Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Resirkulering av plastrør gir gjenbruksmaterialet høy kvalitet

Resirkulering av PE trykkror og PP grunnavløpsror
Resirkulering av PE trykkror og PP grunnavløpsror
Del

Vi får ofte spørsmål om hvordan man skal behandle rør som blir til overs på anlegg, eller som skades under anleggsperioden og derfor må kasseres. Heldigvis finnes det gode svar, og når det gjelder resirkulering er PE og PP svært gode materialer å benytte – her kommer litt om hvorfor.

Både PE og PP tilhører plastgruppen Polyolefiner, som i sin rene natur kan resirkuleres og bli til nye produkter. De kvalitetene som brukes i Trykkrør, Grunnavløpsrør og Kabelrør er av høy kvalitet, og vil derfor ha en mengde ulike bruksområder når de er resirkulert. Hallingplast er blant de rørprodusenter som har eget resirkuleringsanlegg hvor vi tar kasserte rør fra produksjonen og gjenbruker dette i nytt råmateriale. 

Kvalitet på rør som skal leve lenge

En grovkvern kan se slik ut. <i>Foto:  Odd Borgestrand</i>
En grovkvern kan se slik ut. Foto:  Odd Borgestrand

En del standarder tillater bruk av resirkulert materiale fra egen produksjon inn i nye trykkrør og grunnavløpsrør, men Hallingplast benytter det utelukkende i andre produkter, da vi ønsker 100 prosent jomfruelig materiale i den infrastrukturen som skal leve i minimum 100 år. Dette er produkter som skal forsyne oss med drikkevann og transportere bort avløpsvannet. For en del andre produkter hvor det ikke er like strenge krav på materialet kan man ofte benytte resirkulert materiale.

For alle som bruker PE og PP ute i markedet, har også avfallsaktørene begynt å ta tak i dette, og lage ordninger for å hente og ta imot dette avfallet. Det finnes flere aktører både i Norge og Sverige som jobber med vasking, resirkulering og pelletering av materiale laget av returnert PE og PP, som igjen selges til produsenter av ulike produkter. Det vil vi betegne som miljøvennlighet i praksis!

Hvordan fungerer så resirkulering av PE og PP?

En finkvern maler plasten ned i enda mindre biter. Disse små bitene kjøres gjennom en ekstruder, som smelter plasten, siler den fra eventuelle urenheter. <i>Foto: Odd Borgestrand</i>
En finkvern maler plasten ned i enda mindre biter. Disse små bitene kjøres gjennom en ekstruder, som smelter plasten, siler den fra eventuelle urenheter. Foto: Odd Borgestrand

For forbruksplast vil det være svært mye ulik plast som er blandet sammen, og det kan være vanskelig å skille det ut for å skape rene og gode produkter av det resirkulerte materialet. Når det gjelder rør og rørdeler, er det tvert imot ganske enkelt å skille ut PE og PP fra andre plastmaterialer, og resirkulere dette separat.

Første steg i prosessen er at materialet sorteres, vaskes og grovkvernes. Den «tygger ned» rørene i små biter, og transporterer det så videre til en finkvern som maler plasten ned i enda mindre biter. Deretter kjøres disse små bitene gjennom en ekstruder, som smelter plasten, siler den fra eventuelle urenheter, og deretter lager nye pellets av materialet. Resultatet blir et materiale som er resirkulert, rent, miljøvennlig – og ikke minst har en stor samfunnsverdi da det er materiale som ellers ville gått til energigjenvinning. Gjenbrukt PE- og PP-materiale av høy kvalitet kan gjenbrukes i svært mange produkter, og kvaliteten forringes i liten grad dersom man har en god kontroll på prosessen. 

Det MÅ resirkuleres mer plast

-og deretter blir det nye pellets av materialet. <i>Foto: Odd Borgestrand</i>
-og deretter blir det nye pellets av materialet. Foto: Odd Borgestrand

Gjenvinningsgraden for metall har vært helt oppe i 80 prosent, mens den for plast ligger på kun 20 prosent. Da sier det seg selv at alle aktører har en jobb å gjøre, selv om PE og PP for bruk i rør utgjør en liten del av det totale plastforbruket i verden. Hallingplast for sin del resirkulerer 100 prosent av eget kassert materialet etter betydelige investeringer i moderne kverner og pelleteringsutstyr. Vi oppfordrer alle kunder og andre bransjeaktører om å levere inn alt plastavfall til aktører som kan bruke det videre. For tips om hvem du kan levere til anbefaler vi å ta kontakt med din lokale renovatør, eller din kontaktperson i Hallingplast.

Ønsker du å få med deg innsikt, ekspertise, erfaringer og inspirasjon om PE trykkrør – rørdeler – vann og avløp? Da kan du abonnere på Rørbloggen av Hallingplast her: https://blogg.hallingplast.no/

Hallingplast AS er en av Norges største og mest moderne plastrørprodusenter. Spennvidden på produktene er stor, med hovedvekt på rør til vann, avløp og gass, merder til fiskeoppdrettsnæringen, spesialrør til bensinstasjoner og produkter for veisikring. Hallingplast har produksjon og hovedkontor på Ål i Kleivi Næringspark, med salgskontorer i Oslo og Stenungsund i Sverige. Bedriften har sterkt fokus på kvalitetssikring og produktutvikling, og omsatte i 2020 for 530 millioner kroner.