KLIMA

Aktive PCB-kilder forurenser Svalbard

Mona Sprenger
21. nov. 2008 - 07:02

Det er lenge siden PCB ble påvist i fisk, fugl og pattedyr på Svalbard i høye konsentrasjoner.

Lenge har man trodd at den menneskeskapte miljøgiften hadde blitt transporter langveisfra med luft og havstrømmer. Nå viser flere undersøkelser fra perioden 1998-2008 at det er flere lokale kilder til PCB-forurensning på Svalbard.

Høye funn

Analyser fra alle bosettingene viser nå til dels høye nivåer av PCB både i overflatejord, kassert utstyr og bygningsmaterialer som maling. Jord fra de russiske bosettingene er markert forurenset med PCB.

Forurensningsgraden er betydelig lavere i Longyearbyen.

– De høyeste funnene har vi gjort i maling fra Barentsburg. Her har vi funnet maling som inneholder 3500 mg/kg PCB, og vi har tatt overflateprøver av jord som inneholder 29 mg/kg PCB. Det er høyt i forhold til det vi har funnet i Bergen og Oslo, forteller forsker ved Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Trondheim, Morten Jartun.

SFTs grense for farlig er 50 mg/kg.

Les også: PCB-maling en nasjonal utfordring

Behov for opprydding

PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980.

– Det er behov for en opprydding. De PCB-holdige bygningsfasadene vil være aktive kilder så lenge det er maling igjen på ytterveggene, og det vil etter hvert frigjøres PCB-holdige malingsflak og partikler til jorda rundt bygningene, mener NGU-forskeren.

Sysselmannen og SFT samarbeider nå tett om kartlegging og utfasing av miljøgifter som PCB.

– Det er satt i gang et toårig prosjekt for å rydde opp i bosettingene og få oversikt over bygningsmassen, forteller Halvard R. Pedersen, rådgiver hos Sysselmannen på Svalbard.

Russisk samarbeid

Pedersen roser samarbeidet med det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol som driver bosettingen og gruvedriften i Barentsburg og eier den fraflyttede bosettingen Pyramiden.

– Vi er positivt overrasket over samarbeidsviljen og det gode arbeidet som har blitt gjort. Vi har inntrykk av at de har forståelse for miljøarbeidet, sier Pedersen.

Han viser til at Trust Arktikugol har levert 665 PCB-holdige kondensatorer fra lysarmaturer til avfallsanlegget i Longyearbyen.

En PCB-kondensator fra eldre lysarmatur kan inneholde over 50 gram PCB. Dette er nok til å forurense 30 milliarder liter drikkevann.

Utfordrende

– I 2009 fortsetter utskifting og levering av resten av lysarmaturer fra de russiske bosettingene, forteller Pedersen.

Det er derimot vanskeligere å håndtere de PCB-holdige bygningene:

– Vi kan skrape eller rive byggene, som da må behandles som farlig avfall. Uansett er det viktig å få kartlagt hvilke bygg som inneholder PCB, mener miljørådgiveren.

I høst kommer også en mer omfattende rapport med resultater fra årets prøvetaking etter PCB i jord, maling og betong fra Longyearbyen, Barentsburg, Isfjord Radio, Fuglehuken, Ny-Ålesund, Hornsund, Hopen og Bjørnøya.

Les også: Enorme giftverdier i husmaling