KARRIERE

40-åringene bør ledes strengt

Arbeidsliv. Jobb. Karriere. Lønn. Inntekt. Kontor. Hjemmekontor. Arbeidsmiljø. Bonuser. Lønnsforskjeller. Lønnsgap. Utdanning. Studier. Sjef. Leder. Ledelse. Konflikter. Mobbing. Sykefravær.
Arbeidsliv. Jobb. Karriere. Lønn. Inntekt. Kontor. Hjemmekontor. Arbeidsmiljø. Bonuser. Lønnsforskjeller. Lønnsgap. Utdanning. Studier. Sjef. Leder. Ledelse. Konflikter. Mobbing. Sykefravær. Bilde: colourbox.com
Dag Yngve Dahle
16. juli 2008 - 07:06

Lederstilen bør tilpasses de ansatte. Særlig alderen deres bør tas i betraktning.

20-åra: Karrieretreneren

Ansatte under 30 år trives best når lederen agerer som deres personlige coach, skriver danske Ingeniøren.

Coachen bør fungere som en karrieremessig trener eller manager. Hun bør helst være til stede, styrende og støttende samtidig.

De unge liker klare, konstruktive tilbakemeldinger av både positiv og negativ art.

30-åra: Mentoren

De som har passert 30 år, trives ikke alltid med denne lederstilen. Mange 30-40-åringer vil oppleve det som nedlatende og umyndiggjørende å bli ledet så vidt stramt.

Disse foretrekker at lederen er en mentor som fokuserer mer på å skape gode rammebetingelser for deres arbeid.

Lederen bør ikke komme med stadige tilbakemeldinger, men i stedet legge til rette for at denne gruppen ansatte utvikler seg faglig – for eksempel gjennom mer ansvar.

40-åra: Offiseren

For ansatte mellom 40 og 50 år er situasjonen ganske så annerledes.

Denne gruppa trives noe overraskende best når lederen fungerer som en noe streng kaptein.

Litt militær? Tja, ikke kadaverdisiplin, men tydelig oppgavefordeling, klare kommunikasjonslinjer og definerte mål er det ideelle for "elitesoldatene" i 40-åra, hvis vi skal tro avisa.

Slik takler du psykosjefen

50-åra: Rollemodell

Når ansatte passerer 50, bør lederen være en rollemodell, ikke en stram offiser.

Mange ledere sliter med å gjøre ansatte i dette alderssegmentet topp motiverte og innsatsvillige. Det som fungerer best, er å vise at deres arbeidstid brukes effektivt.

50-åringene er erfarne og gjennomskuer ledere som ikke lever som de prediker, som ikke handler slik de snakker.

De verste plageåndene

Les mer om: