Advarer NVE om kjent kvikkleiresone i Tromsø – ny vurdering i gang

Kvikkleirefunn i Tromsø førte til at nytt fortau og sykkelvei ble lagt på is. Multiconsult varslet NVE, som vil ha ytterligere undersøkelser

Advarer NVE om kjent kvikkleiresone i Tromsø – ny vurdering i gang
Kartet, hentet fra Multiconsult sin rapport, viser området de undersøkte knyttet til planene om gang- og sykkelvei. Den mindste rektangelet nederst til høyre viser tidligre undersøkt område. Illustrasjon: Multiconsult

Tromsø kommune vurderte å bygge nytt fortau og sykkelevei langs Evjenvegen, mellom Rødbrua og Tromsøysundevegen i Tromsdalen.