Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Her tas landets første isolerte overvannsrør i bruk

E18 i Østfold er stedet for Norgespremieren.

Del

Nye E18 fra Ørje til Riksgrensa er ikke et enkelt sted å sette i gang store prosjekter. Tidspress, hensyn til natur og miljø og økende hensyn til overvannsproblemene var i fokus da prosjektet startet opp. Nå står det som et eksempel på vellykket planlegging og bruk av nye løsninger for å løse lokale utfordringer. Gode overvannsløsninger og hensyn til landskap og våtmarker har blitt bakt inn i en sikker og positiv kjøreopplevelse.  

 
 

På prosjektet ble det tatt i brukt pre-isolerte overvannsrør – for første gang i Norge – som innebærer at røret kan legges grunnere og gir kontrollert funksjonalitet over tid. Den helhetlige løsningen har også grovere omfyllingsmasser, og tåler anleggstrafikk.

Veien i landskapet

 
 

Indre Østfold er et naturskjønt og smålåtent, vekslende landskap, preget av våtmarker, tjern og småkupert terreng. Dessuten ligger det i en klimagrense der en kan forvente rikelig med nedbør og vekslende temperaturer vinterstid.

– Overvannshåndteringen i Ørje sentrum var utfordrende; med flatt terreng, høy grunnvannstand og høy vannstand i sjøene Rødnessjøen og Helgetjern. Dette var grunnen til at vi tidlig begynte å tenke på isolerte overvannsystemer, sier sivilingeniør Berit Bye Wilhelmsen hos Multiconsult, hovedkonsulenten på veistrekningen.

To firmaer responderte på utfordringen; Isoterm og Norsk Wavin, og etter en dialog kom de sammen frem til preisolerte overvannsrør, og det var første gangen idéen kom på bordet.

 
 

– Som konsulent har man en unik mulighet til å påvirke løsninger, og dette prosjektet har vist at man med godt samarbeid kan komme frem til nye gode løsninger, sier Wilhelmsen.

Kan skade infrastruktur

De siste årene har overvann kommet mer i fokus, og det er viktig med et velfungerende overvannshåndtering også vinterstid. Overvann i kombinasjon med frost og skiftende klima kan gi årsak til bekymring, og kan skade infrasktruktur. Isoterm har spesialisert seg på nettopp frostfrie rørløsninger, og hadde isolerte avløpsrør i sitt sortiment.

 
 

Det isolerte overvannsrøret, som foreløpig har fått produktnavnet Isovarm DVO, består av et innvendig medierør, som i realiteten er et dobbeltvegget overvannsrør, X-Stream, fra Norsk Wavin. Mellom dette og mantelrøret (som er i PP) er det fylt opp med polystyren. Rørene skjøtes med en ekspansjonspakning og en krympemuffe utenpå skjøt.

– Ved tradisjonell legging av uisolerte rør brukes isolasjonsplater og finere omfyllingsmasser. Platene er svært følsomme for trykk under anleggsarbeidet. Isovarm DVO er en helhetlig løsning, isolasjonen er integrert og beskyttet. Løsningen er svært robust, medierøret er dobbelvegget og mantelen er av tradisjonell rørutforming, som naturligvis kan omfylles deretter, sier Aksel Ruud hos Isoterm.

Under leveransen til E18 har også Norsk Wavin vært engasjert i gjennomføringen gjennom sin lokale representant Thomas Blankenvoort.

– Vi har et stort utvalg løsninger til formålet. Vi ser det som naturlig å ta utgangspunkt i et velprøvet produkt som X-stream, og la Isoterm utstyre det med enda flere kvaliteter, sier han.

Under utbyggingen av E18 gjennom Østfold ble det brukt dimensjonene 400/660, 500/710 og 600/800, alle med korrugert innside. I tillegg finnes røret i en 315/400 variant med glatt innside.

– Generelt kan man si at slike rør kan legges grunnere enn tidligere, her har vi også en besparende faktor, ved siden av at man kan klare seg med grovere omfyllingsmasser. Rørene benyttes også til stikkrenner under veier for å sikre god fuksjonalitet, forteller Ruud,

Øyestikkere med forkjørsrett

Prosjektet er stimulerende og spennende, vi har tatt dette fra A og skal følge det til Å

Berit Bye Wilhelmsen

Vegvesenet har også lenge hatt en kjøreregel for å vise hensyn til natur og miljø ved bygging av veier. Gode løsninger for viltovergang, vandrende fisk i kulvert under, og til og med amfibier blir tatt hensyn til. Ved byggingen av ny E18 fra Ørje til Riksgrensen mot Sverige var det øyenstikkerne som fikk forkjørsretten.

– For at biler og øyenstikkere ikke skal treffe hverandre er det valgt bro i stedet for fylling over Stormosen myr, slik at øyenstikkerne kan passere fritt under veibanen, og for å ikke bryte forbindelsen mellom Brutjerna og Stormosen, sier oppdragsleder Wibeke Norris hos Multiconsult.

Hele 24 av i alt 48 arter i Norge holder til området Brutjerna – Stormosen.  Disse jakter som kjent andre insekter i lufta, i høy hastighet. 

Berit Bye Wilhelmsen understreker at det naturligvis er sikkerhet og funksjonalitet for veien som er hovedmålet med utbyggingen, ved at man blant annet bygget toplanskryss og midtdeler. Men innenfor dette er det stor grad av handlingsrom og mange løsninger å velge mellom. Løsninger som gjør at man kan bygge så hensynsfulle veier som mulig med gode tverrfaglige hensyn.

– Prosjektet er stimulerende og spennende, vi har tatt dette fra A og skal følge det til Å. Prosjektet er preget av et godt samarbeid med både oppdragsgiver og hovedentreprenør Hæhre. Det skal bli spennende å kjøre strekningen til slutt, sier Wilhelmsen.

 

Les flere artikler fra Norsk Wavin