Utviklingstillatelser for oppdrett

Åtte konsepter skal gjøre oppdrettsnæringen mer effektiv og miljøvennlig

Disse er gjennom nåløyet.

Åtte konsepter skal gjøre oppdrettsnæringen mer effektiv og miljøvennlig
(Foto: Norway Royal Salmon, Aker Solutions)

Disse er gjennom nåløyet.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Oppdrett av fisk skal bli mer effektiv og miljøvennlig, og myndighetene ønsker å bidra til at teknologi som muliggjør vekst og forbedret drift utvikles.

Fiskeridirektoratets utviklingstillatelser skal ta tak i bransjens utfordringer med lus, miljøpåvirkning og arealutfordringer. 

Den midlertidige ordningen gir selskaper gratis konsesjoner, og teknologiutvikling må derfor deles med hele næringen. 

Åtte konsepter er hittil gjennom nåløyet, to av dem er i drift. Vi har tatt en titt på konseptene. 

Populær ordning

104 søknader ble levert innen søknadsfristen den 17. november 2017. Hittil har åtte konsepter blitt godkjent, 42 fått avslag, syv faller innenfor ordningen med pågående avklaringer mens 47 søknader ligger til behandling.

Firmaene som har fått grønt lys er Ocean Farming AS, Nordlaks, Midt-Norsk Havbruk AS (MNH AS), Akvadesign, Marine Harvest, Atlantis Subsea Farming, NRS/Aker og Hydra Salmon Company.

Konseptene har behov for ulike mengder fisk for å teste ut konseptene. De får derfor en eller flere tillatelser. En utviklingstillatelse er begrenset oppad til 780 tonn tillatt biomasse. 

Akvadesign AS Semi-lukket anlegg i sjø har en omkrets på 90 meter og høyde på 25 meter. Produksjonsenheten har et volum på 600 kvadratmeter.  Foto: Akvadesign
  • Les mer om et av konseptene som har fått tilsagn, men ønsker flere og derfor ligger til behandling: Stadionlaks

Lukkede anlegg

"Egget" til Marine Harvest og Akvadesigns "Semi-lukket anlegg i sjø" er de to konseptene uten utslipp til sjø som får støtte fra ordningen. 

1. Akvadesign "Semi-lukket anlegg i sjø"

Fikk tilsagn om to utviklingstilllatelser (1560 tonn biomasse) i juli etter en klageprosess. Konseptet, som nå er i drift ved to lokaliteter, er åpen mot luft men avstengt med lukkede notposer i mot sjøen. Vann pumpes fra dybden og inn ved vannoverflaten. Utløpet i bunnen samler slam og død fisk.

2. Marine Harvest Norway AS og Hage Aqua: "Egget"

Fiskeridirektoratet vedtok å gi «Egget» seks tilllatelser i mars. Den eggformede konstruksjonen i kompositt skal driftes på eksisterende lokasjoner og har systemer for å filtrere ut slam. 

Egget til Marine Harvest og Hage Aqua har en kapasitet på 1000 tonn fisk. Høyden til anlegget er 45 meter, dypgang på 37 meter og største bredde på 33 meter.   Foto: Hage Aqua

Delvis lukkede anlegg

Hydra Salmon, Nordlaks Oppdrett og  MNH Produksjon har merder med ulike versjoner av såkalte luseskjørt. Konseptene går ut på at luseskjørtene eller veggene i merden går ned til en dybde der lakselusen ikke trives. Luseskjørt kan også beskytte mot gjenstander som kan lage hull i merden.

Produksjonstank har en ytre diameter på 72 meter, høyde på 34 meter og operasjonsdypgang 31 meter. Foto: Hydra Salmon Company AS, Salmar

3. Hydra Salmon Company og Salmar: "Produksjonstank"

"Produksjonstank" til Hydra Salmon fikk i april tilsagn om fire utviklingsstillatelser. Konseptet har "tak og vegger ned til 20 meters dybde og skal driftes ved eksisterende lokaliteter. 

4. Midt-Norsk Havbruk Produksjon: "Aquatraz"

Konseptet "Aquatraz" er en rigid stålstruktur som skal driftes ved eksisterende lokaliteter. Første versjon av anlegget ble levert av Fosen Yard nylig. Anlegget har luseskjørt ned til åtte meter, og en omkrets på 160 meter. 

Aquatraz skal forsynes med vann både aktivt med pumper og passivt i form av gjennomstrømning i de åpne delene av konstruksjonen.  Foto: Midt-Norsk Havbruk AS

5. Nordlaks Oppdrett: "Havfarm"

"Havfarm" er en skipsliknende åpen rammestruktur med luseskjørt på 10 meter. Det skal ligge på svai utaskjærs. NSK Ship Design er den marin-tekniske samarbeidspartneren i prosjektet. Konseptet har blitt tildelt 10 utviklingstillatelser.  

Åpne anlegg

Havfarm er 430 meter lang og har en bredde på 54 meter. Anlegget har en kapasitet på 10.000 tonn fisk. Foto: Nordlaks

Anleggene har tradisjonelle notløsninger, men er designet for at mer eksponerte lokaliteter skal tas i bruk.

6. Norway Royal Salmon og Aker Solutions: "Arctic Offshore Farming"

Artic Offshore Fariming har en utvendig diameter på 79 meter og har en kunstig luftlommer som en del av konstruksjonen ved nedsenkning. Merden anslås å ha en produksjonskapasitet på 3.000 tonn.  Foto: Norway Royal Salmon, Aker Solutions

Arctic Offshore Farming utvikles av Norway Royal Salmon og Aker Solutions. Tilsagnet på 7,68 utviklingstillatelser ble vedtatt i mars. Den rigide stålstrukturen, med en utvendig diameter på 79 meter, kan driftes lengre fra kysten enn konvensjonelle merder. Ved operasjonsdypgang er det nedsenkbare taknettet 10 meter under havoverflaten. 

7. Atlantis Subsea Farming: "Atlantis"

Atlantis Subsea Farming ble tildelt en utviklingstillatelse i februar. Merden er nedsenket, med en flytekrage i plast og er designet for delvis eksponerte lokaliteter. 

Atlantis skal være nedsenket 90% av tiden og har en luftkuppel med diameter på 5 meter for at fisken skal kunne justere svømmeblæren.    Foto: AKVA group

8. Ocean Farming: "Havmerden"

Salmareide Ocean Farming har startet drift på verdens største oppdrettsanlegg. Anlegget, som er forankret nordvest for Frøya, har en diameter på 110 meter og nedsenkbar høyde på 60 meter. Prosjektet ble tildelt åtte utviklingskonsesjoner i starten av 2016. 

Det enorme anlegget er åtte ganger større en konvensjonelle merder.  Diameteren er 110 meter og høyde 60 meter. Foto: Salmar

 

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå