KARRIERE

Anslår at prisene vil øke med 4,8 prosent i år

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la mandag fram sin foreløpige rapport. Prognosene i rapporten er sentrale i lønnsoppgjøret.

SSB-direktør Geir Axelsen leder TBU.
SSB-direktør Geir Axelsen leder TBU. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Det understrekes at tallene er usikre.

– Usikkerheten for 2023 er spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen, opplyser utvalget i en pressemelding.

Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 13. mars.

Årslønnsveksten var på 4,1 prosent i fjor, viser tallene fra TBU.

Tallet er for de største forhandlingsområdene.

Teknisk beregningsutvalg

* Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) legger hvert år fram nøkkeltall og analysemateriell som bakgrunn for lønnsoppgjøret.

* Spesielt viktig er anslaget for årets prisvekst, siden den vil påvirke hvordan reallønnen utvikler seg.

* TBU består av representanter for Arbeidsdepartementet, Finansdepartementet, partene i arbeidslivet og Statistisk sentralbyrå. Det ledes av SSB-direktør Geir Axelsen.

* Som regel legger TBU fram to årlige rapporter. Første rapport kommer foran lønnsoppgjøret med oversikt over lønns- og inntektsutvikling, prisutvikling og utviklingen i konkurranseevnen. Rapporten utgis i to versjoner, i februar og mars.

* En ny rapport avgis i juni, der lønnsoppgjørene oppsummeres, og statistikk for lønns- og inntektsfordelingen legges fram.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.

Viktige datoer i årets lønnsoppgjør

* 20. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om prognosene for norsk økonomi. TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi før oppgjøret starter.

* 21. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. Parats forhandlingsutvalg vedtar også sine krav.

* 28. februar: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret

* 8. mars: Unio har sin inntektspolitiske konferanse

* 9. mars: NHOs representantskapsmøte. Vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.

* 27. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet (LO) og Parat (YS) til Norsk Industri (NHO).

* 27.–30. mars: Forhandlinger mellom LO/YS og NHO

* 30. mars: Forhandlingsfrist for frontfaget. Enighet eller brudd i forhandlingene.

* 31. mars: Endelig rapport fra TBU.

* 14./15. april: Eventuell mekling i frontfaget

* 18. april: Forhandlingsstart Spekter

* 18.–20. april: Virke forhandlinger 1.-prioritet (hvis NHO-oppgjøret er ferdig)

* 20. april: Forhandlingsstart KS-området

* 27. april: Forhandlingsstart stat

* 30. april: Forhandlingsfrist stat

* 30. april: Forhandlingsfrist i KS-området

* 3. mai: Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten

* 24 mai: Frist for eventuell mekling i KS-området og staten

Les også

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.