Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Langsiktig arbeid bak bruk av koronamillioner

Her ser man hvordan Glasopor og geonett bygges lagvis på den siden av veien som vender ut mot skråningen samtidig som trafikken kan passere på indre felt
Her ser man hvordan Glasopor og geonett bygges lagvis på den siden av veien som vender ut mot skråningen samtidig som trafikken kan passere på indre felt Foto: Jan Vaslestad
Del

Et bruksområde som har vist seg å være viktig for Glasopor i år, er veivedlikehold med setningsreduserende tiltak, ofte kalt kantforsterkning. Der bruker man skumglass og geonett. Dette har nok sammenheng med at koronamillioner har blitt brukt for å gjennomføre nødvendig vedlikehold. Statens Vegvesen har vist ansvar med å holde hjulene i gang hos entreprenører som har fått større og mindre kontrakter. Men det skyldes kanskje i like stor grad langt og målrettet samarbeid mellom ulike ildsjeler hos kunder, entreprenører og leverandører.

Utspring fra god drift i Østfold

Eksempel på veistrekning hvor det har blitt asfaltert på område med setninger som har ført til at rekkverket har sklidd ut i skråningen. <i>Foto:  Jan Vaslestad</i>
Eksempel på veistrekning hvor det har blitt asfaltert på område med setninger som har ført til at rekkverket har sklidd ut i skråningen. Foto:  Jan Vaslestad

Jan Vaslestad i Statens Vegvesen er en fagperson som har mye kunnskap om løsningen. Han har i dag stilling som Sjefingeniør i geoteknikk ved divisjon Drift og vedlikehold. I 2008 tok Vaslestad initiativ til denne metoden med setningsreduserende tiltak etter henvendelse fra kollega Karl Erik Willadsen på Drift i Østfold. Metoden har i etterkant vist seg å bli en suksess. Det er rask byggetid og redusert karbonfotavtrykk.

Her forteller han om opprinnelsen til ideen:

«Drift i Østfold hadde flere veistrekninger med setningsproblem og langsgående oppsprekking av asfalt mot kanten av veien. Løsningen var å asfaltere på området med setninger. Dessverre så kom de langsgående sprekkene ganske raskt tilbake, noen steder allerede etter noen måneder. Dette skyldes at asfalten er tung og øker den setningsgivende lasten. Løsningen er å masseutskifte med skumglass som veier bare ca. 20% av tyngden av asfalten. På denne måten blir det en permanent reduksjon av setningsgivende last, og setningene kommer ikke tilbake.»

«I noen tilfeller på veistrekninger med setninger, så har asfaltlaget vært over en meter tykt. Rekkverksstolpene på slike strekninger med stadig asfaltering, blir etter hvert stående skjevt utover og noen tilfeller liggende horisontalt.»

Lag på lag med Glasopor skumglass er nøkkel til suksess

Slik ser løsningen typisk ut i dag.
Slik ser løsningen typisk ut i dag.

For å beskrive dagens løsning sier han følgende:

«Kort oppsummert innebærer løsningen at man skifter ut eksisterende masser i grunnen fra midten av veien mot den siden som vender ut mot skråningen med setningsskader, typisk ca. 1,5 til 2m dybde. Det legges fiberduk mot undergrunnen, og så et lag med jordarmering (geonett). Videre skumglass i 0,4 m tykke lag med jordarmering mellom hvert lag.»

Basert på lang og omfattende erfaring

Statens Vegvesen har etter hvert bygget seg opp god erfaring på området. Det er flere eksempler på suksessrike prosjekter som også Glasopor har vært involvert i. Vaslestad sier følgende om deres erfaringer og resultater:

Rv 120 ved Tomter før utbedring. <i>Foto:  Jan Vaslestad</i>
Rv 120 ved Tomter før utbedring. Foto:  Jan Vaslestad

«Metoden har vært brukt på ca. 30 prosjekter på fylkesveiene i Østfold. Det har vært gode erfaringer med metoden. Strekninger som ble utført i 2008 er i dag setningsfrie og i god tilstand. Nabostrekninger uten skumglass og jordarmering har store setningsskader.»

Etter hvert så har metoden også blitt brukt på riksveier.

«Rv 3 i Østerdalen mellom Alvdal og Tynset og E6 sør for Dombås er utført i år. Det er brukt midler til kritisk vedlikehold – korona-midler,» kan han fortelle.

Entreprenør på strekkene på Rv 3 ved Tynset, Alvdal og Kvikne var Gjermundshaug Anlegg AS.

På det ene strekket på Rv 3 ved Kvikne ble det grunnforsterket med Glasopor i hele vegbredden. Her var det setningsskader som førte til at man skiftet ut masser med skumglass ned til 3,5m under overbygningen.

Entreprenør Åge Haverstad AS fikk tildelt jobben på E6 ved Dombås.

Planlegging og prosjektering har vært utført raskt av Vaslestad på geoteknikk og kollega Fredrik Moen på vegteknologi. Han konstaterer at:

«Bruk av korona-midler har gitt kjærkommen aktivitet for mange lokale entreprenører som ellers måtte ha permittert ansatte.»

Internasjonal oppmerksomhet

Utbedring av setningsskader på Rv 3 ved Tynset i august i år. <i>Foto:  Statens Vegvesen</i>
Utbedring av setningsskader på Rv 3 ved Tynset i august i år. Foto:  Statens Vegvesen

Vaslestad er en ettertraktet formidler av løsningen både nasjonalt og internasjonalt. Han har Dr. grad i geoteknikk fra NTNU og hans faglige tyngde har ført til professorgrad og undervisning i geoteknikk og anleggsteknikk ved NMBU og Høyskolen i Østfold (20% stilling) siden 2008.

«Gjennom undervisningen i anvendt geoteknikk har løsningen blitt presentert for mere enn 800 studenter ved NMBU og Høgskolen i Østfold de siste 12 årene. Det har vært utført flere Bachelor- og Master-oppgaver med tema lette masser og jordarmering hvor jeg har vært veileder», sier Vaslestad.

Vaslestad har vært gjesteforsker og gjesteforeleser ved University of Utah og University of Wisconsin. Han er dessuten medlem i komiteer i geoteknikk ved «Transportation Research Board» (TRB) i Washington DC hvor metoden er presentert, og viser til at: 

«På de årlige møtene i TRB er det flere enn 1000 deltagere fra infrastruktur-bransjen. Metoden er nå brukt på flere prosjekter i USA og land i Europa.»

Glasopor er dypt takknemlig for Vaslestad sitt engasjement og virke så langt, og for at han har vært slik en god ambassadør for bruk av skumglass og skumglassets egenskaper.

Glasopor tror metoden har kommet for å bli så lenge det finnes veier med setningsutfordringer. Glasopor håper vedlikehold vil prioriteres høyt også i framtiden etter korona. Spesielt når man vet at det finnes varige og stabile løsninger som stopper forfall og tar vare på de veiene vi allerede har bygget.