KRAFT

Ber Statnett betale for gasskraftverk

For å slippe å bygge ny høyspentlinje i Nord-Norge.

Det ble ingen ny LNG-fabrikk å elektrifisere på Melkøya, og da trengs det heller ingen høyspentlinje i Nord-Norge, mener Industri Energi. (Foto: Øyvind Lie)
Det ble ingen ny LNG-fabrikk å elektrifisere på Melkøya, og da trengs det heller ingen høyspentlinje i Nord-Norge, mener Industri Energi. (Foto: Øyvind Lie)Bilde: Øyvind Lie

 

Det blir langt dyrere å bygge kraftlinjer enn Statnett tidligere har trodd. Selskapets kostnadsanslag for 420 kV-linjen fra Ofoten til Hammerfest via Balsfjord er nå oppjustert til mellom åtte og 12 milliarder kroner, mens linjen i fjor kun ble anslått å koste mellom seks og ni milliarder kroner.

Hvis det høyeste anslaget slår til, vil Ny kraftlinje i nord alene øke sentralnettstariffen med 30 prosent.

Statnett-sjefen: – Gass er fornybart

Skrinla utvidelse

Men byggingen av en ny LNG-fabrikk på Melk­øya med et kraftbehov på ca. 200 MW, som var en viktig begrunnelse for linjen, ble nylig skrinlagt.

Den nye situasjonen gjorde at LOs nestleder Tor-Arne Solbakken på Statnetts høstkonferanse for to uker siden LO vil heller ha gasskraftverk enn kraftlinje .

LO sentralt har sammen med LO-forbundet Industri Energi fått Adapt Consulting til å lage en rapport om saken.

Les også:

Vil fjerne fornybar-subsidiene

Ny EU-toll kan koste Norge 800 millioner i året  

Ber Statnett betale

Den slår fast at Statnett, istedenfor å bygge den nye linjen, bør vurdere å betale aktører for å bygge ny kraftproduksjon eller bruke andre lignende insentiver for å få ny kraftproduksjon der det trengs i Nord-Norge.

Rapporten peker også på at Siemens har sagt de kan levere gasskraftverk på 450 MW med fangst og lagring av CO2 til fem milliarder kroner, og at det er mulig å lagre CO2 i Snøhvit-reservoaret.

– For en brøkdel av de tolv milliarder kronene kunne man ha oppnådd god forsyningssikkerhet med kortreist kraft. Gasskraft med fangst og lagring av CO2 kan sammen med ny fornybar produksjon gi trygg og god forsyning, sier spesialrådgiver i Industri Energi, Geir Vollsæter.

Les også: Beskylder Statnett for maktmisbruk

Stor usikkerhet

Vollsæter mener Statnett i for stor grad fokuserer på langveis transport av kraft for å løse lokale utfordringer i forsyningen.

Når Statnett  påstår at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt uten Snøhvit-utvidelsen, som skulle trenge over 200 MW ny effekt, må Statnett identifisere hvor det økte effektbehovet vil oppstå, krever Vollsæter.

– Bevisbyrden ligger på Statnett. Å påstå i generelle vendinger at prosjektet er lønnsomt ut ifra forsyningssikkerhet, ny kraftproduksjon og forbruksendinger, blir altfor enkelt, sier han.

– Det snakkes om positiv prosjektøkonomi, men jeg mistenker at inntektssiden hentes over alle landets sluttbrukere i mangel av identifiserbare enheter i nord. En vedvarende lav kapasitetsfaktor vil innebære sløseri av samfunnets resurser, sier Vollsæter.

Les også:

Reagerer på Borten Moes flytting av kraftlinje

– Urealistiske kraftplaner i nord  

Vil bygge linjen

Kommunikasjonsrådgiver Stig Gøran Hagen i Statnett skriver i en e-post at selskapets vurdering av behovet for den nye kraftlinjen til Nord-Norge står fast.

«Vår vurdering er at det på bakgrunn av behov knyttet til forsyningssikkerhet, ny kraftproduksjon og forbruksendringer i området trengs et nytt nett fra Ofoten til Hammerfest. Utbygging av siste delstrekning fra Skaidi til Hammerfest er spesielt knyttet til kraftbalansen i Hammerfest, og vil bli vurdert i forhold til denne.»

Hagen viser også til at Hammerfest Energi har fått avslag på sin søknad om å bygge gasskraftverk i Hammerfest. Dermed har problemstillingen vært «av mer hypotetisk karakter».

«Vi har derfor ikke foretatt grundige systemanalyser med ny gasskraftproduksjon inne som forutsetning,» skriver han.

Les også:

Flytende kraftverk kan gi strøm til sokkelen

Frykter enorme strømbrudd etter solkraft-boom

Statnett foreslår mer gasskraft i Finnmark

Matematikere skal gi forutsigbar strømpris  

Skal bruke 50-70 milliarder på strømnettet  

Les mer om: