OFFSHORE

Bud på Aker Maritime sendt aksjonærene

Konsernsjef i Kværner, Kjell Almskog, understreker det industrielt viktige i en fusjon av Aker Maritime og Kværners olje- og gassvirksomhet.

Funksjonærtilltsvalgte Kjell Myr i AMA og Åsmund Knutsen i Kværner har sendt tekblad.no et leserbrev der de ber eierne slutte og krangle og gå inn for fusjonen så rakst som mulig.

Ifølge en pressemelding fra Kværner, innebærer tilbudet at aksjonærene i Aker Maritime tilbys 0,79 nye ordinære Kværner-aksjer for hver aksje i Aker Maritime. Da tilbudet ble lansert 7. august i år, tilsa det en pris på om lag 80 kroner for hver Aker Maritime-aksje, og en verdi på om lag 4,5 milliarder kroner for hele Aker Maritime. Tilbudet gir aksjonærene i Aker Maritime en premie på 39 prosent basert på den gjennomsnittlige kursen de siste fem handledagene før 7. august 2000.

Almskog bedyrer at formålet med tilbudet er å skape en sterk internasjonal virksomhet med et komplett spekter av produkter og tjenester for de mest vekstkraftige segmentene og regionene innen olje- og gassindustrien over hele verden.