Avtale om flenser

Flensene har siden 1989 vært i bruk i offshoremiljøer under krevende bruksfohold, og har vist meget gode tetningsegenskaper. Vekt- og kostnadsreduksjon og økt sikkerhet følger av at det utarbeides en NORSOK- standard for kompaktflensforbindelser. Ifølge en pressemelding kan denne fritt benyttes i produksjonsøyemed etter at standarden er offentliggjort. (dd)

Les mer om: