ARBEIDSLIV

600 Akademikere i streik

UTVIDE?: Nortura vurderer å utvide fabrikken i Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe.
UTVIDE?: Nortura vurderer å utvide fabrikken i Trondheim til å kunne slakte og skjære storfe og småfe.

Akademikerne har i dag gitt arbeidsgiverne lister med navn på 330 medlemmer som tas ut i streik fra og med tirsdag til uka.

Det er de samme gruppene som tas ut: jurister, veterinærer og sivilingeniører.

Opptrappingen omfatter Mattilsynet i Sør-Norge, politidistrikter på Østlandet, Vestlandet og Trøndelag, samt hele Nasjonalt folkehelseinstitutt.

I går ble 40 Tekna-medlemmer tatt ut i streik. Dermed ble Kripos hardt rammet .

Truer ikke liv

- Vi trapper opp streiken for å legge makt bak våre lønnskrav. Fortsatt er bare et lite antall av våre 19.000 medlemmer i staten i streik, sier Knut Aarbakke ifølge en pressemelding fra Akademikerne.Aarbakke mener at streiken fortsatt ikke setter liv og heles i fare. Likevel nærner konflikten seg tvungen lønnsnemnd.- Streiken vil ikke true liv og helse. Men effekten av streiken begynner nå å bli stor og vil bli vesentlig større til uken. Vårt mål er å få staten tilbake til forhandlingsbordet, sier Knut Aarbakke, leder i Akademikerne Stat.

Slakteristans

Til uken vil streiken i Mattilsynet omfatte samtlige regionkontorer i Sør-Norge. Dette vil ramme kjøtt- og fjørfekontrollen hardt og føre til produksjonsstans på en rekke slakterier.

Helsekonsekvenser

På Nasjonalt Folkehelseinstitutt vil samtlige medlemmer være i streik. Dette vil ramme alle divisjoner og avdelinger, bl.a smittevern, epidemiologi, legemidler, infeksjoner og rettstoksikologi.

Fritt fram

Samtlige medlemmer ved politidistriktene Søndre Buskerud, Follo, Asker og Bærum, Vestfold, Hordaland, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag blir også tatt ut i streik onsdag.

Dette vil bl.a. ramme grensekontrollen ved Flesland, Torp og Værnes og svekke kontrollen av Schengen-grensen ytterligere. Videre vil varetektfengslinger og rettssaker stanse.

Lønnsgap

Akademikernes hovedkrav i dette lønnsoppgjøret er å redusere lønnsforskjellen mellom statlig og privat sektor som nå er på 100.000 – 200.000 kroner. - Vi får ikke verdens beste offentlige sektor uten en mer fleksibel og lokal lønnspolitikk som gjør at staten klarer å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, sier Aarbakke.

Akademikerne har 13 medlemsforeninger .

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.