NERVEGASS

5 grunner til at novichok er klodens verste nervegift

Novichok er nervegiften som forskerne stadig sliter med å finne ut av, og som har utløst en kjemisk kald krig mellom Russland og Storbritannia.

Etterforskere i beskyttelsesutstyr jobber på åstedet tirsdag 13. mars ved shoppingsenteret Maltings i Salisbury, England. Den russisk utviklede nervegassen novichok ble brukt til å forgifte eks-spionen Sergei Skripal og hans datter.
Etterforskere i beskyttelsesutstyr jobber på åstedet tirsdag 13. mars ved shoppingsenteret Maltings i Salisbury, England. Den russisk utviklede nervegassen novichok ble brukt til å forgifte eks-spionen Sergei Skripal og hans datter. Foto: Andrew Matthews/PA via AP
Av Mads Nyvold, Ing.dk
25. mars 2018 - 05:45

Med mindre man er en enorm fan av John le Carré, er restauranten Zizzi neppe det første sted man vil velge å invitere kjæresten til.

Restauranten i den lille britiske byen Salisbury er stengt på grunn av karantene og politiundersøkelser, og forventes først å åpne om noen uker. Årsak: spor av en dødelig nervegift funnet på og rundt et bord.

Mistenkelige dødsfall

  • Forrige helgs giftangrep på Sergej Skripal og hans 33-årige datter skriver seg inn i historiebøkene som et nytt eksempel på at britene mistenker russerne for å stå bak forsøk på likvideringer av systemkritiske russere eller østeuropeere på britisk jord.
  • I 1978 spaserte Georgi Markov over Waterloo Bridge da han merket et stikk fra spissen til paraplyen til en forbipasserende. Markov var en ganske så ukjent person hos britene, men i Russland var han kjent som en torn i øyet på Kreml, og en aktiv systemkritiker. Undersøkelsene viste senere at paraplyen hadde skutt en stålkule som inneholdt ricin inn i låret til Markov. Ricin hemmer proteinsyntesen i kroppens celler, noe som fører til multiorgansvikt.
  • I 2006 møttes den Putin-kritiske forhenværende russiske agenten Aleksandr Litvinenko to andre tidligere KGB-agenter. Møtet fant sted i Millennium Hotels Pine Bar i Londons West End. Litvinenko bemerket senere at den grønne teen hans smakte merkelig. Muligens fordi tekoppen hans var forgiftet med det radioaktive stoffet polonium-210. Tre uker etter møtet med sine tidligere KGB-kolleger – og muligens nå medarbeidere for den russiske sikkerhetstjenesten FSB – døde Aleksandr Litvinenko av forgiftningen.

Ved dette – nå destruerte – bordet satt den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og hans 33-årige datter på søndagen. De spiste et måltid. Få timer senere ble de funnet med kramper og nesten livløse på en benk utenfor.

Konsekvensene av måltidet på Zizzi har blitt til et høyspent internasjonalt politisk drama, og det utspiller seg akkurat nå.

Sergej Skripal og datteren hans er innlagt på et sykehus i kritisk tilstand, det samme er en politibetjent som var den første på funnplassen.

Sergej Skripal jobbet som oberst i den russiske militære etterretningstjenesten, men byttet side, og som dobbeltagent solgte han hemmeligheter til den britiske regjeringens oversjøiske etterretningstjeneste Secret Intelligence Service, også kjent som MI6.

Britene mistenker Russland for å ville drepe dobbeltagenten for å advare andre med planer om å selge spionhemmeligheter, eller for å ville vise at MI6 ikke evner å leve opp til løftene sine om beskyttelse av Putin-kritiske russere som har flyttet til Storbritannia.

Mistanken knytter seg til at forgiftningen skyldes nervegiften Novichok; opprinnelig utviklet av Sovjetunionen. På den andre siden har britene hittil avvist å utlevere dokumentasjon for eller prøver av giften, og russerne avviser at de står bak angrepet på Sergej Skripal.

Der finnes mange forskjellige typer nervegifter og dødbringende kjemiske våpen, men Novichok er fullstendig unik. Fem faktorer gjør at det er tilfelle.

1. Vi vet bare litt om oppbyggingen

Novichok ble utviklet og produsert i Sovjetunionen under den kalde krigen på 1970-tallet, og videreutviklet senere. Visse typer av Novichok vurderes til å være 5 – 8 ganger så giftig som nervegiften VX, som ble benyttet i giftdrapet på Kim Jong-Uns halvbror, Kim Jong-Nam, på en flyplass i Malaysia i begynnelsen av 2017.

Novichok er en fellesbetegnelse for flere forskjellige kjemikalier utviklet i et våpenprogram for kjemisk krigføring. Virkningen av giftstoffet starter oftest innen 30 sekunder til to minutter. Gjennomsnittlig regnes ti milligram per person for å være dødelig.

– Novichok finnes som væsker og som salter. Felles for dem er at det bare skal noen få milligram til før en person blir syk av stoffet, og litt større mengder før man kan dø av det, poengterer kjemiker og spesialkonsulent Jan Steen Jensen ved den danske Beredskabsstyrelsen med fokus på kjemiske våpen.

Men når det er sagt, er kunnskapen vår om Novichok generelt sett begrenset, sammenlignet med andre nervegifter som for eksempel sarin og VX. Det gjelder både den kjemiske oppbyggingen, samt omfanget av produksjonen og mengden lagret Novichok. Den begrensede kunnskapen er veldig praktisk dersom man er en stat eller gruppe med onde hensikter og intensjon om å bruke nervegift til å drepe med.

– Der er veldig mye spekulasjon innad i miljøet. Ut over etterretningskildene og kjemikerne involvert i produksjonen, er det ingen som kjenner den offisielle kjemiske strukturen til Novichok. Ingen offisielle, valide vitenskapelige undersøkelser er presentert, sier Jan Steen Jensen.

2. Virker enkel å produsere

Men det vi vet, er at Novichok har blitt produsert og testet i et laboratorium nær Moskva, samt i et tidligere sovjetisk-eid laboratorium i Nukus i Uzbekistan. Opplysningene om laboratoriet i Nukus har kommet for dagen etter at

Novichok

  • Nervegiften Novichok blokkerer signalene fra nervene til musklene, og stenger på den måten av kroppens funksjoner. Det kan blant annet føre til kramper, åndenød, oppkast, lammelse og bevisstløshet. I verste fall hjertestans eller kvelning.
  • Den kjemiske strukturen til Novichok er ikke ordentlig fastlagt, og russerne har klart å verne hemmeligheten bak det kjemiske våpenet godt. 

Uzbekistan siden løsrivelsen sin i 1991 har samarbeidet med USA om å få ryddet opp i lagrene sine og steder med produksjon av kjemiske våpen, som for eksempel Novichok.

Kunnskapen vår om produksjonen av nervegiften i laboratoriet nær Moskva, stammer fra to varslere og forhenværende kjemikere ansatt i Russland: Lev Fedorov og Vil Mirzayanov. De sto fram i 1992 i den russiske avisen Moskovskiye Novosti og – for å sikre seg mot russisk sensur – den amerikanske avisen Baltimore Sun.

Her fortalte kjemikerne om et hemmelig og aldri tidligere omtalt program for produksjon av nye former for kjemiske, russiske våpen.

Lekkasjen hadde sammenheng med at FN fører en liste over kjemiske stridsstoffer som går inn under C-våpenkonvensjonen (C = Chemical), og i dag administreres av Organisasjonen for Forbud mot Kjemiske Våpen (OPCW).

OPCW også er ansvarlig for å inspisere om landene overholder konvensjonen. Forløperen til konvensjonen er en traktat underskrevet i 1992 mot bruken av kjemiske våpen. Dagen før Russland underskrev traktaten, lekket Lev Fedorov og Vil Mirzayanov informasjon om produksjonen av Novichok.

Vil Mirzayanov stod i spissen for en avdeling for kontraspionasje, og utførte målinger utenfor laboratoriet nær Moskva, for å sikre seg mot at utenlandske etterretningstjenester ikke kom på sporet av produksjonen av nervegift. Her oppdaget han at grenseverdiene for utslipp av stoffet var 80 gangere høyere enn tillatt, noe han i ettertid har beskrevet i et studium.

Vil Mirzayanov ble bekymret over at Russland rådde over et våpen som de ikke var stand til å håndtere sikkert, slik at forgiftninger av mange andre enn de tilsiktede ofrene var en sannsynlig fare. Derfor valgte han og kollegaen å stå fram med kunnskapen sin.

«Det var normale laboratorier med testing og utvikling. De var ikke underjordiske eller noe slikt. Omkring 1000 mennesker jobbet med det, så det var en stor ting. Det skulle foretas tester på dyr, og deretter flere studier av de kjemiske egenskapene, så mange laboratorier var altså involvert,» har Vil Mirzayanov sagt til Daily Mail denne måneden.

Etter arrestasjoner av kjemikeren og rettssaker mot ham, hvor de russiske myndighetene uten blygsel erkjente eksistensen av produksjonen av Novichok, lyktes det Mirzayanov å stikke av. Han reiste deretter til USA, hvor han bor i dag og jobber på et universitet.

I USA har Mirzayanov i størst mulig grad forsøkt å formidle til offentligheten hva nervegiften egentlig er. Men det er verd å merke seg at den russiske kjemikeren og andre kjemikere har stått fram med forskjellige beskrivelser om strukturen til Novichok. Men kjernen er uansett organofosfat – den generelle betegnelsen på organiske fosforforbindelser. Organofosfat er også grunnlaget for mange former for insektmidler, plantevernmidler og nervegass.

Vi har altså å gjøre med en nervegass som etter alt å dømme ganske sikkert krever spesialkjemikalier og spesialutstyr for å bli produsert – men ikke noe som er ulovlig i seg selv.

– Kunnskapen vår om Novichok er basert på kvalifiserte gjetninger fra forskeres viten om nervegiften, sier kjemiker og spesialkonsulent Jan Steen Jensen ved Beredskabsstyrelsen.

Offentligheten og forskernes kunnskaper om giften stammer derfor utelukkende fra Vil Mirzayanovs beskrivelser av Novichoks kjemiske struktur og offentliggjorte data fra russerne helt tilbake til 1970- og 1980-tallet. Da la Russland nemlig ikke skjul på produksjonen av Novichok.

– Dette var til å begynne med et forsøk på å lage nye pesticider for landbruket, så mange av antagelsene våre i dag om hva Novichok er, stammer derfra, sier Jan Steen Jensen.

Men den vitenskapelig kvalifiserte gjetningen om nervegiftens kjemiske struktur kunne også ha blitt redusert. Ganske enkelt fordi at USA jo fikk innblikk i produksjonen og massevis av prøver da de hjalp Usbekistan.

– Den kunnskapen om Novichok har USA inntil videre ikke latt komme ut i en bred forskningsmessig sammenheng, konstaterer Jan Steen Jensen.

3. Ekstremt farlig

Organofosfat kan blokkere eller hemme enzymet acetylkolinesterase, som er med på å kontrollere kroppens nervesystem. Enzymet er altså livsnødvendig for å overføre signalene i nervene. Bryter det systemet sammen, kan det effektivt føre til en kortslutning av hjerte- og lungefunksjonen vår. For eksempel forstår lungene våre ganske enkelt ikke at de skal være med på å trekke pusten, selv om hele kroppen skriker etter oksygen.

Organofosfatet i nervegiften legges oftest ut som fosforamidat eller fosfonat. I tillegg kommer at noen av de antatte kjemiske strukturene muligens også er laget for å øke risikoen for å binde funksjonen av enzymet acetylkolinesterase ved å blokkere stedene der acetylkolinesterase skulle være med på å spalte enzymer.

At det skulle være tilfelle, forklarer kanskje den raske ødeleggelsen av enzymet, noe mye tyder på er en karakteristisk egenskap for de forskjellige formene for Novichok-nervegift.

Hvis det er snakk om pulverform eller mindre doser, kan skadeeffekten også komme senere. Kjemikeren Andrei Zheleznyakov opplevde dette på egen kropp i 1987, da han jobbet med utviklingen av nervegiften. Et ventilasjonsanlegg gikk i stykker, hvoretter han stormet ut av rommet.

Ifølge vitner kollapset han like etterpå. Han ble transportert til sykehuset av KGB og kom først til bevissthet igjen ti dager senere. Immunsystemet hans virket svekket etter forgiftningen, og han døde fem år senere etter å ha slitt med helseproblemer som bare ble verre og verre.

4. Motgift med tvilsom effekt

Der finnes flere former for motgift hvis man blir forgiftet med en nervegift. For eksempel atropin, som er et alkoloid.

Kim Jong-Uns halvbror, Kim Jong-Nam, hadde med seg små medisinflasker med alkaloid da han ble angrepet og fikk smurt en væske med VX i ansiktet. Man han rakk ikke å bruke motgiften før han mistet livet 20 minutter etter angrepet.

Utfordringen for ham, i likhet med hvis det hadde vært snakk om Novichok, ville ha vært å dosere motgiften korrekt. Ganske enkelt fordi doseringen av atropin i tilfellet av en kraftig nervegift må være veldig høy, men tilsvarende blir risikoen for bivirkninger fra atropinen også muligens for høy. For eksempel setter atropin ned hjerterytmen og senker spyttproduksjonen, mens nervegiften i Novichok øker spyttproduksjonen slik at man kan bli kvalt. Denne balansegangen er svært vanskelig.

5. Enkelt å smugle

Selv om de over hundre varianter av Novichok etter alt å dømme er ytterst virksomme, innebærer bruken av det kjemiske våpenet en praktisk fordel.

Den giftige virkningen kan ordnes slik at den først oppstår når to beholdere med ingredienser blir blandet. Det er opplagt at en spion som må transportere det kjemiske våpenet ikke selv ønsker å miste livet før målet for et oppdrag er innenfor rekkevidde.

– En av de primære årsakene til at en slik en nervegift blir produsert, er at komponentene i den ikke er bannlyste. Det innebærer at de kjemikaliene som må blandes, er vesentlig enklere og risikofrie å transportere, sier professor i farmakologi Gary Stephens ved universitet i Reading til Daily Mail.

Akilleshælen ved Novichok er at det kjemiske våpenet lett blir brutt ned ved kontakt med vann eller fuktighet i lufta. De britiske myndighetene vurderer derfor at nervegiften har kort levetid, men som en forholdsregel har de spylt gatene i Salisbury med vann og bedt opptil 500 personer som forrige søndag besøkte enten restauranten eller en tilstøtende pub i den engelske byen om å vaske klærne og eiendelene sine. 

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.