KRAFT

25 år siden Tsjernobyl-ulykken:
1 av 2 nordmenn frykter økt stråling

INGEN SJANSER: Slik blir de møtt, de mange tusen menneskene som har blitt evakuert fra områdene rundt de jordskjelvrammede kjernekraftverkene i Japan. Både barn og voksne blir sjekket når de ankommer evakueringsområdene.
jordskjelv kjernekraft tsunami atomkraft kjernekraftverk eksplosjon Japan
INGEN SJANSER: Slik blir de møtt, de mange tusen menneskene som har blitt evakuert fra områdene rundt de jordskjelvrammede kjernekraftverkene i Japan. Både barn og voksne blir sjekket når de ankommer evakueringsområdene. jordskjelv kjernekraft tsunami atomkraft kjernekraftverk eksplosjon Japan Bilde: Reuters
Mona StrandeMona StrandeJournalist
26. apr. 2011 - 07:54

Nordmenn tror farene ved nye teknologier vil være mye større om 10-20 år, enn de er i dag. Godt over halvparten av befolkningen frykter fremtidens risiko ved radioaktiv stråling, naturkatastrofer og IT-sikkerhet mer enn dagens risiko.

Dette kommer frem i en ny undersøkelse gjort av Norstat på vegne av If Skadeforsikring. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert i dag, på 25-årsdagen for Tsjernobyl-ulykken.

Kvinner mest bekymret

54 prosent av oss frykter radioaktiv stråling mer eller mye mer enn i dag, viser undersøkelsen.

Kvinnene er mest bekymret: Mens hele 63 prosent av kvinnene sier de vil frykte radioaktiv stråling mer om 10-20 år enn i dag, er det 45 prosent av mennene som svarer det samme.

Når det gjelder stråling, er det derimot små forskjeller i aldersgruppene: Både unge og eldre er like bekymret.

Les også:

Naturkatastrofer truer

Risikoen for naturkatastrofer er noe alle har kjennskap til. Godt over halvparten av respondentene mener deres frykt for slike hendelser vil øke i fremtiden.

Kvinnene, og de spurte over 50 år, er de gruppene som er mest bekymret (44%).

Denne kategorien peker seg også ut fordi det her er færest som uttrykker null bekymring: Én prosent svarer de vil frykte naturkatastrofer mye mindre i fremtiden enn i dag, og to prosent svarer "mindre enn i dag". Ingen kvinner – og ingen spurte over 39 år – svarer "mye mindre enn i dag".

Les også: – Altfor få oljesøl-ulykker

De eldre frykter IT

If-studien viser også at eldre er mer nervøse for fremtiden enn de unge, og blant de over 50 år er det spesielt IT-sikkerhet som peker seg ut som en fremtidig risiko.

I denne aldersgruppen sier hele 75 % at de vil frykte informasjonsteknologi mer om 10-20 år.

Men heller ikke de unge er trygge på at vi vil ha et sikkert cyber-forsvar i fremtiden: 59 % av de spurte mellom 18 og 29 år tror farene på dette feltet vil øke.

Les også:

– Kan ikke eliminere risiko

– Nordmenn er generelt positive til ny teknologi, men vår undersøkelse viser at vi samtidig frykter at farer og trusler ved nye teknologier vil øke i fremtiden. Resultatene må ses i sammenheng med tsunamien og den påfølgende atomkatastrofen i Japan. Naturskapte katastrofer som i Fukushima, eller uhell forårsaket av menneskelig svikt, som atomulykken i Tsjernobyl og BP-ulykken i Mexicogulfen, viser at vi aldri kan eliminere risiko. Derfor er det viktig å fokusere på kontroll og sikkerhet parallelt med teknologisk innovasjon, sier Elin Klakken, direktør for samfunnskontakt i If Skadeforsikring, i en pressemelding.

Les også: Uenige om Tsjernobyl-effekt 25 år etter

Vet lite om nano

Det respondendene i undersøkelsen frykter minst, er nanoteknologi.

If tror det er fordi nordmenn flest ikke kjenner til noen risiko ved bruk av nanomaterialer. Derfor har hele 42 prosent av de spurte ingen formening om farene knyttet til denne teknologien.

Bare fem prosent sier de vil frykte nanoteknologi mye mer i fremtiden enn det de gjør i dag.

Kjemikalier i mat og klær er vi derimot mer skeptiske til, og 54 prosent av oss tror dette vil gi dem større bekymringer i fremtiden.

Les også: Tør ikke markedsføre nano

Svarene

Spørsmålet respondentene fikk var følgende:

Tenk deg 10-20 år frem i tid i forhold til i dag, i hvilken grad vil du si at du frykter ---

Her er hva de svarte:

Radioaktiv strålingTOTAL

Mann

Kvinne

Mye mer enn i dag

15 %

10 %

20 %

Mer enn i dag

39 %

35 %

43 %

Som i dag

31 %

38 %

23 %

Mindre enn i dag

5 %

6 %

4 %

Mye mindre enn i dag

2 %

3 %

2 %

Ingen formening

8 %

7 %

9 %

NaturkatastroferTOTAL

Mann

Kvinne

Mye mer enn i dag

15 %

11 %

20 %

Mer enn i dag

40 %

37 %

44 %

Som i dag

35 %

43 %

27 %

Mindre enn i dag

2 %

2 %

2 %

Mye mindre enn i dag

1 %

2 %

-

Ingen formening

7 %

6 %

7 %

IT-sikkerhetTOTAL

Mann

Kvinne

Mye mer enn i dag

22 %

20 %

23 %

Mer enn i dag

45 %

45 %

45 %

Som i dag

20 %

21 %

18 %

Mindre enn i dag

5 %

6 %

4 %

Mye mindre enn i dag

2 %

2 %

2 %

Ingen formening

7 %

5 %

8 %

NanoteknologiTOTAL

Mann

Kvinne

Mye mer enn i dag

5 %

6 %

3 %

Mer enn i dag

14 %

12 %

16 %

Som i dag

27 %

35 %

19 %

Mindre enn i dag

7 %

8 %

5 %

Mye mindre enn i dag

5 %

8 %

3 %

Ingen formening

42 %

31 %

53 %

Kjemikalier i mat og klærTOTAL

Mann

Kvinne

Mye mer enn i dag

16 %

12 %

19 %

Mer enn i dag

38 %

38 %

38 %

Som i dag

26 %

28 %

25 %

Mindre enn i dag

12 %

14 %

10 %

Mye mindre enn i dag

1 %

2 %

1 %

Ingen formening

7 %

6 %

8 %

Les mer om:
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.