OFFSHORE

600 millioner til Haugesund

Arbeidet starter umiddelbart, og skal være ferdig i 2005. På topp vil 300 personer arbeide med modulene. Kontraktens verdi er på vel 600 millioner kroner.

- Dette viser at Hydro og også Statoil som overtar operatøransvaret for Visund til nyttår, har tillit til ABB som leverandør, sier informasjonssjef Magnar Hjøllo i ABB.

ABB skal bygge, installere og teste ut en gassinjeksjonsmodul og en gass eksportmodul. Selve løfteoperasjonen er ikke med i kontrakten.

Kontrakten innebærer også at ABB har fått forlenget sin vedlikehold og modifikasjonskontrakt på Visund med to år, frem til 2005.

Sammen med modifikasjonkontrakten for Troll Gass hvor det skal inn nye kompressorer og ny strømforsyning fra land, sikrer dette verftet i Haugesund god sysselsetting.