Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

På jakt etter nye utfordringer? Hva med 1400 milliarder av dem.

Pantegigant drukner i arbeid og trenger flere folk.

Del

Strender fulle av plastflasker har de siste årene blitt et vanlig syn flere steder i verden. Norske TOMRA er verdensledende på pantesystemer som kan redusere tilfanget av plastforsøpling dramatisk. I løpet av de neste årene planlegger de å ansette mange nye medarbeidere på tvers av hele organisasjonen. 

Tomra har flere ledige stillinger. Vil du være med å skape morgendagens panteløsninger?

Samler 35 milliarder flasker og bokser i året

Hvem er TOMRA?

TOMRA leverer sensorbaserte løsninger for optimal ressursproduktivitet. TOMRA fokuserer på å endre måten vi utvinner, bruker og gjenbruker våre ressurser. Fra verdens første panteautomat i 1972 til dagens sensorbaserte sorteringsløsninger, har TOMRA satt dagsorden ved å tenke nytt for å sikre en bærekraftig fremtid.

Les mer om TOMRA »

– I TOMRA jobber vi for en mer bærekraftig fremtid gjennom å sikre optimal ressursproduktivitet. Pantesystemer i flere land er et viktig virkemiddel for å hindre at flasker og bokser havner på avveie i naturen eller i havet. I tillegg reduseres behovet for bruk av råmaterialer til plastproduksjon for nye flasker, sier konserndirektør Harald Henriksen i TOMRA Collection Solutions.

– Vi ansetter mange nye medarbeidere fordi vi ser at markedssituasjonen er i stor endring. Stadig flere land er i ferd med å innføre panteordninger i en takt vi ikke har sett tidligere, forteller digitaldirektør Aleksander Mortensen i TOMRA Collection Solutions.

­­Hvert år samles det inn 35 milliarder brukte flasker og bokser gjennom automatene til TOMRA. Det er et høyt tall, men utgjør mindre enn tre prosent av alt som selges på verdensbasis årlig.

– Vi har et enormt potensial for å sikre en mer bærekraftig fremtid for generasjonene som kommer etter oss. Vi har en stor jobb foran oss og derfor trenger vi flere flinke folk på laget, sier Mortensen. 

Norsk kompetanse til utlandet

Harald Henriksen, Head of TOMRA Collection Solutions.
Harald Henriksen, Head of TOMRA Collection Solutions.

TOMRA er verdensledende på innsamling av flasker og bokser. Det finnes over 110.000 pantemaskiner på verdensbasis og 82.000 av disse er TOMRA-maskiner, fordelt over 60 ulike markeder. Stadig flere steder i verden innføres det panteordninger og TOMRA deltar tett i utviklingen.

– Jeg har jobbet i TOMRA i 20 år og i løpet av den tiden har det kommet nye markeder jevnt og trutt. Prosessene i forkant har imidlertid vært omstendelig og tatt lang tid. Nå skjer ting mye raskere og en rekke store land arbeider nå med å innføre panteordninger, forteller Mortensen.

Han beskriver det som skjer som et vippepunkt for bransjen.

– Vi er på et punkt der en liten nisjebransje begynner å bre om seg. Det er også bakgrunnen for at vi nå ansetter flere. For oss er det større risiko å være for trege enn å være for tidlig ute. Vi trenger handlekraftige medarbeidere med evne til å tenke nytt i en spennende bransje i rask utvikling, forklarer Mortensen.

Hvorfor skjer dette nå?

– Man ser at plastproblematikken har fått veldig mye oppmerksomhet de siste årene. Verdenshavene fylles av plast og dette har blitt synlig for folk flest og engasjerer stort. Pantesystemer er ett av virkemiddelene for å hindre ny tilflyt av plast i havet og det er nok en stor del av grunnen til at flere ønsker å ta grep.

Panteordninger fungerer

Aleksadner Mortensen, Head of TOMRA Collection Solutions Digital.
Aleksadner Mortensen, Head of TOMRA Collection Solutions Digital.

En annen årsak for at flere land nå ønsker panteordninger er EU sitt arbeid med et nytt direktiv som skal regulere bruk av engangsplast. I direktivet blir det pekt på flere konkrete tiltak for medlemslandene. Det blir vurdert et krav om 90 prosent innsamling av engangsflasker for resirkulering innen 2025, som kan løses gjennom innføring av panteordninger. Også FN kom i desember 2017 med en resolusjon som støtter panteordninger. Der blir det oppfordret til bruk av pant for å bekjempe den stadige økende utfordringen med marin forsøpling.

Panteordninger har vist dokumentert effekt på resirkuleringsratene.

– Vi ser at markedene som har innført panteordninger umiddelbart får levert inn betydelig flere flasker og bokser. Litauen innførte pantesystem for to år siden og i løpet av den tiden har innsamlingsgraden økt fra 34 til 92 prosent. Det viser at det nytter, sier Mortensen.

Satser på teknologi

Githa Trapnes, HR-direktør.
Githa Trapnes, HR-direktør.

Blant de nye medarbeiderne som TOMRA nå skal ansette trengs det ulik kompetanse.

– Vi har to teknologimiljøer i TOMRA Collection i dag. Vi har den tradisjonelle pantemaskinutviklingen, der vi utvikler teknologi til pantemaskiner, herunder optikksystemer, elektronikk, mekanikk og software, forteller HR-direktør Githa Trapnes.

I tillegg har TOMRA også en relativt nyoppstartet digital organisasjon.

– Vi har 50.000 tilkoblede pantemaskiner globalt. Ved å benytte oss av realtidsdata fra disse utvikler vi verdiøkende tjenester som serviceverktøy og forbrukertjenester. Vi ser på nye betalingsløsninger og integrasjon mot butikkjeder og partnere for å øke panteopplevelsen og verdien for våre kunder, sier hun.

TOMRA søker også dyktige medarbeidere som innen felt som produktledelse, tekniske produkttjenester og markedsføring.

– Vi i TOMRA har vært med på å grunnlegge og utvikle denne industrien de siste 45 årene. Nå trenger vi flere brilliante medarbeidere som kan være med oss på reisen mot å skape fremtidens pantesystemer. Vi er markedsledende i bransjen og det skal vi fortsette å være. Menneskene i TOMRA er vår viktigste ressurs og nøkkelen til å sikre posisjonen vår i et større marked, avslutter Trapnes.