Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik rigger du virksomheten din for de nye Covid-19-kravene

Del
<strong>RASK RESPONS:</strong> – Vi satte oss ned og samlet fagkompetansen i DNV GL, for å finne ut hvordan vi kunne unngå å havne her igjen, forteller Lin Jacobsen Hammer i DNV GL. <i>Bilde:  DNV GL</i>
RASK RESPONS: – Vi satte oss ned og samlet fagkompetansen i DNV GL, for å finne ut hvordan vi kunne unngå å havne her igjen, forteller Lin Jacobsen Hammer i DNV GL. Bilde:  DNV GL

Mens stadig nye nasjonale smitteverntiltak reverseres og Norge gradvis åpnes opp igjen, innser mange at en del av Covid-19-tiltakene er kommet for å bli.

– Mange av spillereglene er endret for godt. Fremover vil både kunder og interessenter stille strengere krav til virksomhetsstyring, forteller Lin Jacobsen Hammer, som er Head of Section Sustainability and Training manager i DNV GL.

– Det handler ikke bare om å ha tilstrekkelig med desinfeksjonsmidler på arbeidsplassen, men vil påvirke store deler av driften til veldig mange virksomheter, slår hun fast.

Da pandemien brøt ut, snudde hun og kollegaene seg raskt rundt.

– Vi så at vår kompetanse både kunne bistå med å takle utfordringene her og nå, men også til å etablere virksomhetsstyring som kan takle fremtidige utfordringer. Vi satte oss ned og samlet fagkompetansen i DNV GL, for å finne ut hvordan vi kunne unngå å havne her igjen, forteller Hammer.

Derfra tok det ikke lang tid før første pilot var i gang.

Modenhetsvurdering

– Når vi skulle utvikle denne tjenesten var utgangspunktet vårt å se på det i en større sammenheng. Veiledninger fra myndighetene endres raskt, så man er nødt til å tenke lenger fram. Endringsvilje er viktigere enn noensinne, poengterer hun.

Det gikk raskt fra arbeidet startet til første pilot av DNV GLs «modenhetsvurdering» var i gang i Asia, som både så på nasjonale smitteverntiltak og «best practice» i den gitte industrien.

– Tjenesten er bygget slik at når man har etablert nye og gode rutiner for infeksjonskontroll, så sørger styringsverktøyene for at man forbedrer virksomheten kontinuerlig.

Hun forteller at hele tjenesten er bygd opp på seks områder som virksomheten vurderes etter. Les mer her.

– Modenhetsvurderingen er en måte å bygge tillit hos kundene sine og differensiere seg fra konkurrenter. De som benytter vår tjeneste får et eksternt blikk på hva slags evne de har til å håndtere infeksjonsrisikoen og ta innover seg hvilke tiltak de må iverksette, forteller Hammer.

– De får flere verktøy for å forsikre sine kunder, ansatte og leverandører om at gode rutiner er på plass. Blant annet leverer vi en utfyllende rapport og kommunikasjonsverktøy som forteller at de etterlever kravene til myndighetene. Dette er høyst relevant for alle land og industrier, legger hun til.

Uavhengig tredjepart med tverrfaglig kompetanse

Vis mer

– DNV GL er en nøytral part som kan verifisere, vurdere, sertifisere og kvalitetssikre produkter, tjenester og selskaper. Vi har i mange år jobbet med helsesektoren, og blant annet utviklet standarder for infeksjonskontroll som vi sertifiserer sykehus i USA etter.

Hun forteller at DNV GL samarbeider med helsepersonell, internasjonale-, nasjonale- og regionale helsemyndigheter og andre sentrale interessenter rundt om i verden for å forbedre helsevesenets kvalitet.

– Vi har også mye kompetanse på risikostyring, virksomhetsstyring, og ikke minst på arbeidsmiljø, opplyser Hammer.

Fire kriser i én

Hammer mener Covid-19 har vist seg å være fire kriser i én, som alle påvirker virksomheter i større eller mindre grad.

– Først og fremst har vi sett dramatiske og hyppige endringer knyttet til helse og sikkerhet. Mange har også vært nødt til å tilpasse seg dramatisk endret tilbud og etterspørsel; når Kina stenger ned, stopper forsyningskjeder verden over opp. Når hele samfunnet stopper opp, slik det har gjort i 2020, fører det også til en «cash flow»-krise for svært mange bedrifter, poengterer hun.

– Sist men ikke minst har alt dette ført til en tillitskrise blant ansatte, kunder og andre interessenter. Dette må tas på alvor slik at behovet for tillit ivaretas på vei inn i den nye normalen, avslutter Hammer.

Les flere artikler fra DNV