PRODUKSJON

800 mill for å sparke 800

Tore StensvoldTore StensvoldJournalist
10. mai 2004 - 10:34

Hydro-sjef Eivind Reiten lover bistand til de overtallige ved aluminumsverkene i Årdal, Sunndal, Karmøy og Høyanger. Totalt kan 800 arbeidsplasser bli berørt.

En en egen organisasjon stables på beina internt som i en overgangsfase skal være ansvarlig for å omplassere innen Hydro, medvirke til å etablere nye arbeidsplasser utenfor Hydro samt tilby førtidspensjonering og sluttvederlagsordninger. Hydro setter av 800 millioner kroner til dette arbeidet. De årlige besparelsen på drift skal komme opp i 350-400 millioner kroner. Produksjonsmengdene skal opprettholdes.

Omstillingsprogrammet må godkjennes av Hydros bedriftsforsamling denne uka. De ansattevalgte styrerepresentantene understreker, ifølge en pressemldignf ra Hydro, at de er enig i behovet for omstrukturering, men at de ikke er enig i antall årsverk som må bort.

- Hydro satser tungt på aluminium i Norge og vil gjøre alt som er mulig for å sikre at de norske virksomhetene er konkurransedyktige internasjonalt. Imidlertid viser sammenlikninger med både internasjonale og andre norske metallverk at det er for lav produktivitet ved verkene. Store deler av kostnadene ved produksjon av primæraluminium er knyttet til internasjonale markeder og kraftpriser. De tiltakene vi nå setter i verk er helt nødvendige for å kunne sikre grunnlaget for videre lønnsom drift ved aluminiumverkene i Høyanger, Årdal, Karmøy og Sunndalsøra, sier generaldirektør Eivind Reiten.

Han beklager de vanskeligheter omstillingene medfører for de ansatte og hvert av de fire lokalsamfunnene som berøres.

- Vi vil anstrenge oss for at omstillingene gjennomføres på en slik måte at ulempene begrenses. Vi er klar over de spesielle utfordringene i Høyanger og Årdal, og Hydro har allerede satt i gang et aktivt arbeid med sikte på å støtte en næringsutvikling i Sogn.

Innen Hydros metallproduksjon i Norge er det i dag om lag 3.400 ansatte. Alle bedriftssteder innen Hydros metallproduksjon i Norge vil bli berørt av denne omstillingsprosessen. Bemanningen vil bli redusert med om lag 20 - 25 prosent. Forventet bemanningsreduksjon regnet i årsverk fordeler seg slik på de ulike bedriftsstedene: Årdal ca. 285, Karmøy ca. 265, Sunndal 130, Høyanger 70 samt Oslo/ fellesfunksjoner 45.

I tillegg vil det innen 2006 bli bemanningsreduksjoner i Høyanger og Årdal som følge av utfasing av de eldste produksjonslinjene. Disse Søderberg-linjene blir faset ut som følge av internasjonale miljøkrav.

Kostnadene ved å gjennomføre omstillingsprogrammet er anslått til 800 millioner kroner. Disse kostnadene vil i all hovedsak bli belastet i 2004. Bedriftsforsamlingen vil behandle forslaget 13. mai.

Hydro har som ambisjon å skaffe et antall av de som blir overtallige nytt arbeid innen Hydro eller i nye arbeidsplasser som skapes som en følge av ny næringsutvikling, i første rekke i Høyanger eller Årdal. I arbeidet med næringsutvikling er det allerede etablert nye næringsutviklingsselskaper i Høyanger og Årdal, satt i gang en samarbeid med Siva med sikte på å etablere en industriinkubator - en såkalt rugekasse for nye småbedrifter - i Årdal med forgrening til Høyanger samt andre tiltak. Arbeidet skjer i et nært samarbeide mellom de berørte kommunene, lokale fagforeninger og Hydro. Det arbeides også med flere konkrete industriprosjekter.

Omfanget av omstillingene baserer seg på omfattende analyse. Både i forhold til norske og internasjonale konkurrenter er vår produktivitet for lav, målt både i kroner pr tonn og tonn pr arbeidstaker.

Hydro hadde i 2003 en produksjon på 1.473.000 tonn primæraluminium, hvorav 850.000 tonn ble produsert i Norge. Dette er en økning på 200.000 tonn i året fra 1993.

Del
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.