SAMFERDSEL

Bil seks ganger verre enn fly

Ring 3. Sinsen. Ulven. Trafikk. Kø. Kork.
Ring 3. Sinsen. Ulven. Trafikk. Kø. Kork.Bilde: Stein Jarle Olsen
Leif Hamnes
18. nov. 2008 - 16:00

Utslippene fra dagens globale veitrafikk vil etter 100 år gi seks ganger større temperaturøkning enn utslippene fra dagens flytrafikk, viser en ny studie ved Cicero Senter for klimaforskning.

Veksten i antall biler i verden tilskrives en del av skylden for effekten.

Les også: Kina raser forbi USA

Studien publiseres nå i forskningstidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ifølge forskningssenterets egne hjemmesider.

Verstingen

– Blant transportsektorene er det veitrafikk som skiller seg klart ut med en dominerende temperaturpåvirkning, både på kort og lang sikt, sier Cicero-forsker Jan S. Fuglestvedt. Han står bak studien sammen med kollega Terje K. Berntsen.

Studien er en videreføring av de samme forskernes arbeid fra januar, da de som de første vurderte hele transportsektorens totale bidrag til global oppvarming.

Les også: Biltrafikk er klimaverstingen innen transport

Målt i grader

I den første rapporten vurderte forskerne de ulike transportgreinene mot hverandre ved å se på den akkumulerte strålingseffekten.

– I dette arbeidet har vi sett på utslippenes effekt på global middeltemperatur, noe som er et betydelig framskritt, skriver forskerne.

– Det er viktig å understreke at studien ser på totale globale utslipp, ikke utslipp per personkilometer, sier Terje K. Berntsen.

Forskerne opplyser at de vil studere utslipp per personkilometer i en senere studie.

Sakte, men sikkert

Mens flytransport har en rask klimaeffekt som avtar over tid, gir utslipp fra veitransport en sterk og langvarig effekt på klimaet.

Årsaken er den store mengden CO2 verdens bilpark slipper ut. Effekten av denne klimagassen varer i flere hundre år.

– Til forskjell fra veitrafikk, har flytransport flere sterke, men kortvarige, effekter på global temperatur. Det er imidlertid store usikkerhet knyttet til vår forståelse av disse effektene. Det er viktig å arbeide for å redusere denne usikkerheten, sier Fuglestvedt.

Hvordan skal vi nå klimamålene med økende bilpark? Si din mening! Bruk kommentarfeltet under.