Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Hva skal til for å bygge grønnere veier og bymiljø

Del

Selv med FNs bærekraftsmål og nasjonale klimamål, så utvikles ikke produkter og løsninger til å bygge grønnere veier og bymiljø seg av seg selv. Skal vi nå klimamålene må vi alle bidra – og vi bør bli flinkere til å gjøre det sammen, på tvers av fagmiljø og bedrifter.

Det vi får til sammen med andre, vil utgjøre en større forskjell. Derfor må vi også være villige til å utfordre oss selv på mer samarbeid, og bli mer tilpasningsdyktige for at vi skal videreutvikle produkter og tjenester som møter det grønne skiftet, sier Line Brekke-Rasmussen, Produktsjef Gategods hos Ulefos.

Samtidig må rammebetingelsene fra myndighetene vektlegge miljø og bærekraft som et tildelingskriterie ved offentlige anskaffelser. Det må belønnes å velge bærekraftig. Og det må tenkes helhet i prosjekter. Først da blir det grønne skiftet konkurransekraftig, fortsetter Line.

Samarbeid med Statens Vegvesen

  <i>Foto:  Statens Vegvesen</i>
  Foto:  Statens Vegvesen

Hun blir derfor svært glad for å inviteres med til samarbeid om testing og produkt-

utvikling. I 2017 ble Ulefos invitert med i et forsknings- og utviklingsprosjekt (FoU) i regi av Statens vegvesen på Lokal overvannsdistribusjon (LOD) i Bjørnstjerne Bjørnsonsgate i Drammen. Her ble vi utfordret på å ta frem en løsning for å lede overvannet fra veibanen ut i regnbed ved prinsippet om å forsinke og fordrøye, forteller Line.

Det er Landskapsarkitekt Kirstine Laukli ved Statens Vegvesen som leder prosjektet, som er i en testfase frem mot 2023. Regnbedene er en helt ny form for lokal overvannshåndtering. En del av regnvannet fra veien ledes via de spesielle kjeftslukene fra Ulefos ut i åpne, beplantede regnbed på utsiden av veien. Regnbed tar imot, fordrøyer og infiltrerer overvann og avlaster på den måten overvannsnettet i grunnen. I Bjørnstjerne Bjørnsons gate ligger regnbedene mellom kjørebanene og gang-/sykkelveien, på hver side av fire felts-motorveien.

Rimeligere løsning

Den viktigste grunnen til å bygge regnbed i stedet for å føre vannet i rør under bakken, er at det øker kapasiteten til å ta imot overvann. Med de klimaendringene vi står overfor, er dette et viktig tiltak for å unngå flom og oversvømmelser, sier Kirstine.

Kristine Laukli, Statens Vegvesen. <i>Foto:  Statens Vegvesen</i>
Kristine Laukli, Statens Vegvesen. Foto:  Statens Vegvesen

– Men det er også viktig å understreke at slike regnbed er billigere både i anlegg og drift enn konvensjonelle vann- og avløpsanlegg. I dette prosjektet utgjør det en besparelse på mellom 10-20 millioner kroner, fortsetter Kirstine. Mange tror jo det motsatte, men det er altså ikke tilfelle.

Klimaendringer fører oftere til større mengder regn på kortere tid enn før. Samtidig gir byfortetting mindre plass til grønne arealer, der regnvann kan infiltrere naturlig i grunnen. Tradisjonelle overvannsystemer blir dermed oftere overbelastet og fører til flom. Det koster samfunnet dyrt. – I tillegg ønsker vi å finne hvilke jordblandinger, plantearter og utforming av plantebedene som er best egnet til bruk i regnbed langs vei og gater i Norge, tilføyer Kirstine .

Miljøvennlig gategods

Også selve veiutbyggingen med løsninger og produkter som benyttes må bli grønnere.

I Ulefos har vi satt oss et strategisk mål om å alltid levere bransjens mest miljøvennlige gategods. Det tvinger oss til å hele tiden forbedre oss for å ta del i det grønne skiftet. Vi produserer på ren vannkraft – ingen annen energikilde er grønnere. I 2020 tok vi beslutningen om å slutte å male produktene og fjerne plasten. Det betyr at vi reduserte vårt fotavtrykk med 14 tonn på malingsavfall (restavfall) og 20,5 tonn plastavfall. Alt skrapjern vi benytter i produksjonen er gjenvinnbart, og er hentet fra lokale leverandører.

I tillegg sikrer vi kompetanse og arbeidsplasser innen fagfeltet ved å utvikle og produsere i Norge. Slik skal vi fortsette å utvikle oss og forbedre oss, for å være konkurransedyktige og ikke minst fortsette å levere markedets mest miljøvennlige gategods.