KARRIERE

Avdekket "litt" forskerjuks

Laboratorium. Lab. Kjemi. Reagensrør. Reagensglass. Prøver. Prøvetaking. Analyser.
Laboratorium. Lab. Kjemi. Reagensrør. Reagensglass. Prøver. Prøvetaking. Analyser. Bilde: Colourbox.com

Det var i fjor en forsker ble mistenkt på forskningsjuks. Nå har granskingskommisjonen kommet med sin rapport.

Fabrikkerte data

Konklusjonen er at det har funnet sted "alvorlige brudd på god vitenskapelig praksis, men konsekvensene er ikke vidtrekkende".

Det betyr i praksis at forskeren, som tidligere var ansatt ved Universitetet for miljø- og biovitenskap og Universitetet i Oslo, har vært delaktig i tvilsom forskningsvirksomhet i forbindelse med en vitenskapelig artikkel.

Det handler om manipulasjon, og tildels fabrikasjon, av forskningsdata. Det var fabrikasjon av data forskeren Jon Sudbø ble tatt for noen år tilbake.

Granskerne har likevel ikke funnet bevis for at det er den aktuelle forskeren som står bak snusket. De har "ikke funnet dokumentasjon som fastslår hvem som har gjort dette".

Rådatakrøll

Kommisjonen har i tillegg funnet at 11 av 63 vitenskapelige artikler som forskeren står bak, må undersøkes nøyere. Grunnen er at forskeren ikke har kunnet legge fram rådata som ligger til grunn for resultatene.

Likevel mener de at det ikke er bevist at forskeren har ødelagt rådata for å hindre etterprøving av resultatene.

Saken har ført til endring av rutinene ved begge universiteter når det gjelder dokumentasjon av forskningsaktivitet.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.