OFFSHORE

Algebra for Norsk offshoreindustri

8. sep. 2000 - 11:33

Denne artikkelen er skrevet av de funksjonærvalgte styrerepresentantene i Kværner og Aker Maritime i fellesskap og gir uttrykk for funksjonærenes syn i den aktuelle situasjonen for de to selskapene.

(A) En teknisk ligning :

Kværner + Aker Maritime = Unik teknologisk mulighet.

En samlet funksjonærstand i de to selskapene ser de mulighetene som ligger i et forent selskap, med en sterk hjemmebase som utgangspunkt for en teknologibasert vekst internasjonalt. Sammen dekker vi hele produktspekteret, og kan bli et lokomotiv for utvikling av nye produkter.

Ute vil vi ha et solid nettverk av sterke datterselskaper som vi vil kunne supportere med høyteknologiske produkter innen prosessteknologi, boring, brønntjenester, undervannsinstallasjoner og komplette løsninger for feltutvikling for alle havdyp. Vi vil også bli en naturlig samarbeidspartner for Statoil og Hydro i den internasjonaliseringsprosess de står foran. Forente ressurser vil dermed styrke muligheten for at norsk kompetanse og teknologi kan spille en aktiv og økende rolle internasjonalt

Sammen vil vi også ha en meget sterk posisjon i det økende markedet innen modifikasjon og vedlikehold i både norsk og engelsk sektor av Nordsjøen.

Vi vil bli store nok til å kunne ha en jevn bemanning og unngå dagens situasjon, som er preget av at perioder med mye arbeid og mange innleide avløses av permitteringer og oppsigelser.

Begge bedrifter mener summen av verdiene er større samlet enn hver for seg. Det snakkes om betydelige synergigevinster i form av reduserte driftskostnader, gunstige innkjøpsavtaler og en mere rasjonell teknologiutvikling.

(B) Person og eierskap, stridens ligning :

Eier + lederstrid = Frustrasjon + fare for tapte muligheter

Vi må selvsagt respektere at bedriftenes eiere og toppledere spiller sine kort i et forsøk på å nå sine mål og visjoner. Det spesielle er at bedriftenes hovedmål ; Et sammenslått selskap, ikke bare er felles, men også deles av de ansatte, kunder, politikere, analytikere, presse og andre forståsegpåere.

Det vi, som ansatte må kunne forvente, er at våre eiere og toppledere ikke mister hovedmålet av syne i kampen om delmål, men innser realiteter og forholder seg profesjonelt til disse.

For oss ansatte er det frustrerende både å være vitne til den lite konstruktive dialog som pågår, og at prosessen drar ut i langdrag.

A + B = C = En henstilling fra bedriftenes funksjonærer :

La oss få :

Et norskbasert selskap.

En satsing på og videreutvikling av den komplementerende kompetanse som finnes i Aker Maritime og Kværner.

En satsning på teknologibasert vekst internasjonalt.

En slutt på kampen om penger, makt og posisjoner, og dermed sikre en norsk løsning - før en av partene finner en utenlandsk partner.

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.