Ability Drilling stopper betalinger

Ability Drilling stopper betalinger
Ability Drillings konflikt med TTS, gjør at de nå innfører midlertidig betalingsstans til alle kreditorer.

Ability Drilling sender i dag ut varsel til kreditorene om en måneds betalingsstans.

TTS-konflikt

Bakgrunnen for varselet er situasjonen som har oppstått i forbindelse med forsinkelser av riggleveranser fra TTS, og det de i en pressemelding kaller "et økt konfliktnivå mellom Ability Drilling og TTS".

Selskapet har valgt å gå til dette skritt for å sikre en likebehandling av selskapets kreditorer.

Uklar framtid

I brevet skriver ledelsen i Ability Drilling at det er store nok verdier i selskapet til å dekke gjelden fra kreditorene, men at det på kort sikt vil være nødvendig å realisere eiendeler som ikke vil være en del av fremtidige forretningsplaner for å få gjennomført en betalingsplan.

De videre planene for selskapet er ikke klare.