Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Ny type fastprisavtale på strøm sikret leietakerne forutsigbare kostnader

– Vi vil ikke spekulere i pris og de svingningene det kan medføre i strømkostnader for leietagerne våre, sier Ketil Norheim i CC Eiendom om grunnen til at de valgte en ny type fastprisavtale.
– Vi vil ikke spekulere i pris og de svingningene det kan medføre i strømkostnader for leietagerne våre, sier Ketil Norheim i CC Eiendom om grunnen til at de valgte en ny type fastprisavtale. Foto: CC Eiendom
Del

Med fastpris på strøm, justert etter kjøpesenterets åpningstider, kan CC Eiendom tilby sine 200 leietagere mer forutsigbare leievilkår. – Vi får kontroll på strømutgiftene med Skagerak fastpris på timenivå, sier daglig leder Ketil Norheim.

For selskap som CC Eiendom, som forvalter kjøpesentrene CC Gjøvik, CC Hamar og CC Mart’n, kan fastprisavtaler med like mye strøm levert hver eneste time hele døgnet slå ugunstig ut. Hos CC Eiendom er nemlig behovet for strøm størst i butikkenes åpningstider, og daglig leder Ketil Norheim er derfor godt fornøyd med en ny fastprisavtale som tar hensyn til det.

– Det har nemlig irritert meg litt hvor dårlig fastprisavtaler har vært tilpasset vår virksomhet, sier Ketil Norheim i CC Eiendom.

Med timesprofil på fastpriskontrakten fra Skagerak Energitjenester, unngår selskapet uforutsigbare strømregninger.

Gir forutsigbarhet

Da CC Eiendoms forrige strømavtale gikk ut orienterte Norheim seg i strømmarkedet, med et mål om gode og trygge betingelser.

– Vi vil ikke spekulere i pris og de svingningene det kan medføre i strømkostnader for leietagerne våre, sier han.

CC Eiendom har et forbruk på totalt 9 GWh i året, fordelt på ulike eiendommer. Store deler av strømforbruket skjer mellom klokken 9 om morgenen til 21 på kvelden. Da kjører leietagerne ned gitteret, og skrur av lys og varmen justeres ned.

Ved å binde seg til en vanlig fastprisavtale på strøm, med lik leveranse hele døgnet, øker markedseksponeringen. Skagerak fastpris timesprofil er bedre tilpasset det faktiske forbruket, og reduserer denne eksponeringen.

– Vi vet at bedrifter som bruker mest strøm på hverdager, trenger en pris og et volum tilpasset den aktiviteten. Da trenger man ikke like mye levert strøm i helgene og på kveldene, som man må ende opp med å selge i markedet, sier Eric Støle Karlsen, leder Salg og marked i Skagerak Energitjenester.

Vis mer

Norheim i CC Eiendom forteller at selskapet har måttet regne inn et større risikopåslag med vanlige fastprisavtaler. På jakt etter et bedre alternativ googlet han «timesprofil fastpris».

– Da dukket Skagerak Energitjenester opp. Jeg tok en telefon, og fikk bingo med en god forvalter som forsto våre behov. Vi fant den beste mulige avtalen for oss.

Skagerak Energitjenester er landets eneste leverandør av timesprofil på fastpris. Det betyr at leveransen av strøm tilpasses bedriftens faktiske forbruk og behov.

Lavere risiko

CC Eiendom har nå sikret 70 prosent av strømforbruket med Skagerak fastpris timesprofil, og har regnet med et risikopåslag på seks til åtte øre per KWh, kontra 20 med vanlig fastpris.

– Skagerak Energitjenester har gjort en fantastisk jobb med å analysere alle strømmålerne våre og laget forbruksprofiler som passer hvert område.

De totalt 200 leietagerne får forutsigbare energiutgifter gjennom leieavtalen med CC Eiendom.

Tilpasset strømleveranse: - Prisen er fast, volumet er fast. Det som skiller seg fra andre fastprisavtaler er når du får det levert. Tilpasning er nøkkelen, forteller Eric Støle Karlsen om timesbaserte fastpriser til Skagerak Energitjenester. <i>Foto:  Tom Riis</i>
Tilpasset strømleveranse: - Prisen er fast, volumet er fast. Det som skiller seg fra andre fastprisavtaler er når du får det levert. Tilpasning er nøkkelen, forteller Eric Støle Karlsen om timesbaserte fastpriser til Skagerak Energitjenester. Foto:  Tom Riis

– Veldig mange er opptatt av at felleskostnadene ikke øker i takt med stigende energipriser. Det er tøft å ta denne beslutningen når prisen i perioder er lav, men alt tyder jo på at strømprisene vil øke og ligge på 100 – 120 øre per kilowattime de neste årene, særlig vinterstid. Vi har bundet oss på 62-68 øre, alt inkludert, og det gir oss en helt annen forutsigbarhet, sier Ketil Norheim.

Det bli nesten som i banken – det er ikke alltid enkelt å binde renta når den er lav, men det er da det er lurt å gjøre det.

Større svingninger

Skagerak fastpris timesprofil er spesielt aktuelt for bedrifter med varierende strømforbruk gjennom døgnet og årstidene, og der strøm er en følsom del av bedriftens kostnadskalkyle.

Mange bedrifter har større svingninger enn de er klar over og de kan derfor utelukke noen avtaler for tidlig. Vi anbefaler alle å gjøre seg kjent med eget forbruk. Timesbasert fastpris gir i de fleste tilfeller lavere markedsrisiko enn vanlig fastpris, forteller Eric Støle Karlsen. Han har et godt råd til alle som navigerer i strømmarkedet:

– Alle som er opptatt av strømprisene, bør orientere seg om de ulike avtaler som finnes. En avtale om fastpris, timesjustert eller flat, passer kanskje ikke for alle, men å være 100 prosent eksponert for svingningene i kraftmarkedet, uten å ha orientert seg, har en stor risiko, sier Karlsen.

Vår erfaring er at kunder ønsker en god gjennomgang av eget forbruk før de velger hvilken avtale som passer best for akkurat deres bedrift. Flere av avtalene kan kombineres, slik at kunden får den graden av forutsigbarhet og fleksibilitet tilpasset hvor mye risiko man er villig til å ta. Hos oss har vi dyktige konsulenter som trygger kundene i eget valg.