KRAFT

160 millioner til havenergi

Statkraft og Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) inngår omfattende samarbeid om forskning på energiproduksjon til havs; offshore vindkraft, bølgekraft og tidevannskraft.

160 mill

Satsingen vil omfatte minst ti doktorgradsstudenter, tre forskningsstillinger og minst ett professorat innen havenergi. Det første professoratet vil komme ved NTNU.

Målet er å bli Europas ledende kompetanse- og utdanningsnettverk på havenergi. Også universiteter i Sverige og Danmark skal også delta i nettverket.

Statkraft vil bidra med inntil 80 millioner kroner de første fire årene. Universitetene vil bidra med like mye til sammen.

- Dugnad

En studie fra Enova har tidligere anslått enormt potensialet for vindkraft til havs og olje- og energiminister Åslaug Haga vil ha offshore vindkraft som regjeringens andre store miljøprosjekt etter CO2-rensing på Mongstad.

- Vi har tro på at havenergi er en del av løsningen på klimautfordringene, og vi har en ambisjon om å ta en ledende posisjon på dette feltet. På denne måten starter vi en dugnad sammen med universitetene som følger opp regjeringens ambisjoner, sier konserndirektør Siri Hatlen i Statkraft i en pressemelding.

Base i Trondheim

Trondheim Energi, som er en del av Statkraftkonsernet, vil lede programmet på vegne av Statkraft. De bygger nå opp en ressursbase som vil få ansvaret for å sikre at ambisjoner og mål nås.

Statkraft har tidligere brukt 100 millioner kroner på å utvikle en prototype for saltkraftverk

Bruker 100 millioner på saltkraftverk

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.