SAMFERDSEL

Autopass med mange stoppTenk deg at det samme var tilfelle i telemarkedet, og at du er i Italia og skal ringe hjem med mobiltelefonen din. Dersom du ikke hadde ordnet opp med det italienske televerket og Deutsche Telecom før du dro, kunne du bare glemme den samtalen.

Forsinket

- Da vi planla Autopass-prosjektet for fire år siden, var det meningen at samordnet betaling skulle være klart samtidig som teknologien ble tatt i bruk, sier konsulent Jo Øyvind Andersen i firmaet Prosjekt- og teknologiledelse AS og prosjektleder i Autopass.

- Det tar dessverre mer tid å få avklart økonomiske konsekvenser og få de forskjellige bomselskapene interessert i en slik samordning. Men når alle ser ulempene med dagens praksis, vil det sannsynligvis gi motivasjon til å etablere en løsning så snart som mulig.

Nasjonalt abonnement

Vegdirektoratet begynte å arbeide for en nasjonal koordinering av bompengebetalingen for et par år siden. Systemet skulle baseres på den forrige brikkegenerasjonen fra Q-free. Dessverre strakk ikke ressursene til, samtidig som antallet bomselskaper med elektronisk betaling økte fra fire til 11.

I desember i fjor arrangerte Vegdirektoratet et møte mellom alle de aktuelle partene i saken for å skape en enighet rundt behovet for samordning. Noen særinteresser må vike før dette kan gjennomføres. Mottoet er: Én bil - én autopassbrikke og én kontrakt - én faktura. Det vil imidlertid ennå ta rundt to år før prosjektet, som har fått navnet Nasjonalt BetalingsAbonnement (NBA), er på plass.

Tett på

- Få land har så mange bomselskaper som Norge, og mange av selskapene ligger tett på hverandre i store befolkningssentra. Dessverre har det ikke vært stilt krav til å koordinere betalingen etter hvert som bomveiprosjektene vedtas av politikerne, sier prosjektleder i NBA og senioringeniør i Statens vegvesen Jacob Trondsen.

En trøst er at Norge er kommet lengre enn andre land i å samordne bomsystemene. I tillegg til nasjonal samordning er det kontakt med både bomselskapene i Øresund og Storebælt for å få til en samordning.