OFFSHORE

700 nye jobber i olje

2. mars 2001 - 07:15

Investeringene er de høyeste til olje- og gassfelt i drift noensinne. Anslagene innhentet for 2001 er også høye, og utgjør hele 24,5 milliarder kroner, melder Statistisk Sentralbyrå (SSB). Oljeindustriens Landsforening (OLF) er fornøyd, og tror på 700 nye arbeidsplasser bare i år.

De samlede investeringene til olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport gikk likevel ned til 53,6 milliarder kroner i fjor, ifølge de endelige tallene som nå foreligger. Dette er en nedgang på hele 15,5 milliarder kroner fra 1999.

De totale investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport for 2001 blir nå anslått til 48,3 milliarder kroner, noe som representerer en ytterligere nedgang på 5,3 milliarder sammenlignet med de endelige tallene for 2000.

Tall fra bransjen selv

Avdelingsleder Vegard Hansen i SSB sier at tallene er hentet fra oljeselskapene, SSB har ikke gjennomført noen konsekvensanalyser.

OLF har derimot gjennomført en undersøkelse av ressursbehovene blant sine sine 72 medlemsbedrifter. Denne undersøkelsen viste bransjen har et behov for rundt 700 nye arbeidsplasser i år. OLF har 18 oljeselskaper og 54 leverandørbedrifter i medlemsmassen. Av disse svarte henholdsvis 11 og 22 på undersøkelsen.

– Av personer med høyere høyere utdanning innen geologi, geofysikk, reservorteknologi og produksjon anslår bedriftene et behov for mellom 300 og 350 nye stillinger. I tillegg vil de ansette rundt 370 personer med fagutdanning eller teknisk fagskole, sier kommunikasjonsrådgiver Leif Harald Halvorsen i OLF.

Forgubbing

Bransjen står overfor en utfordring på lengre sikt. Alderssammensetningen i flere av bedriftene er preget av at den virkelig store vekstfasen nå ligger noen år tilbake i tid.

– Nedbemanningen de siste par årene har nok bidratt til å gi ungdommen et inntrykk av en industri på hell. Slik er det ikke, sier Halvorsen, som likevel er forberedt på at bransjen kan møte hva han kaller et kompetansehull om får år dersom ikke flere unge velger realfaglig utdanning.

Statistisk sentralbyrås tall viser at investeringene til letevirksomheten i 2001 er anslått til å bli 5,4 milliarder kroner. Tilsvarende anslag for 2000 var på 5,7 milliarder. Det er spenning knyttet til resultatet av den siste letebrønnen i Barentshavet. I 2001 er det også knyttet spenning til Shells boring av den første brønnen innenfor lisens 255 eller "Presidenten" som den også kalles, og BP-Amocos brønn på lisens 254 "Havsule". Begge brønnene er lokalisert i Norskehavet, og det er forventet at boreprogrammene starter i løpet av første halvår i år.

Ytterligere nedgang

Investeringene for feltutbygging i 2001 er anslått til 17,1 milliarder kroner. Dette er en ytterligere nedgang på 5,7 milliarder i forhold til de endelige tallene for år 2000. For 2001 er det Ringhorn, Grane, Kvitebjørn og Huldra som bidrar til de høyeste investeringene. Dersom utbyggingsløsningen for Statoils Mikkel felt blir godkjent, så vil dette kunne være med å gi økte investeringer til feltutbygging mot slutten av 2001 og spesielt i 2002. For videre utbygging av gassfelt vil en avklaring av Norges tilknytning til EUs gassdirektiv ha betydning.

Investeringer til felt i drift for 2001 er anslått til 24,4 milliarder kroner. Det innebærer en økning på 5,3 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende anslag for 2000, og en økning på 0,9 milliarder i forhold til resultatene fra 2000. De rekordhøye investeringene skyldes i hovedsak ferdigstillelsen av en del store utbyggingsprosjekter.

For landvirksomhet og rørtransport er investeringene for begge anslått til 0,7 milliarder kroner i 2001. Dette representerer en nedgang på 0,6 milliarder for landvirksomheten, mens rørtransport vil bli på samme nivå som for 2000. Bakgrunnen for de lave tallene er at det ikke er planlagt noen store utbyggingsprosjekter i 2001, verken for landvirksomhet eller for rørtransport.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.