Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Den er en millimeter tykk, men kan holde oljeplattformer sammen

 
 
Del

I Nordsjøen finner vi noen av verdens hardeste miljøer for utvikling og bygging av teknologiske løsninger.

Enorme, komplekse konstruksjoner, utfordrende vær og sjøsprøyt, som krever tillit til både arbeider og de delene som brukes i arbeidets utførelse.

I bakgrunnen lurer stadig faren for en storulykke hele tiden. Alle husker hva som skjedde i oljeeventyrets barndom, og ingen vil slippe til muligheten for at det skjer igjen. Potensialet for enorme skader på menneskeliv og miljø er bakteppet for enhver avgjørelse som tas, og ingen oppgaver er viktigere enn å sikre at alle som drar ut i Nordsjøen, skal komme trygt hjem igjen.

– Ulykker, skader på mennesker og materiell er alles store skrekk. Heldigvis har hele oljebransjen sterkt fokus på rutiner, som skal forhindre at noe dramatisk skjer. Vi har vært i bransjen lenge, men det overrasker oss stadig at alle disse rutinene ikke har blitt særlig forbedret og ofte er like krevende som før, sier Sonny Halberg hos sikkerhetsleverandøren Nord-Lock.

– Noe som bekymrer oss, er at man fremdeles bruker gammeldagse og delvis farlige løsninger til det som skal være barrierene der helse, miljø og økonomi kan bli hardt rammet av en enkel hendelse.

For den som jobber ute i den skarpe enden i Nordsjøens nådeløse vær, kan veien til et varmt kontor på fastlandet ofte være lang. For løsninger som er planlagt på land, må ofte tilpasses eller endres på stedet.

Teori vs. praksis 

– Det er snakk om to forskjellige leire, de som tegner og de som drifter. Disse burde kanskje kunne ha snakket bedre sammen. Ofte er informasjonsstrømmen litt mindre toveis enn den burde ha vært: - en løsning som fungerer perfekt i teorien, viser seg å oppføre seg ganske annerledes når man kommer ut i Nordsjøen, sier Halberg.

Et av disse fenomenene i oljebransjen er aksepten av etterstramming av et enormt antall bolter og muttere på norske oljeplattformer. Det høres kanskje litt pussig ut, at millioner av bolter og muttere hele tiden skal etterstrammes, men slik er realitetene i oljebransjen. Ressursene som må til for å gjøre denne jobben er som regel omfattende.

 
 

Noen av årsakene til at man må ha kontinuerlig etterstramming er for at metodene man har valgt for å sette noe sammen, ofte er feil eller for svake, påpeker Halberg.

– Slik er det i mange bransjer. Man introduserer en rutine, den justeres litt og fungerer etter hvert veldig godt. Men ofte så løper tiden og teknologien fra rutinene, og mange faller tilbake på "if it ain't broken, don't fix it"-mentaliteten. Det gjør at man ofte går glipp av muligheter til å introdusere ny teknologi, fjerne gamle rutiner og reduserer kostnadene.

Økt kjennskap til de løsningene som faktisk fungerer bør også være å foretrekke fremfor ad hoc-løsninger som lages på stedet.

Ny teknologi betyr nye rutiner

I Norge er begrepet offshore nesten uløselig knyttet opp mot oljebransjen, mange nordmenn ser bildet av oljeplattformen som fakler gass som selve symbolet på offshore. Selv om offshore består av mange typer industrier med hver sine rutiner og krav, er bildet av fremtidens offshore trolig mer vindmøller enn oljeplattformer.

I likhet med oljeplattformene er vindmøllene til havs store mekaniske installasjoner midt i et av verdens mest utfordrende klima. Til forskjell er ikke vindmøllene kontinuerlig bemannet så risikoen for skader på mennesker er i en helt annen liga enn på oljeplattformene, samtidig som risikoen for miljøkatastrofer er betydelig redusert.

Illustrasjon: Shutterstock
Illustrasjon: Shutterstock

– Mens man på oljeplattformene til nå har basert vedlikeholdet på kontinuerlige manuelle rutiner, må man tenke nytt på de ubetjente vindmøllene. Oljeindustrien med stort kostnadsfokus forsøker også å finne ubetjente løsninger, noe som igjen setter store krav til funksjon over tid.

Det er ingen hemmelighet at løsninger som låseskivene fra Nord Lock fjerner dette behovet for manuell sjekk, og med ekspansjonen av nye sektorer offshore er tiden moden til å implementere nye løsninger.

Vi tenker ofte praktisk hjemme med å skifte vinduer for å bli mer energieffektive, få en lavere strømregning, for de fleste er det lett å se sammenhengen. De samme vurderingene gjelder også for valg av mekaniske løsninger. Ett godt bidrag til å opprettholde offshoresektorens lønnsomhet.

Med nye tider i sektoren og de rette løsninger skal velges, er det best å velge fra øverste hylle. Alle elementer i en struktur eller maskin må gjennomgås også de små detaljene. Bolter og muttere blir ofte oversett eller ignorert.

Smart løsning på vanlig problem

<figure class="article-media article-image image-container f-left one-third-width" data-align="left" data-width="one-third-width" data-id="2228417" data-neo-tag="Image" data-link-url="//img.gfx.no/2228/2228417/cs4_no-bg.png">
<figcaption class="article-media-caption">
<div class="article-image-caption">En enkel, smart løsning som varer lenge.</div>
</figcaption>
</figure>
<p> </p>
En enkel, smart løsning som varer lenge.

 

Disse skivene er resultatet av god svensk ingeniørkunst, og har i en årrekke vært benyttet på kritiske installasjoner for å motvirke effekten av vibrasjon og belastning. For bolter og muttere, er vibrasjon og belastninger det som gjør at skruforbindelsen løsner.

– Det er for de fleste en skikkelig aha-opplevelse å teste ut disse skivene. Bransjen har alltid vært tradisjonsbundne ved å bruke gammeldagse sprengskiver og låsemuttere, som leverer svært varierende effekt på skruforbindelsen som gir behov for etterstramming. Med disse skivene fra Nord Lock er saken en helt annen, sier Sonny Halberg.

Løsningen er basert på et svensk patent som dannet grunnlaget for hele Nord Lock-selskapet. Designmessig er de i teorien ganske smarte og enkle: To skiver mot hverandre, ved å anvende riller mot bolthode eller mutteren og underlaget, og kileformede steg mot hverandre. Det gir en svært holdbar forbindelse, som aldri løsner. Heller ikke under ekstrem vibrasjon, som forekommer i mekaniske miljø.

 Overalt finnes de samme utfordringene, enten det er i smelteverket, på t-banen, i fartøyet, på motorveien eller på motorsykkelen. All mekanikk som beveger seg eller belastes må sikres og det finnes hverken noen rask «easy fix» eller snarveier.

Nord Locks løsninger utvikles stadig med flere bruksområder, kjennetegn som inngravert sporbarhet, dokumentasjon og sertifiseringer som viser at de ikke går med på noen kompromisser.

Kan enkelt tas i bruk

Låseskivene vil ikke påvirke eksisterende beregninger av skrueforbindelser, de kan anvendes på eksisterende forbindelser og vil heller ikke skade noen overflate. Denne fleksibiliteten kjenner ikke alle til. Noen har misoppfatninger av teknologien, men årevis av testing og utprøving har vist at løsningen ikke har negativ effekt på noen typer forbindelser. Ved riktig moment og bruk sitter skruforbindelsen under de hardeste påkjenninger fra både vær og mekanikk.

– Det er utført tester i alle tenkelige varianter på disse skivene, og vi ser der beviset på at de er svært pålitelige i sin evne til å holde ut under vanskelige forhold. En skruforbindelse er ofte også tiltenkt å kunne åpnes igjen dersom det er nødvendig, da er det bra å vite at den enkelt kan løsnes igjen uten bruk av spesialverktøy.

Men det aller beste beviset er det man selv kan erfare, og enda bedre ta på.

– Vi har sikkert delt ut mer enn 10.000 flaskeåpnere gjennom årene! - smiler Sonny Halberg. Vi har laget en liten testvariant utformet som en flaskeåpner, med gjenge og en vingemutter. Så kan folk selv kjenne hvor godt skivene klarer å låse fast en mutter bare med håndmakt, mer skal ikke til. Vi har selvfølgelig også disse tilgjengelige for TUs lesere, så bare ta kontakt, avslutter Halberg.