå på disse prosjektene, og hva som skal til for å heve prestasjonsnivået

To områder peker seg ut som betydningsfulle for fagfeltet. Det ene er bedre kunnskap om faktorer som påvirker prosjekters produktivitet og effektivitet i utviklingsland. Denne kunnskapen har verdi for alle aktører som er involvert i denne typen prosjekter. For det andre danner arbeidet, sammen med andre arbeider, et fundament for ytterligere forskning og utvikling vedrørende bygg- og anleggsprosjekter i Etiopia.

Avhandlingen har tittelen «Performances for Public Construction Projects in Developing Countries / Vurdering av offentlige bygg- og anleggsprosjekter i utviklingsland».

Arbeidet er utført ved Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU, og Institutt for bygg, anlegg og transport (Prosjektledelse og anleggsteknikk), NTNU. Førsteamanuensis Bjørn Otto Elvenes har vært hovedveileder og førsteamanuensis Kjell Austeng har vært medveileder. Arbeidet er finansiert med stipend fra den norske stat.

Wubishet Jekale Mengesha er MSc (1992) fra Stratchlyde University, og BSc (1987) fra Addis Abeba University.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.