Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Øker bransjens grunnleggende VDC kompetanse

Ved hjelp av enkle digitale verktøy, et felles språk og lik referanseramme, kan bransjeaktørene samarbeide bedre fra prosjekt til prosjekt.
Ved hjelp av enkle digitale verktøy, et felles språk og lik referanseramme, kan bransjeaktørene samarbeide bedre fra prosjekt til prosjekt. Bo Mathisen
Del
Produsert av TUM Studio

NTNU vil i høst sammen med Lean Communications tilby et forenklet kurstilbud innen VDC (Virtual Design and Construction) for bygg- og anleggsbransjen, som vil øke bransjens grunnleggende kompetanse. Kurset, som er delt inn i modulene Hørt, Trent og Gjennomført, baserer seg på velkjent VDC-metodikk fra Stanford University i USA.

– Vår påstand er at bygg- og anleggsbransjen får dokumentert kompetanse gjennom våre VDC-kurs og som vil effektivisere prosjektgjennomføringen, sier professor Eilif Hjelseth ved NTNU (t.h.) og daglig leder Bjørn Ungersness i Lean Communications (t.v.).
– Vår påstand er at bygg- og anleggsbransjen får dokumentert kompetanse gjennom våre VDC-kurs og som vil effektivisere prosjektgjennomføringen, sier professor Eilif Hjelseth ved NTNU (t.h.) og daglig leder Bjørn Ungersness i Lean Communications (t.v.).

Professor Eilif Hjelseth ved NTNU, som er blant de fremste innen digitalisering av Bygg, Anlegg og Eiendom (BAE) og daglig leder Bjørn Ungersness i Lean Communications, mener kursene er svært viktige for å øke den grunnleggende kompetansen for bransjens aktører.

Til nå har NTNU i samarbeid med Stanford University i USA tilbudt et ettårig kurs innen VDC prosjektutarbeidelse i egen virksomhet med en kapasitet på kun 200 årlige deltakere.  

– Behovet for praktisk rettede lavnivåkurs er stor og tilbudet til Lean Communications er meget relevant for å øke deltakelsen og kunnskapen om bruk av VDC, mener Hjelseth. 

Kompetansenivå

Lean Communications’ kurstilbud for Lean og VDC i bygge- og anleggsprosjekterer er delt i kompetansenivåene Hørt, Trent og Gjennomført.

– Hørt er felles for alle kurs, mens de andre to nivåene retter seg mot enten prosjektering spesielt, byggeproduksjonen spesielt eller prosjektet under ett. Det gir en pedagogisk og enkel tilnærming slik at våre kunder kan velge riktig kurs.

Hørt er en introduksjon til Lean- og VDC som gjennomføres som e-læring. Trent er nivået der grunnleggende ferdigheter gjennomgås, øves og trenes med kursdeltakerne. Gjennomført gir et kompetansebevis fra NTNU i forbindelse med prosjektet eller virksomheten fordi vi følger dem opp som garantist, forteller Ungersness.

Lean Communications’ kurstilbud for Lean og VDC i bygge- og anleggsprosjekterer er delt i kompetansenivåene Hørt, Trent og Gjennomført.
Lean Communications’ kurstilbud for Lean og VDC i bygge- og anleggsprosjekterer er delt i kompetansenivåene Hørt, Trent og Gjennomført.

Følger vår profil

Hjelseth kan fortelle at det er mange i markedet som tilbyr forskjellige VDC-kurs.

– Det unike med Lean Communications er at de er tilpasset vårt faglige innhold og profil. De følger VDC-profilen til NTNU og Stanford slik at kursene henger nøye sammen. Både de korte og lengre kursene er tilpasset deltakernes kompetansebehov. Lean Communications’ kurs kan tas frittstående, som en forberedelse til VDC-sertifiseringen gjennom NTNU/Stanford eller som en fortsettelse av denne. 

Felles språk og referanseramme

– I prosjekter er det mange enkeltløsninger å forholde seg til slik at det er vanskelig å bygge kompetanse og forstå hverandres behov. Med et felles språk og lik referanseramme, kan bransjeaktørene samarbeide bedre fra prosjekt til prosjekt slik at vi unngår misforståelser, sier Hjelseth.

