OFFSHORE

Bedre boring med IT

Stavanger: Boringen er noe av de mest kritiske i oljeutvinningen. Å bore og ferdigstille en brønn kan koste opp mot 200 millioner kroner dersom reservoaret er vanskelig.

For å få bedre kontroll med denne aktiviteten har BP tatt i bruk IT-teknikkens mange muligheter.

Alle feltene til BP er knyttet sammen via et fiberoptisk nett til hovedkontoret på Forus. Fiberoptikkens store hastighet gir driftsorganisasjonen og ledelsen på land nye muligheter for å følge aktivitetene til havs. Gjennom Onshore Operation Centre (OOC) kan geologene og geofysikerne følge boringen ned i minste detalj i sann tid.

- OOC her i Stavanger er bygget ut i samband med den nye vanninjeksjonsplattformen som skal installeres på Valhall-feltet til høsten. Den er utstyrt med 24 nye brønnslisser og en ny borepakke. I tillegg kan borepakken beveges over den eksisterende brønnhodeplattformen for re-boring og vedlikehold av 19 produksjonsbrønner. Boreinstallasjonen er konstruert for å samarbeide med OOC. I prinsippet kan vi utføre de fleste boreoperasjoner fra land, men det er ikke aktuelt. Meningen er at de som utfører boreoperasjonene offshore sammen med våre spesialister på land kan finne de optimale brønnbaner for å sikre best mulig verdiskaping i reservoaret, forteller boreopereasjonsleder for vanninjeksjonsplattformen, Pål Tyberø.

Han legger til at selve ideen til OOC kom i forbindelse med utarbeidelse av funksjonskravene til den nye boreriggen. Utviklingen av OOC-konseptet ble til i samarbeid med Sense Technology, et selskap de ble oppmerksomme på gjennom en artikkel i Teknisk Ukeblad.

Skaper nærhet

Det er et tilsvarende rom som OOC på selve plattformen. Alle relevante bore- og brønndata er tilgjengelig begge steder i sann tid.

- Vi kan med dette bruke ekspertisen som finnes i BP-huset for å løse utfordringene på Valhall. Dette er en langt mer effektiv og sikrere driftsform enn tradisjonell driftsorm. Vi slipper å fly folk ut til plattformene. Dermed er vi uavhengig av å booke hotellkapasitet ute i havet og finne plass på helikopteret ut. Dessuten slipper folk å være kanskje flere dager på feltet, kun for å være i beredskap, understreker Tyberø.

Han mener at senteret på kontoret skaper en nærhet til operasjonene i havet og øker forståelsen hos de ansatte for virksomheten. - Viktige avgjørelser kan ta kortere tid fordi folk er langt mer tilgjengelig, og det er ikke vanskelig å skaffe ekstra ekspertise dersom det skulle være nødvendig. Men jeg vil påpeke at selve beslutningsstrukturene ikke er endret som følge av OOC.

Først ute

- OOC er et viktig element i vår borestrategi som er B-B, Beyond the Best. OOC danner fremtiden for vår måte å drive på, påpeker boreoperasjonslederen. Selv om vanninjeksjonsplattformen ikke er kommet på plass, er OOC tatt i bruk for de andre installasjonene BP driver på sokkelen.

BP samarbeider nært med Baker Hughes Inteq og deres landbaserte boreoperasjonssenter Beacon. Det er også koplet til nettverket slik at serviceselskapet sitter med de samme data i sann tid på sitt kontor. Dermed er flere miljøer integrert i et virtuelt nettverk.Tyberø regner med at investeringen reduserer bemanningen offshore med rundt ti personer. I alt rundt 18 millioner kroner er gått med til datamaskiner, skjermer og programvare fra Sense Technology i Kristiansand, samt ombygging av kontorlokaler og til prosjektadministrasjon.

Installasjonen for Valhall er den første i sitt slag, og følges med interesse fra andre oljeselskaper. ConocoPhillips har allerede tatt i bruk et tilsvarende senter, Statoil har bestemt seg for å investere i et senter, mens Hydro foreløpig vurderer konseptet og systemene.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.