IKT

Altor overtar Bravida Telecom

- Vi har gjennom dette salget fått eiere som har kompetanse, kapital og vilje til å satse videre for å skape en nordisk plattform. Dette gir store utviklingsmuligheter både for selskapet og de ansatte, sier konsernsjef Amund Skarholt i Bravida, som er svært fornøyd med at salgsavtalen nå er signert.

Bravida Telecom AS har i dag 1850 ansatte og vil inneværende år ha en omsetning på ca. 1, 4 milliarder kroner. Driftsresultatet ventes å bli på rundt 150 millioner kroner.

- Vi kjøper Bravida Telecom for å etablere en plattform for Nordisk satsning. Målet er å videreutvikle og posisjonere Bravida Telecom som en nordisk tjenesteleverandør med norsk hovedkontor og norsk ledelse, sier Hugo Maurstad, som er en av de norske partnerne i Altor Equity Partners.

Les mer om: