Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Vet du hva som skjer når vannet fosser ned i disse ristene?

Du ser det ikke, men det er essensielt for vår fremtid.

Rister som dette tar unna regnvannet, også kjent som overvann, langs gater, veier og parker. Men visste du hva som skjer med vannet rett under kummen?
Rister som dette tar unna regnvannet, også kjent som overvann, langs gater, veier og parker. Men visste du hva som skjer med vannet rett under kummen?
Share icon
Del

Vi har alle gått eller kjørt over utallige kumlokk, rister og andre enkle, synlige deler av omfattende avløpsnettet som ellers befinner seg skjult under føttene våre. Få tenker over hva som egentlig foregår i disse veikummene, men sannheten er at de er en samfunnskritisk komponent. Nøkkelen til å håndtere en av vår tids store utfordringer er innovasjon her.

Det som for mange fremstår som en enkel rist i asfalten der vannet renner inn, er egentlig en del av en større installasjon som skal hindre oversvømmelser og flom. Under bakken ligger et effektivt avløpssystem som tar seg av alle elementer som følger med vannet, som løv, sand og søppel. Vannet blir på denne måten raskt grovfiltrert for uønsket materiale, før overvannet går videre inn i avløpsnettetnettet og ut i elver og sjøer.

Og akkurat den funksjonen, som tilsynelatende er enkel og ukjent for omverdenen, er viktigere enn mange tror. Når byene vokser, blir tettere befolket og klimautfordringene gir oss kraftigere regnbyger er det stadig viktigere at veikummene fungerer perfekt. Desto mer effektivt overvannet filtreres, desto raskere kan det ledes vekk.

Ekstremvær og flere folk gir større utfordringer

Veikummene installeres under bakken, og er førstelinjeforsvaret mot overvann. I kummen under risten filtreres sand, løv og avfall vekk fra vannet.

Klimaendringene fører med seg et mer uforutsigbart vær, der blant annet de kraftige regnbygene kommer hyppigere enn før. Det øker presset på avløpsnettet, som i Norge er gammelt og ikke nødvendigvis dimensjonert for endringene som kommer. Samtidig som konsekvensene av klimaendringene blir tydeligere og avløpsnettet eldes blir bor stadig flere av oss i byer og tettbebygde strøk, noe som igjen også øker presset på avløpsnettet.

Disse tre faktorene betyr at det er nødvendig å tenke nytt for å gjøre filtreringen av overvannet mer effektiv. Installasjonene må være enkel å vedlikeholde og lett å installere. Dette er fundamentet når Norsk Wavin utvikler nye systemer for håndtering av vann og avløp.

– Vi jobber kontinuerlig med innovasjon og produktutvikling, og de siste tre årene har vi jobbet tett sammen med de 50 kommunene med størst overvannsutfordringer for å utvikle et helt nytt veikum-sortiment som effektivt filtrerer overvannet før det renner inn i avløpssystemet, sier Modolv Ranheim, nordisk produktsjef for overvann i Norsk Wavin.

Veikum for fremtiden

Resultatet av forskningen er en veikum med sandfang som reduserer tiden entreprenøren bruker på å montere og rengjøre systemet, samtidig som vannet filtreres bedre enn tidligere, og på den måten skåner et skjørt avløpsnett som må ta unna stadig mer overvann.

Resultatet er en sylindrisk utformet brønn laget av plast, som er såpass lett og håndterlig at én mann kan montere den. Den runde utformingen gjør også at brønnen raskt kan justeres under montering slik at den treffer rørledningen perfekt. 

Vår nye veikum samler opp slam, sand og søppel slik at dette ikke renner ut i avløpsnettet, og de forskjellige modellene klassifiseres etter hvor mange liter avfall den kan samle opp før den er full. Med jevne mellomrom må slike veikummer tømmes, noe som er en betydelig utgift. Vår nye veikum er designet slik at den må tømmes sjeldnere enn før, sammenlignet med andre kummer med filterløsning, noe som senker vedlikeholdskostnadene og øker driftstiden, sier Ranheim.

Veikummer tømmes ved at de høytrykkspyles samtidig som avfallet suges opp. Normalt er bunnen på en veikum flat, noe som gjør at man ikke får med seg alt avfallet i krokene og bak løvfangeren. Wavin har derfor laget sin nye veikum med en avrundet bunn, slik at mer av avfallet blir fjernet. Dermed går det lenger tid før kummen må tømmes igjen og det blir færre forstyrrelser for trafikantene i området.

– Faktisk skal en vanlig renseprosess få med seg 95 prosent av sand og annet søppel på bare noen sekunder, både for modellen med 45 liter og 70 liter sandfang, forteller Ranheim.

Plast for styrke og fleksibilitet

Wavins nye veikummer er lette, og kan enkelt installeres og posisjoneres av én person. Samtidig er de effektive til å filtrere, og krever sjeldnere vedlikehold.

I tillegg til å gjøre vedlikeholdet mye enklere for kommunen, er filtreringsteknologien også forbedret, sammenlignet med andre filterløsninger. Øverst i kummen, som en hette, sitter et filter som fanger løv og avfall over et mye større areal enn om filteret hadde vært montert ved utløpet av kummen. Dermed reduseres også sjansen for at filteret tetter seg, og mindre uønsket materiale går videre inn i avløpsnettet. Slik sikrer Wavins veikummer at avløpsrørene kan håndtere overvannet når den neste høststormen treffer.

Norsk Wavin lager sine produkter utelukkende av plast. Mellom sandfanget og risten du ser på gateplan er det brukt en spesiell type PP-plast. Montert sammen med et fleksibelt stigerør blir hele kuminstallasjonen mer fleksibel. Løsningen føyer seg med setninger i grunnen slik at det blir mindre fare for sprekkdannelser på asfalten rundt kummen. 

– Polypropylen er et sterkt og elastisk materiale, og dette er kummer med like lang holdbarhet som selve veien. Alt i alt er dette en løsning med mer forutsigbarhet og minimalt vedlikehold i forhold til ytelsen kummen gir, forteller Modolv Ranheim.