Bryr seg om hele havmiljøet

- Når enkelte miljøorganisasjoner fokuserer spesielle saker, går det på bekostning av det totale miljøarbeidet, sier konserndirektør i Statoil, Henrik Carlsen. Han trakk fram reinjisering av produsert vann som et eksempel, der påfølgende luftforurensing på grunn av kraftproduksjon neglisjeres i debatten.

Statoil har i samarbeid med Statens forurensingstilsyn utviklet en metode som viser miljørisiko for utslippene til havs, Environmental Impact Factor (EIF). Den tar for seg typen utslipp, mengde og konsentrasjon og hvordan dette påvirker miljøet lokalt, ettersom enkelte områder er mer sårbare enn andre. Carlsen håper at EIF skal bli en ny industristandard. - Vi rapporterer mye, noe som oppfattes som at vi har store utslipp. Vi skjuler ikke noe og ønsker også å redusere de utslippene vi har, sier Carlsen.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå