Autonom krill-finner: 12 år gammel drøm oppfylles med overflatedrone

Aker Biomarine skal spare tid, penger og redusere utslipp ved å bruke et autonomt lite overflatefartøy til leting etter krill i Antarktis.

Autonom krill-finner: 12 år gammel drøm oppfylles med overflatedrone
Aker Biomarine skal bruke en slik drone til å finne krill i Antarktis. Dersom en brottsjø eller annen hendelse skulle få Kongsberg Maritime Sounder USV til å kantre, vil den rette seg opp igjen og fortsette oppgavene. Foto: Kongsberg Maritime

I stedet for å lete nesten i halvblinde med tre store fiskebåter med trål og utstyr i vannet, skal et autonomt lite overflatefartøy fra Kongsberg Maritime lokalisere krillen og dirigere trålerne dit.