BILDESERIE: Oslotunnelen fra innsiden

PUKKSUGER: Vakuumsugeren suger opp 20 kubikk ballastpukk for hver 20.-25. meter. Gammelt pukk lagres i tanker, som fraktes ut av tunnelen og tømmes. (Bilde: Ståle Andersen)
NYE TIDER: Jernbaneverket vil ha slutt på alle forsinkelser grunnet strømbrudd. Nå jobber de på spreng for å rekke tidsfristen de har gitt seg selv: 2012. (Bilde: Ståle Andersen)
SLITASJE: Rundt 5000 løpemeter skinner er skiftet ut allerede. Der det ikke er gjort, blir slitasjen tydelig. (Bilde: Ståle Andersen)
SIGNAL: To horisontale lys på dvergen (lavt skiftesignal) betyr "stopp", men det er ingen som kommer langt nok til å se det: Sporet er sperret for vedlikehold mye tidligere. (Bilde: Ståle Andersen)
TAR TID: Driftsleder Rune Borgen fra Baneservice skulle ønske seg lengre arbeidsnetter når de først får tilgang til sporet i Oslotunnelen. Loggboka fra den siste ukens pukksuging vitner om mye tregere fremdrift enn i sommer, da de seneste kveldstogene var innstilt. (Bilde: Ståle Andersen)
LANGT: Det nesten 200 meter lange arbeidstoget har 12 enheter: Flere trekkaggregater, to motorer, store vifter for å få støv bort fra arbeidsstedet, lagringsvogner for ny og gammel ballast, og selvfølgelig vakuumsugeren for ballastpukk. (Bilde: Ståle Andersen)
SØPPELPLASS: Det er ikke sjelden metallskrap blir funnet i sporet når ballasten blir sugd opp. Skrapet er rester etter arbeid Jernbaneverkets egne folk har gjort i tunnelen tidligere, og kan føre til ytterligere signalproblemer dersom det ikke blir fjernet. (Bilde: Ståle Andersen)
INSPEKSJON: Jørn Sørhusbakken (t.v.) og Frode Kristiansen inspiserer en av grunnvannspumpene i Oslotunnelen. (Bilde: Ståle Andersen)
TIDSLUKE: Servicetekniker Kristian Vatne fra ITT Norge benytter anledningen til å kontrollere grunnvannspumpene i Oslotunnelen når den først er fri for tog. (Bilde: Ståle Andersen)
OPTIMISTER: Regiondirektør i Jernbaneverkets Region Øst, Johnny Brevik (t.v.), og prosjektleder for Prosjekt Oslo, Rune Olsen, er sikre på at passasjerene vil oppleve mye bedre regularitet i togtrafikken når Oslotunnelen er oppgradert. (Bilde: Ståle Andersen)
TIL BESVÆR: Den 4 millimeter tykke isolasjonsplaten mellom skinnen og svillen (markert i rødt) skal være årsaken til en stor del av signalfeilene i Oslotunnelen. (Bilde: Ståle Andersen)
SVILLESKIFTE: Det er ikke bare inne i tunnelen det jobbes for fullt om nettene. Her skiftes sviller under en dobbel kryssveksler. (Bilde: Ståle Andersen)
SLITASJE: Det er store slitasjeskader på skinnene. Denne sporvekselen er spesielt slitt, siden den ligger utsatt til i en sterk helling på vei ned i Oslotunnelen fra Oslo S. (Bilde: Ståle Andersen)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå