25 millioner kroner til tiltak mot plastforsøpling

Kommer fra salg av plastposer.

25 millioner kroner til tiltak mot plastforsøpling
Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Foto: Colourbox

Handelens Miljøfond lyser ut 25 millioner kroner til arbeid mot plastforsøpling. Pengene kommer fra salg av plastposer.

Handelens Miljøfond får inn 50 øre per plastbærepose som selges av butikker som er medlem i organisasjonen.

50-øringen er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets hovedformål.

– Vi hadde vår første utlysning og tildeling av midler i fjor, og vi ser at det gir resultater. Vi deler nå ut ytterligere 25 millioner kroner til opprydding og forebygging av plastforsøpling, og bidrag til mer effektiv plastbruk, sier daglig leder Rasmus Hansson i Handelens Miljøfond.

Alle som driver prosjekter som bidrar til å løse miljøproblemer knyttet til plast, kan søke. Spesielt ryddeprosjekter og forebyggende tiltak vil bli prioritert i denne utlysningsrunden.

Kriteriene for at prosjektene skal få støtte, er at de oppfyller et eller flere av Handelens Miljøfonds tre hovedformål: redusere plastforsøpling, øke plastgjenvinning og/eller redusere forbruk av plastbæreposer.

Les også