×
Annonse fra TUM Studio for

Plastkassettene som sparer prestisjebygg for millioner

Utfordringer knyttet til overvann vil bli stadig større i årene som kommer, på grunn av klimaendringer og stadig tettere befolkning. En løsning kan være fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg. Her installeres et slikt anlegg på nye Luhr skole.
Utfordringer knyttet til overvann vil bli stadig større i årene som kommer, på grunn av klimaendringer og stadig tettere befolkning. En løsning kan være fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg. Her installeres et slikt anlegg på nye Luhr skole.
  • TUM Studio Dette er en annonse. Journalistene i Tu.no er ikke involvert i produksjonen.

Regnvann som tidligere trakk ned i jordsmonnet, forblir stadig oftere på overflaten fordi grunnen fortettes ved nybygging. Dette kalles overvann, og effekten blir stadig oftere synlig ved ekstremvær: vannet skaper ødeleggelser, farlige situasjoner og utgjør en helserisiko. Hvor man skal gjøre av dette vannet, bør derfor inkluderes i planleggingen av alle nye prosjekter. 

FORSKER: Amanuensis Jon Arne Engan på Institutt for matematiske realfag og teknologi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har forsket mye på overvannshåndtering.
FORSKER: Amanuensis Jon Arne Engan på Institutt for matematiske realfag og teknologi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, har forsket mye på overvannshåndtering.

En som har forsket mye på overvannshåndtering er amanuensis Jon Arne Engan på Institutt for matematiske realfag og teknologi på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Vi mener at det beste er at mest mulig av vannet blir infiltrert lokalt, derfor er det viktig å begynne så tidlig som mulig i prosessen med å planlegge hvordan overvannet skal håndteres i områder som skal fortettes, utbygges eller forandres, sier han, og forsetter:

– Overvannshåndtering har også en høyst naturlig plass i reguleringsplaner. Vi mener at håndtering av overvannet må være en del av planleggingen på overordnet nivå. For det må ikke være slik at hele arealet først blir disponert til andre ting, og så får man heller siden se hvor hen det går an å krangle inn overvannshåndteringen.

Ekstremvær og flere folk – større utfordring

EKSTREMVÆR: Om overvann ikke tidlig blir en del av planleggingen, vil vi få stadig større utfordringer med det i fremtiden.
EKSTREMVÆR: Om overvann ikke tidlig blir en del av planleggingen, vil vi få stadig større utfordringer med det i fremtiden.

I fremtiden kan det komme mer regn og hyppigere ekstremvær som følge av klimaendringer. Samtidig vokser befolkningen, som fører til at og det bygges og fortettes mer. Resultatet av begge disse faktorene, klimaendringer og befolkningsfortetning, betyr at man må øke fokuset på hvordan overvann håndteres. 

Tradisjonelt har overvannet blitt ledet ned i ledningsnettet og transportert til avløpsanlegg eller vassdrag. Når kapasiteten er sprengt, som ofte skjer ved ekstremvær, vil overskuddsvannet flomme ut av kumlokk og finne sin egen vei til vassdrag eller oversvømme veiene. Overvannet kan skape ødeleggelser, farlige situasjoner og utgjøre helserisiko.

Da er det viktig at arealene rundt i byene er bygget for å håndtere dette.

– En biloppstillingsplass kan for eksempel være på gruslagte flater, eller på steinsatte plater med fuger eller gressarmering, slik at vannet slipper gjennom. I tillegg kan vi utstyre bygningene med grønne tak. Dette gjør vi ved å få infiltrert så mye av overvannet som mulig, i tillegg til å sørge for at det overskytende vannet blir forsinket og fordrøyd, for siden å slippe ut litt og litt, sier Engan.

Myndighetene krever overvannshåndtering

Dette må du huske ved håndtering av overvann

Utfordringene, løsningene og mulighetene. 5 Europeiske eksperter og akademikere har laget en rapport om betydningen av urban overvannshåndtering.

Last ned hele rapporten

Norsk Wavin AS tilbyr både fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg, og bistår daglig byggherrer, kommuner og entrepenører i hvordan problemet skal håndteres. Men de blir ofte involvert litt sent i prosessen Engan sikter til, kan Vidar Handal i Wavin fortelle:

– Utfordringen med å legge grus på en parkeringsplass, er at borettslag og andre eiere etter en liten stund finner ut at de vil legge belegningsstein, som er penere. Da dukker problemet med overvannet opp igjen, selv ved en slik rehabilitering. Derfor er det viktig at overvannshåndtering inkluderes på en tidlig fase, sier han og fortsetter:

– Grønne tak er en god idé, og egner seg veldig bra på store tak, men det trengs oppfølging med gjødsling og vedlikehold. Men denne løsningen vil ikke fungere på mindre hus, da disse ofte har saltak, sier Handal, som er produktsjef i selskapet. 

For alle nye bygg er det nå krav om en plan for overvannshåndtering. Kravet sier blant annet at det skal være to løp, et for spillvann og et for avløp.

– To løp forhindrer forurensning og kloakkutslipp. Det øker kapasiteten i spillvannledningen og reduserer faren for utilsiktede utslipp av spillvann. Det gir mulighet for gjenbruk av regnvann, og optimal ytelse i renseanlegg. På lang sikt vil redusert slitasje, samt økt effektivitet, også gi bedre økonomi, sier Handal.

Løsningen er fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg

LØSNING: Vålerengens Idrettsforenings nye fotballstadion får Norges største fordrøyningsanlegg. Her skal alt overvann fra takflatene på stadion, fotballbanen og området rundt samles opp.
LØSNING: Vålerengens Idrettsforenings nye fotballstadion får Norges største fordrøyningsanlegg. Her skal alt overvann fra takflatene på stadion, fotballbanen og området rundt samles opp.

Selv om utbyggingen av to løp er en god løsning, tar det tar lang tid. Det gjør at det mange steder vil være nødvendig å bygge ut  fordrøynings- og infiltrasjonsanlegg.

– En mulighet er å ha et fordrøyningsanlegg som samler opp vann når det blir for store mengder for det kommunale nettet. Fordrøyningsanlegget tilfører det kommunale VA-nettet kun den vannmengden kommunen tillater, og bidrar dermed til å redusere de store vannmengdene under intens nedbør, forteller Handal.

– En annen mulighet er å bruke vannet som er samlet opp, til nærmiljøvanning av parkområder eller liknende, sier han.

Norsk Wavin leverer løsninger som håndterer overvann til både gamle og nye byggingsprosjekter, og bygger gjerne under bakkeplan. Les mer om utfordringen, og hvordan den kan håndteres:

Kommentarer (4)

Kommentarer (4)