AF Gruppen danner nytt engineeringselskap

AF Gruppen danner nytt engineeringselskap
Pål Egil Rønn vil ha større del av verdikjeden, og større kontroll med prosjekteringen. Svaret ble et nytt selskap. Bilde: Joachim Seehusen

Dette er VCE

  • Selskapets fulle navn er VCE Vienna Consulting Engineers ZT GmbH. VCE presenterer seg selv som et uavhengig konsulentselskap orierentert mot høyteknologi.
  • Hovedområdene er transport, inkludert broer, tunneler og jernbane. Bygg og industrianlegg, generelt desing men også ledelse og spesialisert teknisk ekspertise. Utvikling, fra FoU til gjennomførbare løsninger, klima- og miljøstudier, finansiell engineering, utvikllingshjelp. Sist kommer strukturell tilstand og livsløpsengineering.
  • VCE har hatt kontrakter i 69 land, til sammen 6000 prosjekter. Selskapet har rundt 300 ansatte ingeniører.

Siden sommeren i fjor har konsernledelsen i AF Gruppen jobbet for å opprette et eget selskap som skal drive prosjektering og prosjekteringsledelse.

Starter smått

Valor Engineering er nå stiftet, og starter virksomhet med fem - seks ansatte i første omgang. Selskapet skal i startfasen hovedsakelig levere prosjekteringsledelse, og kjøpe selve prosjekteringen fra østerrikske VCE.

VCE og AF Gruppen har gått sammen og eier hver halvparten av det nye selskapet som får Martin Haanes som daglig leder. Haanes kommer fra AF Gruppen.

– Vi har diskutert dette internt lenge. Vi hadde en intensjonsavtale med dr. ing. Olav Olsen, men den ble det ikke noe av, sier Pål Egil Rønn, konsernsjef i AF Gruppen.

Les også: Byggenæringen: – For lite nysgjerrighet, tillit og samarbeid

Vil ha mer av verdikjeden

Rønn forteller at det ligger flere forhold bak valget om å prøve seg på RIF-bedriftenes område. Han ønsker større kontroll på fremdriften, bedre byggbarhet og bedre sikkerhet.

– Vi ønsker en større del av verdikjeden og vi har veldig tro på om vi skal oppnå gode resultater må vi ha styring på prosjekteringen. Historisk har vi hatt litt prosjekteringsledelsen internt, noe har vi leid inn. Målet nå er å skille oss fra de andre og bygge vår egen avdeling for prosjekteringsledelse.

Han legger til at både bygge- og anleggsvirksomhet blir stadig mer komplisert, at det er krevende å lede sterke akademiske grupper og at han savner større forståelse for de utførendes krav hos dagens leverandører av prosjektering og prosjekteringsledelse. Alt dette mener han bygger opp om mulighetene for å lykkes.

Les også: Vil ha byggenæringen på sikkerhetskurs

Tettere på

Fra AF Gruppens side er det konserndirektør Arild Moe som har hatt hovedansvaret for å få det nye selskapet opp å gå. Han sier de ønsket å komme mye tettere på de prosjekterende og få større innflytelse på løsningene.

– Vi ønsker ikke at de beste ingeniørene skal bruke tid på å styre, de skal prosjektere. Så får andre stelle med ledelse og kontroll på byggbarhet, kvalitet, sikkerhet og fremdrift, sier Moe.

De to forteller at de forventer en utvikling i anleggssektoren mot høyere andel totalentrepriser. Da ser Rønn fordeler ved tettere samarbeid og mer kontroll over prosjekteringen. Det vil AF Gruppen være forberedt på.

– Ja, det stemmer. Andelen totalentrepriser ligger nå rundt tre prosent og vi vil øke den til 10 prosent på kort sikt, muligens mer etter hvert, sier Lars Erik Hauer, direktør for veg og transport i Statens Vegvesen.

Rønn viser til virksomheten AF Gruppen har i offshoresektoren og peker på at der har selskapet mye av engineeringen internt.

– Vi ser at det skaper en merverdi.

Les også: Vegvesenet skal tredoble andelen totalentrepriser

Startet norskopplæring

AF Gruppen og Rønn har vært restriktive med hensyn til å samarbeide med utenlandske entreprenører.

Innen teknisk prosjektering ser Rønn annerledes på det. Han vil samarbeide med VCE også ut over det som følger av felles eierskap til Valor Engineering.

– De er langt fremme på bane, vei, bruer og bygg. Vårt bidrag inn i samarbeidet blir kundekontakt og prosjekteringsledelse.

I startfasen vil Valor Engineering begrense seg til seks til åtte ansatte, men med en betydelig ingeniørkapasitet i Østerrike.

De prosjekterende ingeniørene vil hovedsakelig sitte i Østerrike, men noen vil få base fra Oslo. For de som skal jobbe i Norge er norskopplæringen allerede i gang. Rønn sier han ser det hele som et lite eksperiment.

Lover konkurranse

– Selskapet vil måtte konkurrere med andre. Det er ingen automatikk i at vi vil bruke dem. Men de bør ha en sterkere forståelse for kulturen i AF, og derfor lykkes. De skal også jobbe mot andre, som Statens Vegvesen, Jernbaneverket, alle som trenger prosjekteringstjenester. Det nye selskapet må få to til tre år, så får vi se hvordan det går.

Rønn ser en kombinasjon av risiko og muligheter i samarbeidet med østerrikerne. Han håper de østerrikske ingeniørene kan bringe gode kosteffektive løsninger til Norge.

Moe forteller at de i tillegg ser muligheter for nye samarbeidsformer i byggenæringen.

– Trekløveret entreprenør, rådgiver og arkitekt må fungere godt, der ser vi et utviklingspotensial, sier han.

Les også: – Det beste brudekket skal forbys uten at grunn er oppgitt

Er trygge

På risikosiden trekker han frem at østeriske ingeniører skal slippes løs på norske vier, jernbane, tunneler, broer og bygg uten kjennskap til lokal byggeskikk, tradisjoner og kultur.

– Ja, det er en risiko. Men nettopp derfor er prosjekteringsledelse så viktig. Vi har vært dere nede og sett hvordan de arbeider og vi er trygge på at de har noe å bidra med. De tenker nytt på energisparing, de bygger med tre i både syv og åtte etasjer og de har internasjonal erfaring, sier Rønn.

Han vil ikke ut med forventet omsetning, annet enn at Valor Engineering i overskuelig fremtid ikke vil bli noen dominerende aktør på det norske markedet.

– RIF-bedriftene kommer til å bli vår hovedleverandør i lang tid fremover.

Les også:

AF Gruppen har passert ti milliarder i omsetning

De leverer tak basert på mål fra Google Earth

Det nye universitetet er for stort for entreprenørene  

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.