NÅ SKAL DET INNOVERES: Abelia og Paul Chaffey (innfelt) er positiv til det aller meste i dagens innovasjonsmelding fra Sylvia Brustad (Ap) og regjeringen. Men kapitaltørken kan ødelegge mer enn meldingen kan reparere, tror organisasjonen. (Bilde: montasje)

Advarer Sylvia mot kapitaltørke

 • Industri

Hovedtiltak

 • styrke forskningen i næringslivet og øke bevilgningene til brukerrettede forskningsprogrammer og til FoU-kontrakter
 • utarbeide en nasjonal strategi for miljøteknologi
 • videreføre Skattefunn-ordningen
 • styrke samspillet mellom næringsliv og forskning
 • øke investeringene i forskningsutstyr
 • styrke regional forskningsvirksomhet ved å opprette regionale forskningsfond
 • legge fram en stortingsmelding om forskning til våren

Offentlig sektor

 • gjennomgå insentivene for fornying i offentlig sektor
 • opprette et offentlig utvalg for innovasjon i omsorgssektoren
 • styrke kompetansen om hvordan offentlige innkjøp kan bidra til innovasjon
 • styrke kliniske enheter for utprøving av nye legemidler i Oslo og Bergen

Privat sektor

 • utarbeide en ny strategi for små og mellomstore bedrifter
 • øke bevilgningene til forskning og innovasjon,
 • sette i gang evalueringer av Innovasjon Norge og SIVA
 • legge fram en tiltakspakke for patenter og andre industrielle rettigheter
 • legge bedre til rette for innovasjon i tjenestebedrifter
 • styrke bruken av design som innovasjonsverktøy ved å opprette et designdrevet innovasjonsprogram
 • sammen med næringslivet finansiere et forprosjekt for å kartlegge muligheten for et nestegenerasjons marinteknisk forsknings- og laboratoriesenter

(Kilde: Nærings- og handelsdepartementet)

– Det er viktigere enn noen gang å satse på innovasjon, sa nærings- og handelsminister Sylvia Brustad da hun i dag la frem regjeringens stortingsmelding om innovasjon – «Et nyskapende og bærekraftig Norge».

Den etterlengtede meldingen skal beskrive regjeringens langtidsplan for omstilling, fornyelse og nyskaping i Norge.

– Når verdier forsvinner, arbeidsplasser går tapt, og virksomheter blir lagt ned, må vi skape nye, uttaler statsråden.

Mest offentlig

Tiltakene fra regjeringen (se fakta) er gode, men savner noe vesentlig, mener organisasjonen Abelia.

Les også: Kjemper mot forskerflukt

Den tunge satsingen via blant annet Innovasjon Norge og Forskningsrådet er viktig, men det gjøres likevel for lite for å motvirke innsnevringen av privat kapital til tidlig fase-prosjekter, mener Abelia- leder Paul Chaffey.

– Jeg er overrasket over at det ikke er noen tiltak i innovasjonsmeldingen som omtaler kapitaltørken som møter gründerbedrifter i disse dager, sier Chaffey.

– Mye spennende

Nito-president Marit Stykket er noen hakk mer positiv:

– Her er det mange spennende tiltak og perspektiver som blir trukket opp. Jeg gleder meg til å gå i dybden i denne meldingen, sier Stykket.

På forhånd fryktet hun et overdrevet fokus på innovasjon i gasellebedrifter. Meldingens varsel om at det skal utarbeides en ny strategi for små og mellomstore bedrifter er derfor beroligende.

– Jeg regner med at dette handler om hele laget av eksisterende bedrifter, også dem som ikke er FoU-intensive, sier Nito-sjefen.

Glemte ingeniørene

Stykket har funnet flere punkter hun liker i innovasjonsmeldingen.

Hun trekker fram at regjeringen sier de vil jobbe for å fremme en kultur for entreprenørskap med vekt på høyere utdanning.

Og hun har store forventninger til de kommende strategiske rådene for miljøteknologi og for små og mellomstore bedrifter.

– Men når regjeringen sier at de skal satse på medarbeiderne i samarbeid med LO, forutsetter jeg at det er en forglemmelse at de har utelatt andre arbeidstakerorganisasjoner som for eksempel Nito. Når spesielt byggenæringen trekkes fram, bør våre 62.000 ingeniører være med, påpeker Stykket.

Ikke nok

Skattefunn-ordningen videreføres, står det i meldingen. Men det bør også innføres mer generelle skattefordeler for alle, også vanlige privatpersoner, som ønsker å investere kapital i gründerbedrifter, ifølge Abelia.

Spesielt viktig er slike statlig belønningsordninger når teknologiene er for umodne for å tiltrekke seg de mer tradisjonelle venture-investorene, mener organisasjonen.

– Noen må investere tiden sin til å virkeliggjøre de gode ideene, og noen må investere penger i det. Regjeringens bidrag må være virkemidler som stimulerer risiko. Staten må spille på lag. Det gjør de ikke i dag, sier Chaffey.

Han peker på at 30 prosent av Abelias medlemmer tror kapital blir den viktigste flaskehalsen for 2009.

Strategiråd

At innovasjon i offentlig sektor er av stor betydning, kommer klart fram av den nye innovasjonsmeldingen. Samtidig understrekes det at virksomheter må være selve motoren i innovasjonssystemet.

Regjeringen vil blant annet etablere et strategisk råd for miljøteknologi og et strategisk råd for små og mellomstore bedrifter.

– Verden endrer seg og vi står overfor store utfordringer. Globaliseringen øker konkurransen i næringslivet. Miljøet trues av klimaendringer og knappheten på naturressurser blir stadig mer merkbar. Balansen mellom omsorgstrengende og arbeidsdyktige endres og vil sette velferdssystemet under press. Derfor må vi handle nå og legge grunnlaget for mer innovasjon både i privat og offentlig sektor, uttaler næringsminister Sylvia Brustad.