Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

De hadde besluttet å bruke betongrør, men så ombestemte de seg

En indre avstivingsring blir montert før de to rørene skal sveises sammen
En indre avstivingsring blir montert før de to rørene skal sveises sammen
Del
Sveiseapparatet gjøres klart under nøye oppsyn av René Aguraiuja (t.v.)
Sveiseapparatet gjøres klart under nøye oppsyn av René Aguraiuja (t.v.)

Området var sterkt belastet med kvikkleire og svært ustabile masser. Oppdragsgiver og entreprenør forstod da raskt at Wavins forslag om bruke XL-rør med 2000 mm i diameter var å foretrekke.

Vi presenterte en løsning for JR Anlegg og Ahlsell som de tente på

Thomas Blankevoort, distriktleder Norsk Wavin

Bulk Park Lindeberg er industriområde på mange hundre mål som nå etableres like ved E6 på Frogner i Akershus. Her jobber JR Anlegg AS med å fylle ut en dal som skal inngå i denne industriparken.

– Blant annet skal bekken som renner gjennom dalen legges i rør, forteller anleggsleder Tom-Ola Thorvaldsen i JR Anlegg. – Den har vi demmet opp og ledet vannet utenom bekkefaret. Så nå er vi klare til å legge ned de første rørene.

Både raskere og enklere med plast enn betongrør

Sveiseprosessen er i gang
Sveiseprosessen er i gang

– I utgangspunktet var det besluttet å bruke rør av betong på dette prosjektet, sier distriktleder VA Øst Thomas Blankevoort i Norsk Wavin. – Men vi presenterte en løsning for JR Anlegg og Ahlsell som de tente på.

– Med disse 6 meter lange XL-plastrørene får vi langt færre skjøter, siden betongrør bare er 2 meter, fremholder Thorvaldsen. – Dessuten har plastrørene en helt annen vekt, så de er mye raskere og enklere å legge. Å sveise sammen rørene går også svært raskt.

Wavins løsning ble dermed presentert for Bulk Eiendom, og senere for Statens vegvesen. Etter litt diskusjon frem og tilbake, ble det besluttet å bruke både rør og kummer fra Wavin.

Vis mer

Unngår setninger i ustabile masser

– I denne delen av Akershus har vi kanskje det mest kvikkleire-belastede området i hele landet, forteller Arild Myhrer. Han er salgssjef VA for Oslo og Akershus hos Ahlsell. – Så en annen viktig grunn til at plastrør ble valgt, var at det i slike ustabile masser er en fordel å kunne sveise rørene sammen til en hel lang pølse. Da unngår vi svanker og krakelering i selve rørledningen. Mens med rør av betong kunne vi risikere at det etter hvert ville oppstår setninger; i verste fall at rørene kom til å gli fra hverandre i skjøtene.

460 meter med XL-2000 rør

– Det er ca. 460 meter med XL-2000 rør fra Wavin som vil bli lagt ned i bekkefaret her, opplyser Thorvaldsen.– I tillegg blir det installert fire spesialkummer med diameter 1800 mm på dette strekket, også disse fra Wavin. Fordi overdekningen blir veldig stor i dalen her, blir den ene kummen hele 12 meter høy.

Grøfting i seks meter lange etapper

– De spesielt vanskelige grunnforholdene gjør at vi har veldig strenge prosedyrer og retningslinjer for hvordan arbeidet skal utføres, fortsetter han. – Bulk Eiendom har derfor innleid en geoteknikker som både har prosjektert utførelsen av arbeidet, og som følger oss tett opp.

To XL-rør med 2000 mm i diameter er i ferd med å kobles sammen
To XL-rør med 2000 mm i diameter er i ferd med å kobles sammen

Blant annet får de ikke lov til å grave ut mer enn seks meter lange grøfter om gangen til rørene. – Det er derfor vi bruker XL-rør på denne lengden, forklarer Thorvaldsen. – Vi starter da nederst i dalen med den nederste kummen og sveiser den til det første røret. Derfra sveiser vi på nye rør og bygger oss oppover, samtidig som vi fyller på steinmasser over rørene vi har lagt ferdig. På den måten er det bare 6 meter grøftetrasé som til en hver tid er oppgravd.

Les også: Slik skal vi takle overvannsproblemene i fremtiden

– I tillegg får vi en viktig HMS-gevinst, også, siden folkene våre bruker mindre tid nede i grøfta når vi kan legge seks meter rør om gangen, istedenfor to, tilføyer han.

Kurs i rørsveising

– Dette er det største sveiseprosjektet vi har her i Norge på så store XL-rør, opplyser Thomas. – Derfor er vår sveisespesialist René Aguraiuja fra fabrikken vår i Estland tilstede her i dag for å undervise folkene i JR Anlegg på denne sveiseteknikken.

– Det at René er her og tar denne gjennomgangen med folkene våre, er betryggende for oss i JR Anlegg. Vi ønsker nemlig å kvalitetsikre alt vi gjør, forklarer Thorvaldsen.

Instruksjonene studeres nøye før sveising
Instruksjonene studeres nøye før sveising

– Riktignok har de to grunnarbeiderne våre som skal utføre denne jobben sveiset samme type rør tidligere. Men nå blir de ordentlig kurset på nytt og får papirer på det. Da inngår dette som en del av kvalitetssikringen som vi er pålagt og som vi må dokumentere.

Ferdig til høsten

Vis mer

– Som sagt er det ekstremt vanskelige grunnforhold her, men heldigvis har vi vært svært heldige med været, foreløpig, smiler Myhrer.

– Ja, en så tørr vår som denne, har vi ikke hatt i manns minne, sier Thorvaldsen. – Vi håper selvsagt at det vil fortsette slik. For blir det mye nedbør, får vi stort tilsig fra dalsidene. Da kan det fort bli gjørmete. Og når vi jobber med så store plastrør, er det en stor fordel at det er godt og tørt her.

Selv om rørene skal gå under fylkesveien nederst i dalen, som gjør at de må legge om veien midlertidig, regner Thorvaldsen med at de skal være ferdig med denne bekkelukningen tidlig i høst.

– Vi gambler ikke med leverandør her

– Vi har valgt Wavin på dette prosjektet fordi de er en hovedsamarbeidspartner til oss i Ahlsell, opplyser Myhrer. – De er en meget viktig støttespiller for oss, og her har de tilført oss og JR Anlegg den kompetansen vi trengte. Vi føler sikkerhet ved å velge Wavin.

– Jeg vet jo at Wavin er en seriøs aktør, istemmer Thorvaldsen. – Så at Wavin ble valgt, er bare positivt for oss.

– Nei, vi gambler ikke med leverandøren på slike omfattende prosjekter som dette. Da bruker vi bestandig gode og veletablerte kanaler som vi kan stole på. Og vi kan alltid stole på Wavin, fastslår Arild Myhrer.

Les flere artikler fra Norsk Wavin