– Samarbeidet mellom Lean Communications og NTNU er i denne sammenhengen spesielt. Det faglige innholdet og profilen gir kursdeltakerne større synergieffekter. Ikke alle har tid eller kapasitet til å delta på lange kurs. Derfor er det viktig at lavnivåkursene henger sammen med det ettårige kurset fra NTNU og Stanford. Lean Communications bygger på forskningen fra disse anerkjente universitetene slik at den faglige profilen og innholdet blir sammenfallende. Derfor er også Bjørn Ungersness fra Lean Communications VDC-veileder på vårt omfattende ettårige kurs og hans kompetanse styrker det faglige innholdet og deltakernes kunnskapsbehov, samtidig som NTNUs kurs og Lean Communications fortsetter å være synkronisert med hverandre. 

Felles for kundene er at de får en mye bedre prosess og kan utnytte digitaliseringsinvesteringer på en langt bedre måte. VDC har et slikt rammeverk som gir markante forbedringer. <i>Foto:  Bo Mathisen</i>
Felles for kundene er at de får en mye bedre prosess og kan utnytte digitaliseringsinvesteringer på en langt bedre måte. VDC har et slikt rammeverk som gir markante forbedringer. Foto:  Bo Mathisen

Felles struktur

– VDC gir bygge- og anleggsbransjen en felles struktur for prosjektgjennomføringen. Med sine effektive teknikker og moderne verktøy er VDC selve rammeverket. Generelt mangler satsingen på digitalisering gode prosesser. Her gir VDC riktige rammer for å utnytte digitale verktøy og prosesser slik at arbeidsoppgavene henger bedre sammen i bransjen og i byggeprosjektene.

Dermed slipper aktørene å starte med blanke ark i ulike roller og prosesser og jobber heller mot en større helhet i henhold til prosjektets og kundens mål. Det gir større kundeoppmerksomhet og ikke kun mot byggherrens krav som mange prøver å tilfredsstille. 

Store besparelser

– Flere har oppnådd store besparelser med gjennomføringsmodellen VDC i tverrfaglige prosjekter, sier Hjelseth, som mener det er avgjørende å få prosessene til å henge sammen.

– Det gir en felles forståelse av prosjektene og færre konflikter. Vi registrerer nå at konfliktnivået i prosjekter som benytter VDC er dramatisk lavere enn andre prosjekter. Hovedmotivasjonen i bygg- og anleggsbransjen må være å ha full oppmerksomhet på kunden, styrke samspillet og redusere konflikter, tvister og rettsaker.  

VDC i riktige rammer for å utnytte digitale verktøy og prosesser slik at arbeidsoppgavene henger bedre sammen i bransjen og i byggeprosjektene. <i>Foto:  Bo Mathisen</i>
VDC i riktige rammer for å utnytte digitale verktøy og prosesser slik at arbeidsoppgavene henger bedre sammen i bransjen og i byggeprosjektene. Foto:  Bo Mathisen

Økt samspill

– Gjør vi riktige tiltak første gang er gevinstene enormt store. VDC øker samspillet slik at flere aktører kan oppnå stordriftsfordeler når prosessene går bra.

Felles for kundene er at de får en mye bedre prosess og kan utnytte digitaliseringsinvesteringer på en langt bedre måte. VDC har et slikt rammeverk som gir markante forbedringer. 

Effektiviserer prosjektgjennomføringen

– VDC vil gi bedre prosjekter og er avgjørende for å utvikle løsninger med reell bærekraft. Det vil kreve et bedre samspill mellom alle bransjeaktører. Hvis ikke kan det bli mye grønnmaling.

Bunnlinjen i bærekraft går på økonomi, miljø og samfunnsoppbygging, som er vanskelig å oppnå uten gode prosesser. Her spiller VDC en viktig rolle, og bidrar til å redusere prosjektkonflikter. Deltakerne på våre kurs samarbeider bedre fordi de har en felles forståelse og språk.

– Det er vår påstand at bygg- og anleggsbransjen får dokumentert kompetanse gjennom våre VDC-kurs og som vil effektivisere prosjektgjennomføringen, sier Hjelseth og Ungersness til slutt.