KARRIERE

Årslønn i ulike bransjer (akademiske yrker)

1. Olje- og gass: 743.442 kroner
2. Bergverk: 644.636 kroner
3. Kraftforsyning: 641.399 kroner
4. Bygg og anlegg: 630.368 kroner
5. Samferdsel: 620.792 kroner
6. Industri: 603.833 kroner
7. IKT-sektoren: 504.433 kroner

Gjennomsnittlig årslønn inkludert alle tillegg for ansatte i akademiske yrker, herunder sivilingeniører, i ulike næringer. Tall for 2006. Kilde: SSB.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.