Bedrifter bygger om til digitale møterom: – Men folk drar ikke på jobb for å sitte i virtuelle møter

Bedrifter bygger om møterom for å bli mer digitale. Men vil ansatte dra på jobben for å delta i digitale møter? Det tror ikke Sintef-forskeren på.

Bedrifter bygger om til digitale møterom: – Men folk drar ikke på jobb for å sitte i virtuelle møter
Sjefforsker Nils Brede Moe ved Sintef tror ikke på at folk vil dra på jobben for å sitte i digitale møter hele dagen. Foto: Nils Brede Moe
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

Store deler av det norske arbeidslivet omstiller seg til det de kaller hybrid fremtid. 

Selv om det fortsatt er mye vi ikke vet om hybridkontoret, er det flere vi har snakket med som tror møtene vil bli annerledes enn før. Både Cisco og Bouvet bygger om møterom for at det skal bli mulig å fortsette å møtes gjennom videokonferanseverktøy fra jobben

Akkurat denne blandingen av fysiske og digitale møter tror ikke Sintef-forsker Nils Brede Moe på. 

– Folk vil ikke dra på jobben for å sitte i virtuelle møter hele dagen, sier Moe.

En årsak til at Moe mangler tro på dette, er at forskningen til Sintef viser at folk blir mer slitne av digitale møter. Som mennesker trenger vi å føle oss trygge. 

– Det å fungere godt fysisk virker å være en forutsetning for å fungere godt digitalt. Å være fysisk sammen hjelper til med å få til gode digitale team. Når alt blir digitalt blir det for eksempel vanskeligere å bygge psykologisk trygghet. Taletiden blir skjevere i møtene og det er vanskeligere å gripe ordet, sier Moe. 

En annen årsak er at digitale møter fungerer bedre dersom alle deltar på samme nivå. Sintefs forskning viser at de som deltok i hybride møter før korona rapporterte at møtene ble mye bedre etter at alle begynte å delta digitalt. 

En tredje årsak er at forskningen viser at digitale møter virker best om det er så få deltakere som mulig. Moe anslår fire til fem deltakere som maks antall for et vellykket digitalt møte. 

Det finnes likevel ingen regler uten unntak, og det er én møtetype med mange ansatte som virker:

– Allmøter funker veldig godt digitalt. Vi tror de vil fortsette å være digitale, sier Moe. 

Moes forskning viser med andre ord at hundre prosent digitale møter virker bedre enn hybride møter, og at de virker bedre dersom man kjenner hverandre fysisk fra før av og er få deltakere. 

Sijbrandij jobber på en laptop fra stuen sin.
 Sid Sijbrandij, administrerende direktør i Gitlab, spår at hybridkontoret kan få kort levetid. Foto: Gitlab

Spår at hybridkontoret får kort levetid

– Jeg spår at fjernkontor vil gjennomgå en sorgprosess fordi hybrid ikke kommer til å virke, og at de fleste selskap vil gå tilbake til å bli kontorbasert, hevdet Sid Sijbrandij på Twitter for ett år siden. 

Sijbrandij er administrerende direktør i Gitlab, et amerikansk teknologiselskap som har ti års erfaring med fjernarbeid som samarbeidsmodell. Ett år senere er han fortsatt skeptisk til hybridkontor.

– Mens hybridmodellen kanskje høres ut som det beste fra to verdener, kan det skape to helt forskjellige opplevelser for ansatte, sier Sijbrandij i dag.

Sijbrandij advarer mot at kontoret fortsetter å være «limet» i selskapet. Med kontoret som lim vil de som jobber mindre på kontoret føle mindre tilhørighet, og disse arbeidstakerne vil være lettere å miste. Et av Sijbrandiis tips for å lykkes er at lederne fortsetter å jobbe hjemmefra. 

Les også

– Hybridkontor stiller nye krav til lederne

Mens Gitlab mener ledelsen bør flytte på hjemmekontor for å unngå annenrangs ansatte, er norske selskap i ferd med å endre lederopplæringen. 

– Det er viktig å tenke på at å lede medarbeidere man ikke ser hver dag, eller har fysisk tilstedeværelse med jevnlig, kan kreve annen kompetanse enn hva de fleste ledere besitter i dag, sier Dag Nyrud, leder for Modern Work i Microsoft.

Nyrud er en av dem som har sagt at alle møter vil få en digital inngang, også fra møterommet på kontoret. Han er likevel enig med både Moe og Sijbrandij i at det kan være vanskelig å få til disse hybride møtene.

– Man må unngå at hjemmedeltageren blir en annenrangs deltager i møtet. Dette krever struktur, god møteledelse, og at alle har på video, sier Nyrud.

Nyrud støtter sjefforsker Moes hypotese om at allmøter fungerer godt digitalt og muligens vil fortsette å være heldigitale:

Portrett av Dag Nyrud.
 Dag Nyrud, leder i Modern Work i Microsoft, spår at lederne må endre seg. Foto:  Microsoft.

– Basert på vår erfaring med blant annet allmøter, som vi har hver fredag kl. 08.30, så syns jeg nesten oppmøtet og dialog har vært bedre digitalt enn i auditorium. Man slipper stresset for å komme seg gjennom den verste rushtrafikken og kan heller ha en roligere start, men allikevel få med seg alt, sier Nyrud.

Norske ledere har ingen planer om å følge rådet til Sijbrandij om å lede selskapet hjemmefra med det første. Tvert imot viser forskningen at lederne ønsker å være tilstede på jobben. 

– Hvis lederne ikke kan gå rundt i selskapet og prate med folk, så vil de ikke lengre ha tilgang til den informasjonen de tidligere fikk “gratis”. Det blir vanskeligere å kjenne pulsen på organisasjonen. Vår forskning viser at det er lederne som har spurt mest om å komme tilbake, sier sjefforsker Moe. 

Les også