Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Skipsindustriens AI er her

Bruker maskinlæring i helt ny plattform for skipsklassifisering.

Stein Arild Holsvik er prosjektleder og Senior Surveyor for DNV GLs stasjon i Ålesund. Han forteller at alt koker ned til  et ønske om å jobbe smartere.
Stein Arild Holsvik er prosjektleder og Senior Surveyor for DNV GLs stasjon i Ålesund. Han forteller at alt koker ned til et ønske om å jobbe smartere. Magnus Dorati
Del

Klassifisering av skip, som innebærer kontroll av om skip lever opp til sikkerhets- og kvalitetsstandarder både under konstruksjon og drift, har tatt et stort steg i digital retning. DNV GL kontrollerer og godkjenner hele prosessen, fra den minste skrue og sveis til komplett skip med alle dets systemer. Dette kan tidvis være et tungt og tidkrevende arbeid. 

Nå har verdens ledende skipsklassifikasjonsselskap utviklet en digital samarbeidsplattform mellom klasseselskapet og kundene. Den inneholder blant annet avanserte algoritmer og maskinlæring, som putter ringpermer fulle av tegninger og dokumenter inn i samme system. Reisen med å gi både skipseier, verft og inspektør ett og samme verktøy er i gang, og de fremtidige mulighetene er  spennende.

Utnytter data som Watson 

Sikrer liv, verdier og miljøet 

  • DNV GL er et internasjonalt selskap innen kvalitetssikring og risikohåndtering. DNV GL jobber sammen med mer enn 100 000 kunder i ulike industrier, over hele verden, med spesiell sterk posisjon innen maritim- og energisektor. Les mer om hvem vi er er og hva vi gjør her »
Les mer her »

Gro Elisabeth Paulsrud er direktør for utviklingen av plattformen, og poengterer at den allerede er i bruk over hele verden. Hun forteller hvordan tjenesten blant annet gjør det mulig å se prosjektstatus i sanntid, kommentere på tekniske utfordringer, samt sende inn og motta dokumenter digitalt. 

– Slik medisinindustrien gjør med Watson, kan vi gjøre for skipsindustrien med digital klassifisering. Vi jobber med machine learning, automatisering og robotisering, sier hun. 

Stein Arild Holsvik er prosjektleder og Senior Surveyor for DNV GLs stasjon i Ålesund. Han forteller at alt koker ned til et ønske om å jobbe smartere.

Direktør for Classification of Newbuilding, Gro Elisabeth Paulsrud.
Direktør for Classification of Newbuilding, Gro Elisabeth Paulsrud.

– Vi beveger oss i en retning der vi er mer transparente, hvor kunden ikke bare får innsyn i hele prosessen, men kan også kommentere på den. Vi gjenbruker den gjemte kunnskapen vi har i systemet og utnytter all dataen vi har der på en ny og bedre måte. Til syvende og sist handler det om å jobbe smartere, sier Holsvik.

Paulsrud forteller at denne plattformen er ett av flere store prosjekter der DNV GL er pådriver for en digital omstilling i industrien.

– Dette handler om å ta allerede eksisterende data og bruke dem både for å være mer transparent mot kunden men også til fordel for egen læring og utvikling. Det er jo det som er digitalisering – å utnytte data for å bli bedre, sier hun.

Unik kunnskap fra hele verden 

Gunn Kim har tidligere jobbet som prosjektleder for nybyggklassifisering av skip og offshore-enheter på lokale DNV GL-kontorer på verft i Korea. De to siste årene har han jobbet som prosjektleder i Great Class Newbuilding–programmet (GCNB) og er svært fornøyd med sin tid i Norge.

– Jeg synes det var utrolig spennende å få tilbud om å være en del av dette programmet. Jeg så frem til å bidra til DNV GLs digitale skifte og både min familie og jeg har hatt et veldig bra opphold i Norge, sier han.  

Klassifisering av skip er viktig for å sørge for at mennesker kan ferdes trygt til sjøs.
Klassifisering av skip er viktig for å sørge for at mennesker kan ferdes trygt til sjøs.

Med en unik kunnskap om hvordan ting gjøres andre steder i verden, har han spilt en viktig rolle i utviklingen av programmet. Det å jobbe tett med et mangfold av kunder og ansatte er et av kjennetegnene ved å jobbe i DNV GL, og dette er det mulig å lære veldig mye av.

– Jeg har fått lov til å lære DNV GL i Norge hvordan ting fungerer i Korea på samme måte som Stein Arild lærer oss hvordan ting fungerer her. Denne gjensidige læringen gjør oss alle bedre til å forstå våre globale kunder, sier han.

Både Kim og Holsvik mener at plattformen har løftet hele klassifiseringsprosessen hos DNV GL. Mye av det skyldes et tettere og mer effektivt samarbeid med kundene. 

– Vi fjerner manuelle steg og det gjør at vi er mer konsistente. Denne automatiseringen gjør at vi får lettere tilgang til eksisterende kunnskap, og dermed gir enda mer verdi til kunden, sier Holsvik. 

– Vi jobber også etter et prinsipp som heter «data only once». Det betyr at vi ofte bare trenger å legge inn informasjon i systemet én gang. Det vi allerede vet skal overføres videre i applikasjonen, og må ikke tastes inn på nytt, forteller Kim.

DNV GL jobber internasjonalt for å lage de beste systemene, og Kims erfaringer fra Korea er uvurderlige.

Alt inn på én tablet 

Det er jo det som er digitalisering – å utnytte data for å bli bedre.

– Gro Elisabeth Paulsrud, Program Director, Great Class Newbuilding

Den nye plattformen samler all informasjon på ett sted og fremtidsmålet er at den også skal være tilgjengelig på en tablet. Dette er spesielt nyttig når Kim og Holsvik er ute på verftene.

– Dette er fortsatt ganske nytt, men vi har allerede en pilot med tablet som inspiseringsverkttøy. Etterhvert vil enorme permer med gamle tegninger og dokumenter puttes inn her. Da slipper vi å bekymre oss for at tegningen skal forsvinne eller bli skadet, sier Kim.

– Dette systemet vil også gjøre at vi får et tettere samarbeid med verftet, og kan gi de direkte status på oppgavene vi utfører, mangler vi finner og lignende. Vi kan kommunisere og bli enige om kommentarer «på direkten» fremfor en tung og lang prosess via excel-lister, møter og eposter, sier Holsvik. 

«Alle parter sparer tid»

Gunn Kim flyttet fra Korea til Norge for å jobbe som prosjektleder på Great Class Newbuilding. Etter nesten to år her, reiser han nå hjem og vil fortsette arbeidet fra Korea. 
Gunn Kim flyttet fra Korea til Norge for å jobbe som prosjektleder på Great Class Newbuilding. Etter nesten to år her, reiser han nå hjem og vil fortsette arbeidet fra Korea. 

Kleven Verft er en av pilotbrukerne av den digitale plattformen og digitaliserer seg med DNV GL på laget. 

– Som verft er vi hele tiden på jakt etter smartere måter å jobbe på, og en slik database sikrer en felles plattform hvor verft, med alle sine underleverandører, og klassifiseringsorganet kan utveksle og dele informasjon. Databasen sikrer at informasjonen som blir utvekslet er transparent, konsistent og sporbar for alle parter i et prosjekt, samt at alle parter sparer tid, sier Arve Drønnen, Senior Ingeniør i Kleven Verft AS.

Den maritime industrien er en diversifisert industri og Paulsrud ser en tydelig variasjon i kundebehovene.

–På den ene siden har du de som fortsatt bruker papirtegninger av skipet, mens verft som Kleven har et ønske om å virkelig jobbe på nye måter. Derfor er det så viktig at vi har hatt deltakere fra flere steder av verden i programmet, slik at vi forstår alle behov, sier hun.

– Digitalisering er ikke bare at noe går fra papir til å bli digitalt, legger Kim til.

– Informasjonen er der allerede, det er kunnskapen om hvordan man utnytter den best mulig som avgjør hvordan man griper fatt på dagens digitalisering. Dette gjenspeiles i plattformen, der du skal stole på at informasjonen som ligger der gjør at du tar de riktige beslutningene, sier Kim.