Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Å forberede seg på den nye norske klimaforskriften kan virke omfattende – men det behøver ikke være det

Del

Bygg og anlegg står for omtrent 15 prosent av klimagassutslipp i Norge. Den nye forskriften er ment å ta tak i dette. Med de riktige verktøyene kan du enkelt sikre samsvar med den.

Norske myndigheter har satt nasjonale krav til dokumentasjon av utslipp og økning av gjenbruk og resirkulering i bygg- og anleggssektoren. Den nye forskriften (TEK17 § 17-1) er basert på norsk standarden NS 3720:2018, og den gjelder for boligblokker og næringsbygg. Forskriften trådte i kraft 1. juli 2022 og har en overgangsordning på ett år.

Den gir ingen grenseverdier, men setter følgende krav:

  • Klimagassregnskap for alle boligblokker og yrkesbygninger.
  • Minimering av utslipp med ombrukskartlegging
  • Minimering og sortering av avfall fra byggeplasser
  • Bruk av helse- og miljøvennlige materialer

I praksis betyr forskriften at det må lages klimagassregnskap for oppføring av nybygg og store ombygninger – inkludert tilbygging, påbygging og underbygging av eksisterende boligblokker og næringsbygg (basert på norsk standard NS 3720:2018). Valg av byggematerialer og -produkter bør ta hensyn til klima- og miljøavtrykket. Nye bygninger må designes slik at de senere kan demonteres, brukes på nytt og resirkuleres. I tillegg må ombruk av materialer i renoveringsprosjekter kartlegges og dokumenteres.

Klimagassregnskapet må inneholde minst modul A1–A4, B2, og B4 for delene angitt i tabellen over bygningsdeler. I tillegg skal avfallet fra byggeplassen inngå i klimagassregnskapet. Totalt omfatter det (A1–A3) materialer, (A4) transport, (B4–B5) utskifting av materialer, (B6) energibruk i drift, (B8) transport i drift, og (C3–C4) avfallshåndtering.

Fig. 1. Livssyklusstadier av en bygning
Fig. 1. Livssyklusstadier av en bygning

Hvordan sikre samsvar med forskriften?

Umiddelbart kan den nye forskriften virke komplisert å oppfylle. For å få bedre oversikt kan vi dele opp forskriften i kategorier og forklare hvordan vi oppnår samsvar med hver kategori for seg. Dette omfatter å lage klimagassregnskap, å måle og rapportere sirkularitet, og å velge bærekraftige byggeprodukter.

Klimagassregnskap / livsløpsanalyse

Den nye forskriften (TEK17 § 17-1) krever at det utføres klimagassregnskap i henhold til norsk standard NS 3720:2018. Det kan være forvirrende og tidkrevende å sikre samsvar med hele omfanget av forskriften. One Click LCA tilbyr verktøy som sikrer samsvar med både det begrensede og det fullstendige omfanget av TEK17 § 17-1. Med verktøyet ‘Klimagassregnskap etter TEK17’ kan du oppnå samsvar med det begrensede omfanget, mens med NS 3720-verktøyet kan du oppnå samsvar med det fullstendige omfanget, helt enkelt. 

Det mest tidkrevende med å lage et klimagassregnskap er å søke etter og fylle inn dataene som kreves for å utføre en livsløpsanalyse (LCA). Ved å automatisere denne databehandlingen kan du i stedet bruke energien på å redusere utslipp. One Click LCA kan integreres med Revit, Grasshopper, IFC, Excel og alle andre ledende BIM- og BEM-verktøy, slik at livsløpsanalysen kan automatiseres. Å oppfylle forskriften blir dermed enkelt og automatisert.

Fig. 2. Tidligfasevurdering ved bruk av Carbon Designer 3D.
Fig. 2. Tidligfasevurdering ved bruk av Carbon Designer 3D.

Hvis du vil oppnå maksimal utslippsreduksjon, må du begynne å lage klimagassregnskapet tidlig i prosjektfasen. Den største utfordringen når du utfører en livsløpsanalyse tidlig i designfasen, er mangle på informasjon om materialspesifikasjoner, mengder og til og med spesifikk informasjon om miljøpåvirkningen fra materialer. One Click LCA støtter opprettelsen av referansebygninger og tidligfasevurdering av prosjektene dine med Carbon Designer-verktøy, som var utviklet i samarbeid med Statsbygg. Du kan lage klimagassregnskap allerede før du har tegnet en eneste strek, ved hjelp av bare bygningens størrelse og type.

Sirkularitet 

Overgangen fra en lineær til en sirkulær økonomi er del av løsningen for å gjøre bygg- og anleggsektoren mer bærekraftig. Forskriften legger også vekt på å designe med tanke på demontering og å kartlegge hvor mye av prosjektet egner seg til ombruk. Det krever også at du kartlegger og dokumenterer ombruk av materialer i renoveringsprosjektene. One Click LCA Building Circularity-verktøy hjelper deg med å finne og kartlegge materialer som støtter Design for Disassembly (DfD) og Adaptation (DfA). Verktøyet gjør det enklere å kartlegge og dokumentere gjenbruk av materialer i renoveringsprosjekter.

Velge bærekraftige produkter

For å oppfylle kravene om å bruke produkter som ikke er helseskadelige var det ofte nødvendig å avveie utslipp mot produktkostnaden. One Click LCA’s globale database gir deg tilgang til generiske materialdata, miljødeklarasjoner (EPD) og produsentspesifikke data fra norske leverandører. One Click LCA EPD generator – tilbyr en rekke rimelige løsninger for miljødeklarasjoner (EPD), inkludert den forhåndsgodkjente EPD-generatoren.

Fig. 3. Velg bærekraftige produkter med lavere effekt fra One Click LCAs globale database.
Fig. 3. Velg bærekraftige produkter med lavere effekt fra One Click LCAs globale database.

Kort fortalt støtter One Click LCA klimagassregnskap i overensstemmelse med NS 3720:2018 og EPD-opprettelse i samsvar med EN 15804+ A2. Det gjør det svært enkelt å overholde TEK17 § 17-1.

Bakgrunn

Bygg og anlegg står for omtrent 15 prosent av klimagassutslipp i Norge. Den nye forskriften er et trinn på veien mot å oppnå Norges klimamål ved å redusere klimagassutslipp med 50–55 prosent og bli karbonnøytral innen 2030.

I 2018 gikk rett under 43 prosent av alt avfall fra bygg til ombruk eller resirkulering. For å oppnå målet om 80 prosent resirkulering eller ombruk av materialer innen 2023 må byggeprodukter designes for ombruk eller resirkulering.

Veikartet for forskriften var på høring fram til 1. oktober. Om Norge skal oppnå målet om å redusere klimagassutslipp innen 2030, kan vi forvente at det innføres grenseverdier i løpet av de neste årene.

Om One Click LCA

One Click LCA er en ledende programvare for å opprette livsløpsanalyser og miljødeklarasjoner (EPD) til byggeindustrien. One Click LCA bidrar til å avkarbonisere bygge- og infrastrukturprosjekter, lage miljødeklarasjoner for produkter, sette referansenivå for lavkarbonprodukter og opprette klimagassrapporter. Den er i bruk i mer enn 140 land, inneholder verdens største database for byggsektoren og støtter flere enn 60 standarder og sertifiseringer.

Oslo kommune og One Click LCA innleder nå et samarbeid etter at One Click LCA vant anbudskonkurranse for å levere LCA verktøy for alle bygg og anlegg prosjekter i Oslo Kommune. Målet med samarbeidet er å nå Oslo kommunes ambisiøse klimamål.