Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Uten norsk teknologi kan kraftsystemet bryte sammen og det grønne skiftet bli forsinket

Del

Det grønne skiftet kan bli forsinket uten riktig bruk av teknologi som kan utnytte og optimalisere et uforutsigbart kraftmarked. Selskaper med norske røtter går nå foran med innovative løsninger som gjør det mulig å utnytte sol- og vindkraft til å nå klimamålene, og det uten at kraftsystemet bryter sammen.

– Europa er på jakt etter teknologiske løsninger som kan skape balanse i et kraftmarked som vil preges av økende uforutsigbarhet i overgangen til en grønn og lønnsom fremtid. I ytterste konsekvens må vi bremse overgangen til lavutslippssamfunnet for å sikre en stabil strømforsyning, sier Trond Straume, CEO i Volue.

Trond Straume, CEO i Volue.
Trond Straume, CEO i Volue.

Overgangen fra kull, olje og gass, til vind og sol, ser enklere ut på papiret enn den er i virkeligheten. Nå viser derimot flere selskaper, som har norske røtter, vei med innovativ og ny teknologi. Ett av disse selskapene er Volue, som ikke bare gjør overgangen fra fossile til fornybare kilder mer smidig, men også lønnsom. Volue optimaliserer hele verdikjeden, hvor all energi blir utnyttet, for et bedre, grønnere og mer lønnsomt europeisk marked..

Fra et lokalt til et globalt kraftmarked

I gamle dager var kraftproduksjonen et lokalt anliggende. Forbruket var i større grad forutsigbart og både pris og produksjonsprognoser ble justert kun en gang om dagen. Slik er det ikke lenger.

 Energimarkedet og kraftproduksjonen er i ferd med å endres fundamentalt. Det gjelder ikke minst hvordan kraften blir produsert. Overgangen fra atomkraft, kull, olje og gass, til fornybare kilder, vil endre forutsetningene for kraftsystemet i årene fremover. 

Mens fossile energikilder kan produsere døgnet rundt, året rundt, er fornybare energikilder væravhengig. Med riktig teknologi vil kraftindustrien kunne skape en bedre balanse og forutsigbarhet i strømnettet. 

Endringen ligger også i hvor kraften blir produsert og hvem som produserer den. Antallet kraftprodusenter vil øke kraftig, fra noen ganske få i dag, til millioner i fremtiden. En stor andel av disse kraftprodusentene er deg og meg - forbrukere som produserer energi fra både sol og vind til eget bruk, men som også blir en del av det samlede kraftsystemet.

Grønt og utfordrende, men ikke umulig

Disse fundamentale endringene er forutsetninger for å lykkes med det grønne skiftet, men de byr samtidig på helt nye og mer kompliserte utfordringer i strømnettet.

Morgendagens kraftmarked vil kreve teknologiske løsninger som evner å håndtere enorme mengder av data på en smidig måte for å kunne foreta smarte og effektive valg i sanntid, til fordel for både forbruker, kraftmarkedet og miljøet, sier Straume.

Et marked preget av prosumenter — konsumenter som også er produsenter — vil bidra til økt volatilitet. 

– I Volue har vi spesialisert oss på tre hovedområder; Energi, kraftnett og infrastruktur. Gjennom analyse, planlegging, kapitalforvaltning og inntektsgenerering skaper vi verdi ut av volatilitet. Og gjennom Flow, som er vårt IT-verktøy for fornybar energi, klarer vi å utnytte det komplekse kraftmarkedet til det fulle, slik at vi leverer på løftet om grønn energi på en økonomisk lønnsom måte, sier Straume.

Banebrytende teknologi for hele kraftindustrien

Volue sitt mål er å legge til rette for en økonomisk bærekraftig overgang fra fossile til fornybare energikilder. Derfor har Volue designet og utviklet banebrytende teknologier for alle involverte parter i kraftmarkedet.

I dag har Volue kunder i hele Europa, inkludert åtte av de ti største europeiske kraftselskapene, som blant annet Fortum, Uniper og Vattenfall.

Teknologi tilpasset fremtidige behov

Dagens tilnærming vil ikke dekke morgendagens behov for strøm. I dag er mye av Europas kraftproduksjon og -nett koblet sammen, noe som gjør det mulig å utvikle et helt nytt energimarked. På nye, grønne markedsplasser tilrettelegger digitaliseringen for bedre dynamikk i markedet, gjerne kombinert med fremtidig  lagringsteknologi.

På den måten kan vi håndtere økt og mer uforutsigbart forbruk, samtidig som vi unngår å måtte investere milliarder i strømnettet.

Med digitale plattformer og innovative løsninger, gjør Volue overgangen fra fossile til fornybare kilder ikke bare mer smidig, men også lønnsom. Volue optimaliserer hele verdikjeden, hvor all energi blir utnyttet, for et bedre, grønnere og mer lønnsomt europeisk kraftmarked.