Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Norges hydrogensatsing skyter fart fra Herøya i Porsgrunn 

Nybygg midt i Seidr Herøya: Det nye bygget (8-10 000 m2), sentralt plassert i midten, skal kobles til kompetansemiljøene allerede etablert i Herøya Forskningspark til venstre og i Bygg 25 til høyre. Totalt er Seidr Herøya på om lag 50 000 m2. Arkitektskisse av Børve Borchsenius Arkitekter AS og Arkitektgruppen Cubus AS.
Nybygg midt i Seidr Herøya: Det nye bygget (8-10 000 m2), sentralt plassert i midten, skal kobles til kompetansemiljøene allerede etablert i Herøya Forskningspark til venstre og i Bygg 25 til høyre. Totalt er Seidr Herøya på om lag 50 000 m2. Arkitektskisse av Børve Borchsenius Arkitekter AS og Arkitektgruppen Cubus AS. Børve Borchsenius Arkitekter as
Del

Hydrogensatsinger vokser raskt i Grenland. Flere av Norges fremste teknologi- og innovasjonsmiljøer samles i Herøya Industriparks storstilte satsing, Seidr Herøya.

 Asgeir Knutsen, forretningsutvikler for Herøya Industripark AS.
 Asgeir Knutsen, forretningsutvikler for Herøya Industripark AS.

Herøya Industripark AS planlegger å investere i et nytt stort bygg, og tegner nå Seidr-bygget sammen med bedriftene som vil inn. 

Asgeir Knutsen, forretningsutvikler for Herøya Industripark AS, mener at Herøyas storsatsing på å etablere landets fremste innovasjon- og teknologimiljø, Seidr Herøya, vil sette fart på utvikling av Norges hydrogensatsing som framtidens fornybare energibærer.

Konkurrenter samles 

– Det er gledelig at Norges store hydrogensatsinger skjer her. Vi er aktivt med å tilrettelegge for at teknologi - og forskermiljøer skal lykkes. Sammen med flere bedrifter som vil inn i det voksende innovasjon- og teknologimiljøet, tegner vi nå et stort nybygg, Seidr Herøya. Både HydrogenPro og NEL er etablert på Herøya, og selv om disse er konkurrenter, så er det et sterkt faglig hydrogennettverk, et skikkelig vinnerlag i regionen, som jeg tror alle tjener på, sier Knutsen.

I Seidr ser vi fremover

Hos oss finner du ivrige start-ups, kompetente forskere og erfarne teknologer som sammen skaper fremtidens grønne industri.

Vi har alle de fysiske fasilitetene på plass, men aller viktigst er det at vi har kompetansen, kulturen og engasjementet som skal til for at du kan lykkes.

Og ikke minst: Vi er en komplett klynge, med etablert industri, gründere og forskningsmiljøer vegg i vegg, universitet, finansielle miljøer – og Europa er ikke langt unna. Det er her fremtiden formes.

– Norges fremste teknologi- og forskermiljøer deltar også i industriklyngen Greentech. Alle ønsker å bidra til å utvikle hydrogenmiljøet sammen med andre bedrifter her i området, fortsetter han. 

Hydrogensatsinger tar av på Herøya

Hydrogensatsinger knyttet til Herøya Industripark, Porsgrunn og industriregionen i Grenland: 

 "Smart å satse på hydrogen" mener noen av Norges fremste aktører fra prosessindustri, akademia og forskningsmiljø i Hydrogennettverket på Herøya og Grenland. HydrogenPro, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF, Yara, Equinor, industriklyngen Green Tech, Herøya Industripark AS, Skagerak Energi og flere er med.
 "Smart å satse på hydrogen" mener noen av Norges fremste aktører fra prosessindustri, akademia og forskningsmiljø i Hydrogennettverket på Herøya og Grenland. HydrogenPro, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF, Yara, Equinor, industriklyngen Green Tech, Herøya Industripark AS, Skagerak Energi og flere er med.

Bygger neste generasjon teknologi

– Det viktigste er å være best på teknologi, påpeker HydrogenPros gründer Richard Espeseth, som har jobbet med elektrolyseanlegg i mange år.

HydrogenPro har levert 400-500 anlegg av dagens gjennomprøvde teknologi, og jobber med å lansere neste generasjon elektrolysører.

– Nå bygger vi neste generasjon katalysatorer og hydrogenanlegg som bruker enda mindre energi. Og vi har ikke tenkt å gi oss med dette, sier Espeseth som mener det er viktig å være en del at et større miljø hvor alle kan hjelpe til med innovative ideer og jobbe på tvers av fagdisipliner. 

– At akademia, konsulenter og rådgivere kan spille sammen i Seidr Herøya for å skape innovasjon og drive FoU er essensielt, uttaler HydrogenPro. Selskapet teller i dag 20 ansatte, og har ambisjoner om å utvide til 30-40 personer.

Universitetet vil ha spydspiss for bærekraftig prosessindustri

Nils Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) forteller at de planlegger et senter for bærekraftig prosessindustri som USN sin faglige spydspiss i Seidr.

Universitetet i Sørøst-Norge flyttet inn i forskningsmiljøet på Herøya i 2018, og signerte avtale om samarbeid med industripark-miljøet.

– Vi ønsker å utvikle et «excellence»-senter hvor akademia og industrien styrker og utvikler hverandre, sier Bogen.

USN vil bidra med hele sin faglige bredde, involvere studenter og forskere, og har ambisjon om å etablere en studentinkubator i tilknytning til Proventia. 

 Vinnerlag: Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og Nils Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil bli et vinnerlag.
 Vinnerlag: Sverre Gotaas, direktør Herøya Industripark AS og Nils Kristian Bogen, prorektor ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) vil bli et vinnerlag.

– At universitetet er integrert i en industriell hub, tror vi er en potent kobling – og et godt utgangspunkt for å konkurrere nasjonalt og internasjonalt om forskningsmidler for å utvikle ny kunnskap som kan bidra til et grønt og bærekraftig skifte for industrien, sier Bogen. 

«Hydrogen rocks!»

HydrogenEurope.eu oppsummerer 2020 som «a Great Year for Hydrogen», og konkluderer med at «Hydrogen rocks!»

Asgeir Knutsen, Herøya Industripark AS, og HydrogenPros gründer Richard Espeseth liker rock’n roll metaforen fra EU.

– Vi er klare, sier de

Vil du være på vinnerlaget når hydrogen tar av?

Hydrogen er en av seks grønne elektriske verdikjeder som ifølge NHO og 16 norske aktører fra industri, energi og forskning har eksportpotensialer for norsk industri på 32 milliarder Euro *) i 2030.