Alle varebiler trenger ikke være elektriske i 2025

Hva betyr det egentlig at lette varebiler skal være nullutslipp?

Alle varebiler trenger ikke være elektriske i 2025
Disse bilene, som også kan fås som varebiler, omfattes ikke av målet om 100 prosent nullutslipp for varebiler i 2025. Eirik Helland Urke

I 2017 ble det i Nasjonal transportplan (NTP) lagt frem et mål om at alle personbiler og lette varebiler skal være nullutslippsbiler i 2025.