KARRIERE

Akutt behov i norsk skole: 15.000 norske mattelærere oppfyller ikke mattekravene

Godt nytt for ingeniører som vurderer omskolering.

Omkring 15.000 mattelærere i grunnskolen mangler mattekompetanse for å oppfylle kravene til å undervise i mattematikk. Dermed er det stort behov for de ekstra 350 realfagslærerne som vil bli utdannet gjennom de nyopprettede studieplassene i PPU.
Omkring 15.000 mattelærere i grunnskolen mangler mattekompetanse for å oppfylle kravene til å undervise i mattematikk. Dermed er det stort behov for de ekstra 350 realfagslærerne som vil bli utdannet gjennom de nyopprettede studieplassene i PPU. Bilde: DAVID BECUS

Regjeringen har besluttet å opprette 350 nye studieplasser i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), spesielt rettet mot personer med realfagsbakgrunn, som et av tiltakene for arbeidsledige ingeniører.

Det vil være mer enn nok arbeid til dem, når de etter fullført utdanning er kvalifisert til å jobbe i skoleverket, skal vi tro opplysningene fra Kunnskapsdepartementet.

Utdanningsdirektoratet analyse av grunnskolen i 2015 gir nemlig et anslag på at så mange som 15.000 matematikklærere i grunnskolen ikke oppfyller kompetansekravene for å undervise i matematikk.

Kompetansehull

Teknisk Ukeblad ba Kunnskapsdepartementet greie ut om hvor stort behovet er for lærere med realfagsbakgrunn.

Departementet har ikke noen oversikt over behovet for nye realfagslærere, men kartlegger jevnlig lærernes kompetanse i fag.

I 2014 manglet én av tre mattelærere utdanning for å oppfylle kompetansekravene for 5.-7. trinn. Kravet er 30 studiepoeng eller mer. For 1.-4. trinn er det enda flere som ikke oppfyller kompetansekravene.

For ungdomstrinnet, der kompetansekravet i matematikk er minimum 60 studiepoeng, mangler nesten halvparten av lærerne kompetanse.

– Det foreligger ikke tilsvarende tall for videregående opplæring, men vi vet fra internasjonale undersøkelser at aldersprofilen for lærere i matematikk og naturfag viser en svært høy gjennomsnittsalder. Det indikerer stort frafall av erfarne lærere og tilsvarende behov for nye lærere med nødvendig kompetanse, opplyser Kunnskapsdepartementet.

Andre krav i naturfag

For naturfag finnes ikke samme kompetansekrav, med unntak for lærere utdannet etter 1. januar 2014.

Det er likevel viktig at lærere har kompetanse i fagene de skal undervise i, understreker departementet.

Om lag halvparten av lærerne på 1.-7. trinn har mindre enn 30 studiepoeng i naturfag.

På ungdomstrinnet har cirka fire av fem naturfaglærere 30 studiepoeng eller mer, men bare drøyt halvparten har 60 studiepoeng eller mer.

En OECD-rapport utgitt tidligere i år viser at unge voksne i Norge ikke har gode nok matematiske og vitenskaplige ferdigheter.

Også Teknologibarometeret til Tekna viser at Norges teknologiske nivå ligger langt bak andre vestlige land. Her trekkes flere teknologer i skolen inn som en av løsningene på problemet.

– Etterspørsel i overskuelig framtid

Statssekretær Birgitte Jordahl er klar på at det vil være behov for nye realfagslærere i årene som kommer.

– Finnes det jobber til 350 nye realfagslærere?

Vi har fortsatt for mange som jobber i skolen uten å fylle kravene for fast tilsetting. På grunn av overgang fra fireårig til femårig grunnskolelærerutdanning vil vi i årene framover dessuten oppleve en noe mindre tilgang på nyutdannede lærere. Etter budsjettavtalen med Venstre og KrFfor 2016 om økt lærertetthet, vil vi også trenge flere lærere i 1.-4. klasse. Det vil med andre ord være etterspørsel ette realfagslærere i overskuelig fremtid, uttaler Jordahl til Teknisk Ukeblad

For ordens skyld, praktisk-pedagogisk utdanning kombinert med tidligere fagutdanning kvalifiserer til å jobbe fra 5. klasse og oppover.

Høye forventninger

Statssekretæren trekker frem at flere undersøkelser viser at skoler der lærerne har høy formell kompetanse i matematikk, oppnår bedre resultater.

Det gjør at hun har store forhåpninger til at de 350 nye PPU-plassene skal bidra til økt kvalitet i skolen.

– Vi forventer at flere lærere med høy kompetanse i realfagene vil gi elevene bedre opplæring, noe som er svært viktig. I tillegg er det sentralt for elevene å oppleve relevans i opplæringen, sier hun.

Jordahl påpeker at det derfor er positivt at plassene er tiltenkt personer som har erfaring fra arbeidslivet, der bruk av realfag og teknologi har vært sentralt.

– De kan gi opplæringen relevans, motivere elevene både til innsats i opplæringen og til å velge realfaglige utdanninger og karrierer senere. Det er derfor flere grunner til at vi ønsker oss disse yrkesgruppene inn i opplæringen, understreker hun.

Lavere inntakskrav

De nye studieplassene som nå opprettes skal være spesielt tilrettelagt slik at ingeniører er kvalifisert til å søke, og har dermed noe lavere inntakskrav.

Dersom ingeniørene mangler noen fordypningsfag skal det nå være mulig å ta disse samtidig med PPU.

De nye plassene er spredt rundt om i landet, men de aller fleste er lagt til Sør- og Vestlandet, som er hardest rammet av oljekrisen.