BYGG

Advarer NVE om kjent kvikkleiresone i Tromsø – ny vurdering i gang

Kvikkleirefunn i Tromsø førte til at nytt fortau og sykkelvei ble lagt på is. Multiconsult varslet NVE, som vil ha ytterligere undersøkelser

Kartet, hentet fra Multiconsult sin rapport, viser området de undersøkte knyttet til planene om gang- og sykkelvei. Den mindste rektangelet nederst til høyre viser tidligre undersøkt område.
Kartet, hentet fra Multiconsult sin rapport, viser området de undersøkte knyttet til planene om gang- og sykkelvei. Den mindste rektangelet nederst til høyre viser tidligre undersøkt område. Illustrasjon: Multiconsult

Tromsø kommune vurderte å bygge nytt fortau og sykkelevei langs Evjenvegen, mellom Rødbrua og Tromsøysundevegen i Tromsdalen.

Les mer om: